Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 21 – Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 21 – Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 21 lớp 5 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng cách giải các dạng toán về biểu đồ hình quạt, diện tích. Diện tích hình tròn. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21: Giới thiệu biểu đồ hình quạt. Luyện tập về tính diện tích – Đề 1

Bài 1:

Biểu đồ dưới đây cho biết tỉ số phần trăm diện tích trồng các loại cây ăn quả ở một trang trại:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Hãy cho biết tỉ số phần trăm diện tích trồng mỗi loại cây ăn quả của trang trại được thể hiện trên biểu đồ.

Bài 2:

Biểu đồ hình quạt bên cho biết kết quả học tập của 800 học sinh ở một trường tiểu học. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh xếp loại học lực: giỏi, khá, trung bình?

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 3:

Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Bài 4:

Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ dưới đây:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 21

Bài 1:

Theo biểu đồ ta có:

– Diện tích trồng xoài là 17,5% diện tích trang trại.

Diện tích trồng nhãn là 20% diện tích trang trại.

– Diện tích trồng vải thiều là 27,5% diện tích trang trại.

– Diện tích trồng các loại cây ăn quả khác chiếm là:

100% – (27,5% + 17,5% + 20%) = 35%.

Bài 2:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

HD: Số học sinh xếp loại học lực giỏi là:

800 : 100 x 42,5 = 340 (học sinh)

Số học sinh xếp loại học lực khá là:

800 : 100 x 46,5 = 372 (học sinh)

Số học sinh xếp loại học lực trung bình là:

800 : 100 x 11 = 88 (học sinh)

(Hoặc 800 – 340 – 372 = 88 (học sinh)).

Bài 3:

HD: Nối D với N ta được hai hình chữ,nhật như hình vẽ dưới đây:

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

31 x 21,5 = 666,5 (m2)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

38 x 15,5 = 589 (m2)

Diện tích mảnh đất là:

666,5 + 589 = 1255,5 (m2).

Bài 4:

HD:

Chia mảnh đất như hình vẽ, ta được một hình thang và một hình chữ nhật.

Ta có:

HG = 16,5m,

HD = 75m,

AH = 52m – 16,5m = 35,5m,

HC = 75m – 34m = 41 m.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5

Diện tích hình thang ABCH là:

(25 + 41) x 35,5 : 2 = 1171, 5 (m2)

Diện tích hình chữ nhật HDEG là:

75 x 16,5 = 1237,5 (m2)

Diện tích mảnh đất là:

1171, 5 + 1237,5 = 2409 (m2).

Trên đây Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5: Tuần 21 – Đề 1 được website sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 5 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5 và bài thi học kì 2 lớp 5 đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button