Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của người lao động với chủ nhà trọ

Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của người lao động với chủ nhà trọ là mẫu được ban hành kèm theo Công văn 5522/BYT-MT năm 2021 về mẫu kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho cơ sở sản xuất kinh doanh và mẫu cam kết phòng, chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động do Bộ Y tế ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết.

1. Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của người lao động với chủ nhà trọ là gì?

Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của người lao động với chủ nhà trọ là mẫu được lập ra dành cho những người đi thuê trọ cam kết với chủ nhà trọ và chính quyền địa phương thực hiện tốt các nội dung phòng, chống dịch COVID-19.

Mẫu gồm các thông tin: Họ và tên, Ngày tháng năm sinh, Hộ khẩu thường trú, Điện thoại, Địa chỉ nhà trọ, các nội dung cam kết phòng chống dịch…..

2. Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của người lao động với chủ nhà trọ

Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của người lao động với chủ nhà trọ

Phụ lục 2:

MẪU CAM KẾT DÀNH CHO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI NHÀ TRỌ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……., ngày … tháng … năm 2021

BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI CHỦ NHÀ TRỌ

Họ và tên:……………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ……….Giới tính……….. Quốc tịch…………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ nhà trọ: ……………………………………………………………………………….

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19, tôi xin cam kết với chủ nhà trọ và chính quyền địa phương thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, cài đặt Bluezone, thực hiện 5K và các quy định, nội quy trong công tác phòng, chống dịch tại nhà trọ.

2. Không tập trung đông người trong khu nhà trọ.

3. Không ra khỏi khu nhà trọ khi không cần thiết.

4. Thông báo tình hình sức khỏe khi có một trong các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, khó thở và các vấn đề sức khỏe cho trạm y tế xã, đường dây nóng của ngành y tế và cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp.

5. Phối hợp với Tổ Covid cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Tôi cam kết thực hiện đúng các nội dung trên, nếu vi phạm tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bản cam kết làm thành 02 bản, người thuê trọ giữ 01 bản, chủ nhà trọ giữ 01 bản,./.

CHỦ NHÀ TRỌ
(ký ghi rõ họ và tên)

NGƯỜI CAM KẾT
(ký ghi rõ họ và tên)

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 của người lao động với chủ nhà trọ ban hành theo Công văn 5522/BYT-MT năm 2021. Qua đó các bạn nắm được những yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 mới nhất hiện nay.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *