Giáo Dục

Biến đổi biểu thức lượng giác lớp 10

Đây là tài liệu chuyên đề về Biến đổi biểu thức lượng giác lớp 10 do website.com sưu tầm và biên soạn gửi tới quý phụ huynh và học sinh. Biến đổi biểu thức lượng giác lớp 10 tổng hợp lí thuyết và các dạng bài tập trọng tâm giúp các em củng cố, ôn tập kiến thức về công thức lượng giác hiệu quả. website hy vọng đây là tài liệu giúp ích cho các em ôn tập hiệu quả và đạt điểm cao trong các kì thi môn Toán lớp 10!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Tài liệu do website.com biên soạn và đăng tải, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Biến đổi biểu thức lượng giác

I. Kiến thức tổng hợp

Sử dụng các công thức biến đổi lượng giác

II. Bài tập ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Biến đổi biểu thức sau thành tổng: A=sin x.sin 2x.sin 3x

Hướng dẫn giải

A=sin x.sin 2x.sin 3x

=frac{1}{2}(cosx-cos3x)sin3x

=frac{1}{2}(cos xsin 3x-cos 3xsin 3x)

=frac{1}{2}left( frac{1}{2}(sin 2x+sin 4x)-frac{1}{2}sin 6x right)

=frac{1}{4}left( sin 2x+sin 4x-sin 6x right)

Ví dụ 2: Biến đổi biểu thức thành tổng: B=4sin left( x-frac{pi }{6} right).sin left( x+frac{pi }{6} right)cos 2x

Hướng dẫn giải

B=4sin left( x-frac{pi }{6} right).sin left( x+frac{pi }{6} right)cos 2x

=2[cosleft( -frac{pi }{3} right)text{-cos2x }!!]!!text{ }text{.cos2x}

text{=1-2(1+cos4x)=-1-2cos4x}

Ví dụ 3: Biến đổi biểu thức thành tích C=cos x+cos 2x+cos 3x+cos 4x

Hướng dẫn giải

C=cos x+cos 2x+cos 3x+cos 4x

=left( cos x+cos 3x right)+left( cos 2x+cos 4x right)

=2left( cos 2xcos x+cos 3x.cosx right)

=2left( cos 2x+cos3x right).cos x=4cos x.cos frac{x}{2}.cos frac{5x}{2}

Ví dụ 4: Biến đổi biểu thức thành tích: D=5sin 3x-3sin 5x

Hướng dẫn giải

D=5sin 3x-3sin 5x

=2sin 3x-3left( sin 5x-sin 3x right)

=2left( 3sin x-4{{sin }^{3}}x right)-6cos 4xsin x

=left( 3{{cos }^{2}}x-cos 2x-2 right)sin x

=left( 3cos 2x+2 right)left( cos 2x-1 right)sin x

Ví dụ 5: Biến đổi biểu thức thành tích: E=cos 3x-sin x

Hướng dẫn giải

E=cos 3x-sin x

=cos 3x-cos left( x-frac{pi }{2} right)

=-2sin left( 2x-frac{pi }{4} right)sin left( x+frac{pi }{4} right)

Ví dụ 6: Biến đổi biểu thức thành tích: F=2{{cos }^{3}}x+cos 2x+sin x

Hướng dẫn giải

F=2{{cos }^{3}}x+cos 2x+sin x

=2{{cos }^{3}}x+2{{cos }^{2}}x-1+sin x

=2left( cos x+1 right)(1-{{sin }^{2}}x)+sin x

=left( 1-sin x right)[2left( cos x+1 right)left( 1+sin x right)-1]

=left( 1-sin x right)left( 1+2sin x.cos x+2operatorname{sinx}+2cosx right)

=left( 1-sin x right)left( {{left( sin x+cos x right)}^{2}}+2left( sin x+cos x right) right)

=left( 1-sin x right)left( sin x+cos x right)left( sin x+cos x+2 right)

III. Bài tập tự luyện

Bài tập 1: Biến đổi biểu thức thành tổng;

A=cos x.cos 2x.cos 3x

B=sin x.sin 2xsin 4x

C=sin 3x-cos x

Bài tập 2: Biến đổi biểu thức thành tích:

D=1-tan x

E=1+2sin x-cos 2x

F=1+cos x+cos 2x

G=sin 3x-cos x

H={{cos }^{4}}x-cos 2x+2{{sin }^{6}}x

K={{cos }^{2}}3x+{{cos }^{2}}2x-{{sin }^{2}}x

L=sin x+sin 2x+sin 3x+sin 4x+sin 5x+sin 6x

M=2{{sin }^{3}}x+cos x-cos 2x

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 10 – Có đáp án

Bài tập công thức lượng giác lớp 10

Bảng công thức lượng giác dùng cho lớp 10 – 11 – 12

Trên đây website đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Biến đổi biểu thức lượng giác lớp 10. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu: Hóa học lớp 10, Ngữ văn lớp 10, Vật lí lớp 10. Chúc các bạn ôn tập thật tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button