Giáo Dục

25 đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 – 2020

25 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 là đề kiểm tra học kì 2 lớp 2 dành cho thầy cô và các em học sinh tham khảo, chuẩn bị tốt cho kiểm tra định kì cuối học kì II môn Toán sắp tới.

1. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 1

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A) Các số 562; 625; 652 viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

a. 562; 625; 652

b. 625; 562; 652

c. 652; 625; 562

B) Trong các số 265; 279; 257; 297; số lớn hơn 279 là:

a. 265

b. 257

c. 297

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a. 38m + 27m = 65m

b.1m = 10dm

c. 16cm : 4 = 12cm

d. 1000m = 10km

3. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a. 211; 212; 213; ……..; ……..; 216; ……..; 218; 219; ……..

b. 510; 515;……..; 525; 530; ……..; ……..;

4. Nối mỗi số với cách đọc của số đó:

50 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2019 - 2020
5. Nối mỗi số với cách đọc của số đó:

50 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2019 - 2020

6. Điền dấu >, <, = vào ô trống:

a. 600 + 30  …….. 63

b. 30 : 5 : 3……….. 12

c. 100 ………1000

d. 400 x 2 …….. 600 + 200

7. Đặt tính rồi tính:

a. 400 + 99

b. 764 – 64

8. Tìm x:

a. 400 + x = 200 x 2

b. 295 – x = 180

9. Hình bên có ………. hình tam giác

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2

Viết tên các hình tam giác đó: ……………..

………………………………………………

10. Đàn gà nhà Lan có 86 con, đã bán đi 29 con. Hỏi nhà Lan còn lại bao nhiêu con gà?

Giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2. Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 2

Bài 1: (2 điểm) Viết các số thích hợp vào chỗ trống.

a) 216; 217; 228; ……….; …………..;

b) 310; 320; 330; ……….; ……………;

Bài 2: (2 điểm) Các số : 28, 81, 37, 72, 39, 93 viết các số sau từ bé đến lớn:

A. 37, 28, 39, 72, 93 , 81

B. 93, 81,72, 39, 37, 28

C. 28, 37, 39, 72, 81, 93

D. 39, 93, 37, 72, 28, 81

Bài 3: (2 điểm) Hoàn thành bảng sau:

Đọc số

Viết số

Trăm

Chục

Đơn vị

Bảy trăm chín mươi

790

…………………………………………………….

935

Bài 4: (2 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m = ………dm

519cm = …….m…….cm

2m 6 dm = ……..dm

14m – 8m = …………

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

84 + 19                         62 – 25                           536 + 243                  879 – 356

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Bài 6.Tìm x: (1 điểm)

a) x : 4 = 8

b) 4 × x = 12 + 8

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2019 – 2020

 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 năm 2019 – 2020 đầy đủ các môn
 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 năm 2019 – 2020 (18 đề)
 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 (10 đề)
 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 (08 đề)
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tự nhiên xã hội năm 2019 – 2020
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Đạo Đức năm 2019 – 2020
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tin Học năm 2019 – 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020

 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 1
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 2
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 3
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 4
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 5
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 6
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 7
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 8
 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 (08 đề)

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020

 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 1
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 3
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 4
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 5
 • 05 Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 1
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 2
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 3
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 4
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 5
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 6
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 7
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 8
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 9
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 10
 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 (10 đề)

Các đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán. Đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô trong việc ra đề thi. Chúc tất cả các thầy cô có những bài soạn chất lượng nhất.

Ngoài 25 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2019 – 2020 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,…. cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button