Giáo Dục

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 15: Chính tả

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2: Tuần 15

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 15: Chính tả bao gồm chi tiết các bài tập về chính tả để các em học sinh ôn tập tốt phần chính tả, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học môn Tiếng Việt lớp 2 và ôn tập củng cố kiến thức cuối học kì 1 đạt kết quả cao.

Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2

Tuần 15: Phần A – Chính tả

PHÂN BIỆT ai/ay

1. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống để tạo từ:

a) ngày …., …. mắn, hoa …., họa …., …. mặc. (mai, may)

b) xe …, nhà …., …. nhà, gà …, …. móc. (mái, máy)

PHÂN BIỆT s/x

2. Giải câu đố sau:

Chẳng con cũng gọi là con

Uốn mình lượn khắp nước non xa gần

Phù sa bồi đắp bao lần

Đồng ngô, bãi mía kết thân đôi bờ.

(Là con gì?)

3. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống để tạo từ:

a) … mạc, … lạ, … xôi, … lầy. (sa, xa)

b) … đẹp, … lạnh, … sẽ, … cát. (se, xe)

PHÂN BIỆT ât/âc

4. Điền ât hay âc vào chỗ trống

a) Tấc đất t ..´… vàng.

b) Người ta là hoa đ..´…

c) Ăn ngay nói th..‘…

5. Chọn tiếng trong ngoặc đơn điền vào từng chỗ trống để tạo từ:

a) thứ …., …. thang, … tanh tách, … nút chai. (bậc, bật)

b) đôi…, …. đất, …. cả, … bật. (tất, tấc)

Hướng dẫn làm bài

1. a) ngày mai, may mắn, hoa mai, hoạ may, may mặc.

b) xe máy, mái nhà, nhà máy, gà mái, máy móc.

2. Con sông.

3. a) sa mạc, xa lạ, xa xôi, sa lầy.

b) xe đạp, se lạnh, se sẽ, xe cát.

4. a) tấc ; b) đất ; c) thật.

5. a) thứ bậc, bậc thang, bật tanh tách, bật nút chai,

b) đôi tất, tấc đất, tất cả, tất bật.

Ngoài Bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 – Tuần 15: Chính tả trên, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 2, đề thi học kì 2 lớp 2 đầy đủ các môn, chuẩn bị cho các bài thi sắp tới đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button