Ngân Hàng

Bảng Lãi suất ngân hàng tháng 9/2020

Cập nhật bảng lãi suất ngân hàng tháng 9/2020 của nhiều ngân hàng như Agribank, BIDV, Techcombank, Vietcombank … sẽ giúp các bạn có thể biết được tháng 9 này, ngân hàng nào áp dụng mức lãi suất gửi tiết kiệm cao.

Sang tháng 9, lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng lại được điều chỉnh, có kỳ hạn tăng lên, có kỳ hạn lại giảm xuống tùy vào ngân hàng. Các bạn có thể cập nhật bảng lãi suất ngân hàng tháng 9/2020 để có cái nhìn khách quan nhất về lãi suất, đánh giá so sánh lãi suất giữa các ngân hàng với nhau

Bên cạnh đó, các bạn có thể so với lãi suất ngân hàng tháng 8/2020 để có những lựa chọn tốt nhất.

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng tháng 8/2020

Cập nhật lãi suất tiền gửi ngân hàng tháng 9/2020, ngân hàng BIDV, MBBank, Techcombank, TPBank …

 

Nội dung bài viết:
1. Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 9/2020
2. Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 9/2020
3. Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 9/2020
4. Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 9/2020
5. Lãi suất ngân hàng VietinBank tháng 9/2020
6. Lãi suất ngân hàng Dong A Bank tháng 9/2020
7. Lãi suất ngân hàng MB Bank tháng 9/2020
8. Lãi suất ngân hàng PVcombank tháng 9/2020
9. Lãi suất ngân hàng Ocean Bank tháng 9/2020

 

I. Bảng lãi suất ngân hàng tháng 9/2020

Lai suat tien gui ngan hang thang 9/2020

(Đơn vị: %/năm)

II. Cập nhật lãi suất ngân hàng tháng 9/2020 

1. Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 9/2020, cao nhất 6%

– Với kỳ hạn 1 tháng, Agribank áp dụng LS bằng 3,5%.
– Lãi suất cho kỳ hạn 3 tháng bằng 3,8%.
– LS cho kỳ hạn 6 tháng là 4,4%.
– 4,5% là lãi suất gửi tiết kiệm dành cho kỳ hạn 9 tháng.
– Với kỳ hạn 12 và 24 tháng, lãi suất bằng 6%.

2. Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 9/2020, cao nhất 6%

– LS bằng 3,5% dành cho kỳ hạn 1 tháng.
– Với kỳ hạn 3 tháng, LS tiền gửi bằng 3,8%.
– Lãi suất tiền gửi cho kỳ hạn 6 tháng là 4,4%.
– Lãi suất cho kỳ hạn 9 tháng bằng 4,6%.
– Với kỳ hạn 12 tháng và 24 tháng, LS bằng 6%.

3. Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 9/2020, cao nhất 6,1%

– LS bằng 3,5% cho kỳ hạn 1 tháng.
– Với kỳ hạn 3 tháng, LS gửi tiết kiệm bằng 3,8%.
– Lãi suất gửi tiết kiệm bằng 4,4% đối với kỳ hạn 6 tháng.
– Với hạn hạn 9 tháng, lãi suất bằng 4,5%.
– Với kỳ hạn 12 tháng, Vietcombank triển khai LS bằng 6%.
– Với kỳ hạn 24 tháng, LS là 6,1%

bang lai suat ngan hang thang 9 2020 2

Lãi suất ngân hàng tháng 9/2020 nào cao nhất?

4. Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 9/2020, cao nhất 4,6%

– Với kỳ hạn 3 tháng, LS của Techcombank bằng 2,9%.
– Với kỳ hạn 6 tháng, 12 tháng và 24 tháng, LS tiền gửi đều bằng 4,6%.

5. Lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 9/2020, cao nhất 6%

– LS tiền gửi bằng 3,5% cho kỳ hạn 1 tháng.
– LS cho kỳ hạn 3 tháng của VietinBank bằng 3,8%.
– Với kỳ hạn 6 tháng, LS gửi tiết kiệm bằng 4,4 %
– LS bằng 6% cho kỳ hạn 12 và 24 tháng.

6. Lãi suất ngân hàng Dong A Bank tháng 9/2020, cao nhất 7,6%

– LS gửi tiết kiệm cho kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng bằng 4,25%.
– LS bằng 6,8% cho kỳ hạn 6 tháng.
– LS tiền gửi cho kỳ hạn 12 tháng là 7.4%.
– 7,6% là lãi suất cho kỳ hạn 24 tháng.

7. Lãi suất ngân hàng MBBank tháng 9/2020, cao nhất 7,4%

– 3,6% là lãi suất tiền gửi cho kỳ hạn 1 tháng.
– Lãi suất bằng 3,85% cho kỳ hạn 3 tháng.
– LS tiền gửi bằng 5,9% với kỳ hạn 6 tháng.
– Với kỳ hạn 12 tháng, LS bằng 7,2%.
– 7,4% là LS gửi tiết kiệm cho kỳ hạn 24 tháng.

8. Lãi suất ngân hàng PVCombank tháng 9/2020, cao nhất 7,99%

– Với kỳ hạn 1 tháng và 3 tháng, LS bằng 3,95%.
– LS tiền gửi cho kỳ hạn 6 tháng bằng 6,4%.
– Lãi suất cho kỳ hạn 12 tháng là 7,99%.
– 7,29% là LS gửi tiết kiệm cho kỳ hạn 24 tháng.

9. Lãi suất ngân hàng Ocean Bank tháng 9/2020, cao nhất 7,3%

– Với kỳ hạn 1 tháng, LS bằng 4,25%.
– LS cho kỳ hạn 3 tháng bằng 4,24%.
– LS dành cho kỳ hạn 6 tháng là 6,05%.
– Với kỳ hạn 12 tháng, LS là 7,05%.
– Với kỳ hạn 24 tháng, Lãi suất bằng 7,3%


Thông qua bảng lãi suất ngân hàng tháng 9/2020 trên đây, các bạn dễ dàng nhận thấy được tùy vào từng kỳ hạn mà các ngân hàng áp dụng mức lãi suất cao khác nhau. Các bạn nên cân nhắc vào nhu cầu gửi tiết kiệm ngân hàng với thời hạn là bao nhiêu tháng để lựa chọn ngân hàng có mức lãi suất cao nhất để gửi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button