Giáo Dục

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 In the backyard

Ôn tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 có đáp án

Xin giới thiệu đến quý độc giả Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 In the backyard nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 2 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi website.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết kèm theo lời dịch giúp các em tiếp thu trọn vẹn bài học.

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 In the backyard

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Look and reorder the letters to have correct words

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 In the backyard

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 In the backyard

Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 In the backyard

1. t i k e

________________

2. b e i k

________________

3. t t k i n e

________________

Exercise 2: Look and answer

1. Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 In the backyard

Is he flying a kite?

______________________

2. Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 In the backyard

Is he playing?

______________________

3. Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 In the backyard

Where are they?

______________________

Exercise 3: Reorder the words to have correct sentences

1. Is/ a/ playing/ she/ with/ dog/ ?/

__________________________________________

2. brother/ is/ backyard/ My/ the/ in/ ./

__________________________________________

3. he/ Is/ bike/ a/ riding/ ?/

__________________________________________

-The end-

Đáp án bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 In the backyard

Exercise 1: Look and reorder the letters to have correct words

1. kite

2. bike

3. kitten

Exercise 2: Look and answer

1. Yes, he is

2. No, he isn’t

3. They are in the yard

Exercise 3: Reorder the words to have correct sentences

1. Is she playing with a dog?

2. My brother is in the backyard.

3. Is he riding a bike?

Trên đây website.com đã giới thiệu Bài tập Tiếng Anh lớp 2 Unit 2 In the backyard. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 2 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 2 lớp 2: In the backyard, Tập viết Tiếng Anh lớp 2 Unit 2: In the backyard…. được cập nhật liên tục trên website.com. Bên cạnh Tiếng Anh lớp 2, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 2 và môn Tiếng Việt 2.

website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập Tiếng Anh lớp 2. Nhóm tài liệu học tập lớp 2 để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập toàn bộ các môn học lớp 2.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button