Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn với chủ doanh nghiệp

Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn với chủ doanh nghiệp là mẫu được ban hành kèm theo Công văn 5522/BYT-MT năm 2021 về mẫu kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động do Bộ Y tế ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết.

1. Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn với chủ doanh nghiệp là gì?

Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn với chủ doanh nghiệp là mẫu được lập ra để cam kết tổ chức dịch vụ cung cấp suất ăn bảo đảm an toàn thực phẩm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19

Mẫu gồm các thông tin: Thông tin bên cung cấp suất ăn, thông tin bên doanh nghiệp và các nội dung cam kết.

2. Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn với chủ doanh nghiệp

Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn với chủ doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……., ngày … tháng … năm 2021

BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA ĐƠN VỊ
CUNG CẤP DỊCH VỤ SUẤT ĂN VỚI CHỦ DOANH NGHIỆP

BÊN A: ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ SUẤT ĂN

Họ và tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………..

Đơn vị cung cấp dịch vụ:..………………………………………………….

Địa chỉ………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………….. Email:……………………………

Mã số doanh nghiệp:………………………………………………………..

Được đại diện theo pháp luật bởi (ông/ bà):………………………………..

BÊN B: CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH

Tên CSSXKD:..……………………………………………………………..

Địa chỉ………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………… Email:…………………………….

Mã số doanh nghiệp:………………………………………………………..

Được đại diện theo pháp luật bởi (ông/ bà):………………………………..

Bên A cam kết tổ chức dịch vụ cung cấp suất ăn bảo đảm an toàn thực phẩm cho Bên B và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19 như sau:

1. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của Ban quản lý khu công nghiệp/Chính quyền địa phương, của Ban chỉ đạo và ngành y tế.

2. Yêu cầu người lao động ký cam kết, tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch của Bên B.

3. Quản lý chặt chẽ danh sách người lao động của đơn vị, lịch trình, thời gian làm việc của người lao động và cung cấp cho Bên B khi được yêu cầu.

4. Bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn phòng,chống COVID-19 trong cung cấp suất ăn cho người lao động

5. Tuân thủ quy định về sức khoẻ, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm.

6. Bên B/Bên A định kỳ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho NLĐ theo quy định ……và cung cấp kết quả xét nghiệm cho Bên A/Bên B theo thỏa thuận của 2 bên. Khi phát hiện có người lao động của Bên A nghi ngờ/ mắc COVID-19 thì báo ngay với Bên B để cùng xử lý kịp thời.

Đơn vị chúng tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung trên, nếu vi phạm xin chịu trách nhiệm trước bên B và pháp luật./.

BÊN B
CHỦ CSSXKD

BÊN A
ĐƠN VỊ CUNG CẤP
DỊCH VỤ SUẤT ĂN

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn với chủ doanh nghiệp huyện ban hành theo Công văn 5522/BYT-MT năm 2021 để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Qua đó các bạn nắm được những yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 mới nhất hiện nay.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *