Bản đồ hành chính Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Mẫu Bản đồ hành chính Việt Nam

Mẫu Bản đồ Việt Nam chính là Bản đồ hành chính nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được lập nên thống nhất nội dung đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đo đạc, bản đồ, xuất bản, thể hiện đúng chủ quyền quốc gia.

Mẫu bản đồ hành chính Việt Nam dưới đây bao gồm bản đồ Hà Nội, bản đồ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác trong cả nước. Bản đồ Việt Nam chuẩn này được lập bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường kết hợp với Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam.

Mẫu bản đồ hành chính nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lưu ý: Đây chỉ là bản đồ địa chính hành chính, nếu bạn cần tra cứu tìm đường đi thì hãy sử dụng Google Map nhé! Với dịch vụ Bản đồ của Google này thì bạn có thể tra cứu bản đồ Thế giới, bản đồ Việt Nam, bản đồ Hà Nội, bản đồ TP Hồ Chí Minh hay bất kỳ tỉnh thành nào trong cả nước đều tra đường rất tốt nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *