Giáo Dục

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 17 – Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 17 – Đề 2 bao gồm hệ thống kiến thức các dạng Toán tuần 17 lớp 6 có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập các dạng toán Chương 2 lớp 6: Quy tắc dấu ngoặc. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 16 – Đề 2

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 6 – Số học – Tuần 16 – Đề 1

Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 17 – Đề 2: Quy tắc dấu ngoặc

Bài 1. Tính các tổng sau:

a) (-56) + (-54) + 1100;

b) 4567 + (-6789) + 369 + (-567);

c) 666 – (-422) – 100 – 88.

Bài 2. Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (123 – 27)+ (27+ 13-123);

b) (175 + 25 + 13)-(-15 + 175 + 25);

c) (2012 – 119 + 29) – (-119 + 29);

d) -(55 – 80 + 91) – (2012 + 80 – 91).

Bài 3. Thu gọn các biểu thức sau:

a) (a + b + c) – (a – b + c);

b) (a + b – c) + (a – b) – (a – b – c);

c) -(a – b – c) + (-a + b – c) – (-a – b + c).

Bài 4. a) Tìm giá trị của x để biểu thức A = |3x – 3| + (-111) có giá trị nhỏ nhất, tìm gỉá trị nhỏ nhất đó;

b) Tìm giá trị của y để biểu thức B = 111 – |3y + 3| có giá trị lớn nhất, tìm giá trị lớn nhất đó.

Đáp án Đề luyện cuối tuần Toán lớp 6 Tuần 17

Bài 1.

a) 990.

b) – 2420.

c) 900.

Bài 2.

a) 13.

b) 28.

c)2012.

d) -(55 – 80 + 91) -.(2012 + 80 – 91) = -55 + 80 – 91 – 2012 -80 + 91

= -55 – 2012 = -2067.

Bài 3.

a) 2b.

b) a + b.

c) -a + 3b – c.

Bài 4.

a) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A là -111 khi x = 1.

b) Giá trị lớn nhất của biểu thức B là 111 khi y = – 1.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 6 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 hay đề thi học kì 2 lớp 6 mà website.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 6 hơn mà không cần sách giải.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button