Giáo Dục

Bài tập Tính chất cơ bản của phân số lớp 5

Bài tập Toán lớp 5: Tính chất cơ bản của phân số được website biên soạn bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập và củng cố về các dạng bài tập liên quan đến các tính chất cơ bản của phân số. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập, củng cố thêm kiến thức đã học trong chương trình Toán lớp 5, Mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bài tập Toán lớp 5: Tính chất cơ bản của phân số

A. Lý thuyết cần nhớ về tính chất cơ bản của phân số

1. Tính chất cơ bản của phân số

+ Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho

+ Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0 thì được phân số bằng phân số đã cho

2. Ứng dụng

+ Rút gọn phân số

+ Quy đồng mẫu số các phân số

B. Bài tập vận dụng về tính chất cơ bản của phân số

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng phân số frac{6}{3} là:

A. frac{1}{2} B. frac{2}{1} C. frac{4}{5} D. frac{9}{{12}}

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm frac{4}{5} = frac{{...}}{{20}} là:

A. 16 B. 17 C. 18 D. 19

Câu 3: Khi rút gọn phân số frac{8}{{10}} về phân số tối giản, ta được phân số:

A. frac{5}{6} B. frac{7}{5} C. frac{4}{5} D. frac{8}{{10}}

Câu 4: Phân số frac{4}{3} và phân số frac{5}{4} có mẫu số chung bằng:

A. 15 B. 9 C. 8 D. 12

Câu 5: Khi rút gọn phân số frac{4}{{12}} về phân số tối giản, ta được phân số có tử số bằng:

A. 1 B. 2 C. 4 D. 6

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Nêu tính chất cơ bản của phân số

Bài 2: Rút gọn các phân số sau: frac{5}{{15}};frac{4}{{24}};frac{9}{3};frac{{10}}{{12}};frac{8}{{16}}

Bài 3: Quy đồng mẫu số các phân số dưới đây:

frac{1}{3}frac{5}{7} frac{7}{{10}}frac{9}{2} frac{5}{1}frac{6}{9} frac{4}{{11}}frac{9}{{22}}

Bài 3: Tìm các phân số bằng nhau trong các phân số dưới đây:

frac{4}{3};frac{7}{{12}};frac{5}{6};frac{{25}}{{30}};frac{{21}}{{36}};frac{{12}}{9};frac{{100}}{{120}};frac{{40}}{{30}}

C. Lời giải bài tập về tính chất cơ bản của phân số

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B A C D A

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính chất cơ bản của phân số là:

+ Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì

được một phân số bằng phân số đã cho

+ Nếu chia hết cả tử số và mẫu số của một phân số cho cùng một số tự nhiên khác 0

thì được phân số bằng phân số đã cho

Bài 2:

frac{5}{{15}} = frac{{5:5}}{{15:5}} = frac{1}{3};frac{4}{{24}} = frac{{4:4}}{{24:4}} = frac{1}{5};frac{9}{3} = frac{{9:3}}{{3:3}} = frac{3}{1}

frac{{10}}{{12}} = frac{{10:2}}{{12:2}} = frac{5}{6};frac{8}{{16}} = frac{{8:8}}{{16:8}} = frac{1}{2}

Bài 3:

+ frac{1}{3}frac{5}{7} có mẫu số chung bằng 3 x 7 = 21. Ta có:

frac{1}{3} = frac{{1 times 7}}{{3 times 7}} = frac{7}{{21}};frac{5}{7} = frac{{5 times 3}}{{7 times 3}} = frac{{15}}{{21}}

+frac{7}{{10}}frac{9}{2} có mẫu số chung bằng 10 vì 10 : 2 = 5. Ta có:

frac{9}{2} = frac{{9 times 5}}{{2 times 5}} = frac{{45}}{{10}}; giữ nguyên phân số frac{7}{{10}}

+ Vì frac{6}{9} = frac{{6:3}}{{9:3}} = frac{2}{3} nên frac{5}{1}frac{6}{9} có mẫu số chung bằng 1 x 3 = 3. Ta có:

frac{5}{1} = frac{{5 times 3}}{{1 times 3}} = frac{{15}}{3};frac{6}{9} = frac{{6:3}}{{9:3}} = frac{2}{3}

+ frac{4}{{11}}frac{9}{{22}} có mẫu số chung bằng 22 vì 22 : 11 = 2. Ta có

frac{4}{{11}} = frac{{4 times 2}}{{11 times 2}} = frac{8}{{22}}; giữ nguyên phân số frac{9}{{22}}

Bài 3: Các nhóm gồm các phân số bằng nhau là:

Nhóm 1: frac{4}{3};frac{{12}}{9};frac{{40}}{{30}}

Nhóm 2: frac{7}{{12}};frac{{21}}{{36}}

Nhóm 3: frac{5}{6};frac{{25}}{{30}};frac{{100}}{{120}}

———————-

Trong quá trình học môn Toán lớp 5, các em học sinh chắc hẳn sẽ gặp những bài toán khó, phải tìm cách giải quyết. Hiểu được điều này, website quyết tâm cùng em học Toán lớp 5 giỏi hơn khi cung cấp lời Giải bài tập Toán lớp 5 và giải SBT Toán lớp 5 để cùng các em học tốt hơn. Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 5, và môn Toán 5. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button