Tài Liệu

Bài dự thi Dân vận khéo 2017 – Tìm hiểu ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Tài liệu
Tài liệu Văn hóa và Giải trí
Câu chuyện cuộc sống

Cuộc thi Dân vận khéo – Tìm hiểu ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Thông qua cuộc thi Dân vận khéo 2017, ban tổ chức mong muốn phát hiện, tôn vinh các tấm gương điển hình trong công tác dân vận, tác giả tiêu biểu để tổ chức gặp mặt tuyên dương nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.

Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” là hoạt động nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng. Cuộc thi nhằm mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và của toàn xã hội về dân vận và thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng ta.

Bên cạnh đó, cuộc thi nhằm khuyến khích, phát huy vai trò, trách nhiệm và ghi nhận, tôn vinh đội ngũ nhà báo, các cơ quan thông tấn báo chí, hội nhà báo, ban dân vận các cấp, cộng tác viên và các công dân trong việc phát hiện, giới thiệu, viết, sáng tác, tuyên truyền những tấm gương, mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, những tác phẩm báo chí tiêu biểu, xuất sắc về đề tài dân vận, tạo hiệu ứng tích cực, bồi đắp những giá trị tốt đẹp, bền vững trong đời sống xã hội.

Thể lệ cuộc thi:

Tác giả dự thi là công dân Việt Nam không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định pháp luật hiện hành đều có thể gửi bài dự thi.

Bài dự thi là tác phẩm báo chí có nội dung về tấm gương “Dân vận khéo” đã được đăng, phát trên các loại hình báo chí: báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử kể từ thời gian phát động Cuộc thi.

Đối với những tác phẩm được sử dụng trong thời gian xét giải của cuộc thi đã được trao thưởng ở các cuộc thi của địa phương, ngành hoặc liên ngành Trung ương vẫn được quyền tham dự cuộc thi nhưng cần ghi rõ mức giải đã đạt, thời gian và đơn vị tổ chức.

Các năm 2018 và 2019 BTC sẽ tổ chức chấm sơ khảo, chọn bài vào vòng chung khảo và sơ kết cuộc thi vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10). Năm 2020, chấm sơ khảo của năm, đồng thời tổ chức chấm chung khảo và tổng kết, trao giải cuộc thi của cả giai đoạn vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng.

Cơ cấu giải thưởng: BTC sẽ trao 6 giải A, 15 giải B, 15 giải C và 30 giải Khuyến khích. Sẽ có 10 giải đồng hạng xuất sắc cho các cơ quan báo chí và ban dân vận cấp ủy tiêu biểu.

BTC nhận bài dự thi năm 2018 từ 15/10/2017 đến hết ngày 10/9/2018, bài dự thi năm 2019 từ 11/9/2018 đến hết ngày 10/9/2019, bài dự thi năm 2020 từ 11/9/2019 đến hết ngày 31/8/2020.

Địa chỉ nhận bài dự thi: Tạp chí Dân vận, Ban Dân vận Trung ương, số 105B Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, email: [email protected] Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, email: [email protected]

Bài dự thi Dân vận khéo mẫu

Dân vận là vận động tất cả các lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và Đoàn thể đã giao cho.

Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ.

Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được.

Điểm thứ hai là bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức tòan dân ra thi hành.

Trong lúc thi hành phải theo dõi, giúp đỡ, đôn đốc, khuyến khích dân.

Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng.

Năm 1930 Bộ Chính trị quyết định lấy ngày 15/10 hằng năm làm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và là ngày Dân vận cả nước.Vì Hội Nghị Trung ương lần thứ nhất từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930,đảng ta đã thông qua luận cương chính trị ,Điều lệ Đảng ,Án nghị quyết về tình hình Đông dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng ,các Án nghị quyết về công nhân vận động ,nông dân vận động,thanh niên vận động,phụ nữ vận động,quân đội vận động…Cuối tháng 10 năm 1930 hệ thống Ban chuyên môn về các giới vận động của Đảng được xác lập :Ban Công vận,Ban Nông vận,Ban Thanh vận,Ban Phụ vận,Ban Quân đội vận(địch vận) và Mặt trận phản đế ,đặt nền tảng toàn diện và hoàn chỉnh cho công tác dân vận của Đảng.

Tại Hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa VI) đã ban hành nghị quyết về “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân”. Đó là Nghị quyết số 08B/NQ-HNTW được kí ban hành vào ngày 27/3/1990. Để đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, cần quán triệt những quan điểm chỉ đạo sau đây:

Một là, cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, và vì dân. Chúng ta cần tiếp tục phát huy khả năng to lớn của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh của cộng đồng dân tộc, phấn đấu xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh vì hạnh phúc của nhân dân. Nền tảng của khối đòan kết tòan dân là giai cấp công nhân và nông dân lao động và trí thức xã hội chủ nghĩa. Sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước là nhằm thực hiện và đảm quyền làm chủ nhân dân.Nhân dân coi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh là sự nghiệp của chính mình. Mặt khác, nhân dân chủ động xây dựng khối đoàn kết toàn dân vững chắc đấu tranh chống lại những hiện tượng không lành mạnh trong nội bộ nhân dân và tích cực thực hiện đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và các chủ trương, chính sách củ nhà nước.

Hai là, động lực thúc đẩy phong trào quần chúng ứng lợi ích thiết thực của nhân dân và kết hợp hài hòa các lợi ích thống nhất quyền lợi với nghĩa vụ công dân..

Trong xã hội do nhân dân làm chủ, lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và lợi ích xã hội gắn chặt và thống nhất với nhau, trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. Công tác vận động và tổ chức nhân dân chỉ có thể thành công nếu trước hết bảo vệ và đáp ứng được trên thực tế lợi ích thiết thân của người dân, từ đó kết hợp hài hòa các lợi ích, gắn chặt quyền lợi và nghĩa vụ công dân.

Ba là, các hình thức tập hợp nhân dân phải đa dạng. Cùng với các đoàn thể chính trị – xã hội ,trong giai đọan mới cần thành lập những tổ chức quần chúng đáp ứng nhu cầu chính đáng về nghề nghiệp và đời sống của nhân dân, hoạt động theo hướng ích nước lợi nhà, tương thân, tương ái, các tổ chức được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự trang trải về tài chính được tổ chức trên từng địa phương hoặc có quy mô tòan quốc, không nhất thiết giống nhau. Các đòan thể chính trị – xã hội cần chủ động xây dựng và tham gia các tổ chức nói trên ,qua đó vận động quần chúng thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bốn là, công tác quần chúng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể.

Công tác quần chúng không chỉ là trách nhiệm của các đòan thể ,mà còn là trách nhiệm các tổ chức khác trong hệ thống chính trị,có phối hợp với nhau dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mọi cán bộ Đảng viên, nhân viên Nhà nước đều phải tham gia công tác quần chúng theo chức trách của mình.

Đây là cuộc đấu tranh quyết liệt của các lực lượng cách mạng chống lại các thế lực thù địch trên các lĩnh vực để nhân dân tự giác đi theo con đường cách mạng. Đập tan mọi âm mưu chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác Dân vận. Coi đây là yếu tố làm gốc cho sự thành công của Cách mạng Việt Nam. Phương pháp Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: Dân biết,dân bàn,dân làm,dân kiểm tra. Điều đó có ý nghĩa thực tiễn trong giai đoạn hiện nay:

Một: Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể bàn bạc với dân để cùng dân đặt kế hoạch xây dựng phường, khu dân cư, làm cho đời sống mọi mặt cả kinh doanh văn hóa, xã hội ở địa phương và từng hộ gia đình khá lên, mọi người được sống bình yên, đòan kết, tình làng nghĩa xóm. Trong các đơn vị, cơ quan, xí nghiệp thì bàn bạc dân chủ với cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ.

Hai: Báo cáo công khai cho dân biết những công việc của địa phương, nhất là những vấn đề liên quan đến lợi ích trực tiếp của người dân, thực hiện công khai, minh bạch tài chính, thu chi,…

Đó là quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Ba: Tổ chức tốt cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp thật dân chủ đúng pháp luật.

Để nhân dân có điều kiện kiểm tra, giám sát, chọn lựa những người đại biểu xứng đáng, đề nghị các vị ứng cử về quá trình phục vụ nhân dân của mình. Có gì cử tri chưa rõ chất vấn thì trả lời với cử tri được thoả lòng cân nhắc.

Không được áp đặt. bảo đảm cho cử tri quyền chọn lựa đại biểu, một quyền lợi xây dựng đất nước và bảo vệ đất nước thiêng liêng của công dân.

Bốn: Các cơ quan có trách nhiệm giải quyết các đơn, thư khiếu nại, cố gắng tập trung thời gian và sức lực để sớm có kết luận và thông báo cho người khiếu nại. Những việc gì đã có kết luận thì các cơ quan liên quan phải chấp hành đúng theo luật định. Không được chậm trễ, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân.

Hiện nay việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những vấn đề hết sức quang trọng để thực hiện quan điểm: Dân biết – dân làm – dân kiểm tra.

Đặt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở trong cơ chế tổng thể của hệ thống chính trị “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Coi trọng cả ba mặt nói trên, không vì nhấn một mặt coi nhẹ, hạ thấp các mặt khác.
Vừa phát huy tốt chế độ dân chủ đại diện, nâng cao chất lượng và hiệu lực hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, vừa thực hiện tốt chế độ dân chủ trực tiếp ở cấp cơ sở để nhân dân bàn bạc và quyết định trực tiếp những công việc quan trọng thiết thực, gắn liền với lợi ích của mình.

Phát huy dân chủ phải gắn liền với phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao dân trí, tạo điều kiện mở rộng dân chủ có chất lượng và hiệu quả.

Nội dung các quy chế phát huy dân chủ ở cơ sở phải phù hợp với Hiến pháp, pháp luật, thể hiện tinh thần dân chủ đi đôi với kỷ cương, trật tự, quyền hạn gắn với trách nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ, chống quan liêu, mệnh lệnh, đồng thời chống tình trạng vô chính phủ, lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật.

Gắn quá trình xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ với công tác cải cách hành chính, sửa đổi những cơ chế, chính sách về thủ tục hành chính không phù hợp.

Trong trường …………………….. luôn thực hiện đúng quan điểm ”Đảng Lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Trong mỗi cuộc họp đều dành thời gian cho giáo viên đóng góp ý kiến của mình nhằm thực hiện đúng quy chế dân chủ cở sở. Mỗi kế họach của Lãnh đạo nhà trường đều có dự thảo thông qua cho mỗi thành viên nhà trường tham gia góp ý và sau đó biểu quyết thống nhất mới đưa vào thực hiện. Đặc biệt, tài chính của đơn vị luôn được công khai ở mỗi lần họp hội đồng nhà trường và treo ở văn phòng cho giáo viên theo dõi. Ở đầu năm học, Hội nghị công chức là dịp giáo viên cũng Lãnh đạo trường thẳng thắn trao trổi về chỉ tiêu thi đua, kế hoạch thực hiện các mặt giáo dục nhằm giúp cho giáo viên phấn đấu đạt thành tích cao nhất.Tất cả công việc đều thống nhất giữa giáo viên với Lãnh đạo Nhà trường.Trên đây là một số việc nhằm thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở của đơn vị tôi đang công tác .

Đến năm 2003, Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa VIII) đã ban hành văn bản Số 23/NQ-TW,ngày 12/3/2003 chỉ đạo phát huy sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Quan điểm của Đảng trong văn bản này:

Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng là đường lối chiến lược của Cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại đoàn kết dân tộc lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,văn minh làm điểm tương đồng, xóa bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, thành phần, giai cấp, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai.

Bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân; kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân lợi ích tập thể và lợi ích tòan xã hội; thực hiện dân chủ gắn liền với giữ gìn kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; không ngừng bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, tinh thần tự lực, tực cường xây dựng đất nước; xem đó là những yếu tố quan trọng để củng cố và phát triển khối đại dòan kết toàn dân tộc.

Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng, các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

Như vậy công tác Dân vận đã góp phần tuyên truyền và phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật và Nhà nước. Nâng cao nhận thức cho cán bộ – đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân về ngày truyền thống Công tác Dân vận của Đảng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Hết.

Bài dự thi Dân vận khéo 2017
bài dự thi Tìm hiểu ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng
bài dự thi dân vận khéo

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Tải về

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button