Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 10 – Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 10 – Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 10 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán ước chung và bội chung. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 9 – Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 9 – Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 10 – Đề 1

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 10 – Đề 2 – ƯỚC CHUNG. BỘI CHUNG

Bài 1. Viết các tập hợp:

a) Ư(8), Ư(20), ƯC(8, 20);

b) B(8), B(20), BC(8, 20).

Bài 2. Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 60 là bội của 7.

Viết tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 65 là bội của 21. Gọi M là giao của hai tập hợp A và B.

a) Viết các phần tử của tập hợp M;

b) Dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa tập hợp M với mỗi tập hợp A và B.

Bài 3. An có 36 bút chì màu. An muốn xếp các bút chì đó vào các hộp nhỏ sao cho số bút chì ở mỗi hộp bằng nhau. An có thể xếp số bút chì đó vào mấy hộp? (kể cả trường hợp xếp vào một hộp).

Bài 4. Một hình chữ nhật có diện tích 506m2. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết rằng các cạnh của nó là hai số tự nhiên liên tiếp lớn hơn 10.

Bài 5. Lớp 6A có 12 học sinh giỏi Văn, 20 học sinh giỏi Toán và 7 học sinh vừa giỏi Toán vừa giỏi Văn.

a) Vẽ sơ đồ minh hoạ ;

b) Tính tổng số học sinh giỏi Văn và giỏi Toán của lớp.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 10 – Đề 2

Bài 1.

a) Ư(8) = {1 ; 2 ; 4 ; 8} ; Ư(20) = {1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 10 ; 20} ;

ƯC(8, 20)= {1 ; 2 ; 4}.

b) B(8) = {0 ; 8 ; 16 ; 24 ; 32 ; 40 ; 48 ; 56 ; 64 ; 72 ; 80 ; 88; …};

B(20) = {0 ; 20 ; 40 ; 60 ; 80 ; 100; …} ;

BC(8, 20) = {0 ; 40 ; 80; … }.

Bài 2.

A = {0 ; 7 ; 14 ; 21 ; 28 ; 35 ; 42 ; 49 ; 56}.

B = {0 ; 21 ; 42 ; 63}.

a) Tập hợp M là giao của hai tập hợp A và B nên các phần tử của M gồm các số vừa thuộc tập hợp A vừa thuộc tập hợp B, do đ : M = {0 ; 21; 42}.

b) Tập hợp M là tập hợp con của tập hợp A và là tập hợp con của tập hợp B. Ta có: M ⊂ A và M ⊂ B.

Bài 3. An có thể xếp số bút chì vào 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 hộp.

Bài 4.

Ư(506) = {1, 2; 11; 22, 23, 46; 253; 506}

Mà 2 cạnh hình chữ nhật là số tự nhiên liên tiếp lớn hơn 10. Vậy 2 cạnh hình chữ nhật là: 22, 23

Chu vi hình chữ nhật là: (22 + 23) x 2 = 90(m)

Bài 5.

a) Học sinh tự vẽ hình.

b) Số học sinh giỏi Toán mà không giỏi Văn là: 20 – 7 = 13 (học sinh).

Số học sinh giỏi Văn và giỏi Toán của lớp là: 12 + 13 = 25 (học sinh).

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button