Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 11 – Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 11 – Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 11 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán ước chung lớn nhất. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 10 – Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 10 – Đề 2

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 11 – Đề 2 – Ước chung lớn nhất

Bài 1. Số 42 là:

A. ƯCLN (126 ; 84);

B. ƯCLN (77 ; 85) ;

C. ƯCLN (21 ; 84);

D. ƯCLN (126 ; 21).

Hãy chọn đáp án đúng.

Bài 2. Tìm ƯCLN rồi tìm ƯC của:

a) 34, 72 và 132;

b) 9, 18 và 72.

Bài 3. Tìm số tự nhiên x, biết:

a) x là số lớn nhất thoả mãn 120 chia hết cho x và 105 chia hết cho x

b) 72 chia hết cho x, 135 chia hết cho x và 2 ≤ x < 12 ;

c) 168 chia hết cho x, 120 chia hết cho x, 144 chia hết cho x và 3 < x < 25.

Bài 4. An có 8 túi mỗi túi đựng 10 viên bi đỏ; 4 túi mỗi túi đựng 25 viên bi xanh. An muốn chia đều số bi vào các hộp nhỏ sao cho mỗi hộp đều có cả hai loại bi. Hỏi An có thể chia số bi vào nhiều nhất là bao nhiêu hộp? Mỗi hộp có bao nhiêu bi đỏ, bao nhiêu bi xanh ?

Bài 5. Một số học sinh lớp 6A và 6B cùng tham gia trồng cây. Mỗi học sinh trồng được một số cây như nhau. Tính ra lớp 6A trồng được 45 cây, lớp 6B trồng được 48 cây. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh tham gia trồng cây?

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 11 – Đề 2

Bài 1. Đáp án A đúng.

Bài 2.

a) ƯCLN(34, 72, 132) = 2. Do đó ƯC(34, 72, 132) = {1 ; 2}.

b) ƯCLN(9, 18, 72) = 9. Do đó ƯC(9, 18, 72) = {1 ; 3 ; 9}.

Bài 3.

a) x = 15.

b) x ∈ {3 ; 9}.

c) x ∈ {4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 24}.

Bài 4. Số hộp nhiều nhất là 20. Mỗi hộp có 4 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh.

Bài 5. Gọi a là số cây mỗi học sinh trồng được thì a là ƯC(45, 48) (a ∈ N* và a>1).

Ta có 45 = 32.5

48 = 24.3

ƯCLN(45; 48) = 3

ƯC (45, 48) = {1; 3}

Mà a > 1, vậy a = 3

Số học sinh lớp 6A tham gia trồng cây là: 45 : 3 = 15 (học sinh)

Số học sinh lớp 6B tham gia trồng cây là: 48 : 3 = 16 (học sinh)

Vậy có 15 học sinh lớp 6A và 16 học sinh lớp 6B tham gia trồng cây.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button