Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 14 – Đề 1

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 14 – Đề 1 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 14 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Chương 2 lớp 6: số nguyên, tập hợp số nguyên. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 13 – Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 13 – Đề 1

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 14 – Đề 1

Bài 1. Cho các số: -5, 10, 12, 0, -3 (1)

a) Dùng kí kiệu ∈, ∉ điền vào ô vuông một cách thích hợp

-5 ☐ N ; -3 ☐ Z ; -5 ☐ Z ; -3 ☐ N ;

10 ☐ Z ; 10 ☐ N ; 0 ☐ N ; 12 ☐ Z .

b) Tìm số đối của mỗi số thuộc dãy (1).

Bài 2. Đọc nhiệt độ ở một số thành phố trong bảng thông báo dưới đây:

Hà Nội

Đà Nẵng

Thành phố Hồ Chí Minh

Mát-xcơ-va

Bắc Kinh

Pa-ri

26°C

24°C

27°C

-20°C

-5°C

-12°C

Bài 3. Tính giá trị của các biểu thức sau:

A = |-5| + |-7| ; B = |-20| – |-15| ;

C = |35| : |-5| ; D = | -11|.|-4| ; E = |-7| + |7|.

Bài 4.

a) Số nguyên a lớn hơn 1. Số a có chắc chắn là số dương không?

b) Số nguyên b nhỏ hơn 1. Số b có chắc chắn là số âm không?

c) Số nguyên c lớn hơn -3. Số c có chắc chắn là số âm không?

d) Số nguyên d nhỏ hơn hoặc bằng -3. Số d có chắc chắn là số âm không?

Bài 5. Viết tập hợp các số nguyên x, biết:

a) -5 < x < 5;

b) -1 < x < 5 ;

c) -7 < x < 0 ;

d) 0 < x < 8.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 14 – Đề 1

Bài 1.

a) Ta được kết quả sau :

-5 [∉] N ; -3 [∈] Z ; -5 [∈] Z ; -3 [∉] N;

10 [∈] Z ; 10 [∈] N ; 0 [∈] N ; 12 [∈] Z ;

b) Số đối của -5 là 5 ; số đối của 10 là -10 ; số đối của 12 là -12 ; số đối của 0 là 0 ; số đối của -3 là 3.

Bài 2. Nhiệt độ tại thành phổ Hà Nội là hai mươi sáu độ C. Nhiệt độ tại thành phố Đà Nẵng là hai mươi tư độ C. Nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh là hại mươi bảy độ C. Nhiệt độ tại Mát-xcơ-va là âm hai mươi độ C. Nhiệt độ tại Bắc Kinh là âm năm độ C. Nhiệt độ tại Pa-ri là âm mười hai độ C.

Bài 3.

A = |-5| + |-7| = 5 + 7= 12; B = |-20| – |-15| = 20 – 15 = 5 ;

C = |35| : |-5| = 35 : 5 = 7 ; D = |-11|. |-4| = 11.4 = 44 ;

E = |-7| + |7| = 7 + 7 = 14.

Bài 4.

a) Chắc chắn.

b) Không chắc chắn.

c) Không chắc chắn.

d) Chắc chắn.

Bài 5.

a) x ∈ {-4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4}.

b) x ∈ {-1; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5}.

c) x ∈ {-7; -6 ; -5 ; -4 ; -3 ; -2 ; -1}.

d) x ∈ {1 ; 2; 3 ; 4; 5 ; 6; 7 ; 8}.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button