Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của CSSXKD với Ban Quản lý KCN /UBND huyện

Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của CSSXKD với Ban Quản lý KCN /UBND huyện là mẫu được ban hành kèm theo Công văn 5522/BYT-MT năm 2021 về mẫu kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động do Bộ Y tế ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết.

1. Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của CSSXKD với Ban Quản lý KCN /UBND huyện là gì?

Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của người lao động với người sử dụng lao động là mẫu được lập ra để cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định phòng, chống dịch COVID -19 theo hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mẫu gồm các thông tin: Họ và tên người cam kết, Địa chỉ, Điện thoại, các nội dung cam kết……….

2. Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của CSSXKD với Ban Quản lý KCN /UBND huyện

Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của CSSXKD với Ban Quản lý KCN /UBND huyện

Mẫu số 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……………., ngày … tháng … năm 2021

BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA CSSXKD
VỚI BAN QUẢN LÝ KCN /UBND HUYỆN

Kính gửi: Ban Quản lý KCN/UBND Huyện ……………………

Họ và tên người cam kết:…………………………………………………………

Là người đại diện theo pháp luật của CSSXKD trên địa bàn KCN ………/ Huyện

……………………………. (sau đây gọi là cơ sở): …………………………….…

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, tôi và cơ sở xin cam kết với Ban quản lý khu công nghiệp/Chính quyền địa phương thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như sau:

1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của Ban quản lý khu công nghiệp/Chính quyền địa phương và của ngành y tế.

2. Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp nghi ngờ/mắc COVID-19 tại đơn vị.

3. Bố trí phòng cách ly y tế tạm thời đối với trường hợp người lao động có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở trong quá trình làm việc.

4. Tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh theo hướng dẫn 2194/QĐ-BCĐQG và cập nhật trên bản đồ an toàn COVID-19

5. Tổ chức ký cam kết và giám sát thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của người lao động và tất cả các đơn vị cung cấp dịch vụ.

6. Ban hành quy định về PCD của đơn vị và có chế tài xử lý vi phạm nếu người lao động không tuân thủ.

7. Tổ chức thông tin truyền thông, tập huấn cho người lao động về các quy định PCD COVID-19.

8. Thực hiện vệ sinh khử khuẩn theo quy định

9. Thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm và PCD tại khu vực nhà ăn

10. Quản lý chặt chẽ người lao động, lịch trình, thời gian làm việc.

11. Định kỳ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho NLĐ theo quy định………………Báo cáo ngay cho Ban quản lý KCN/UBND Huyện……………. khi phát hiện có người lao động mắc/nghi ngờ mắc COVID-19 để xử lý kịp thời.

12. Thực hiện các quy định cụ thể khác của địa phương……….

Tôi và cơ sở xin cam kết thực hiện đúng các nội dung trên, nếu vi phạm xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật./.


XÁC NHẬN CỦA

BAN QUẢN LÝ KCN/ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
(ký và đóng dấu)

………, ngày … tháng … năm 2021
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
SẢN XUẤT KINH DOANH
(ký ghi rõ họ và tên

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của CSSXKD với Ban Quản lý KCN /UBND huyện ban hành theo Công văn 5522/BYT-MT năm 2021 để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Qua đó các bạn nắm được những yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 mới nhất hiện nay.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *