Giáo Dục

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Giáo dục công dân năm 2018 – 2019

website Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ ĐỀ THI HỌC 2 MÔN GIÁO DỤC CÔNG N LỚP 6
NĂM HỌC 2018 2019
ĐỀ THI HỌC 2 MÔN CÔNG DÂN LỚP 6 ĐỀ 1
A. TRẮC NGHIỆM. (5 điểm)
I. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. (3 điểm)
Câu 1. Khẳng định nào sau đây không đúng pháp luật v quyền bất khả xâm phạm
về thân thể của công n?
a. Trong mọi trường hợp, không ai được xâm phạm đến thân thể của người khác.
b. Việc bắt giam giữ người phải theo đúng quy định của pháp luật.
c. Người vi phạm pháp luật thể bị bắt giam theo quyết định của quan nhà ớc
thẩm quyền.
d. ng an bao giờ cũng quyền bắt người.
Câu 2. Trường hợp nào sau đây không phải công dân nước Cộng hòa Xã hội ch
nghĩa Việt Nam?
a. Người ới 18 tuổi quốc tịch Việt Nam.
b. Trẻ em được tìm thấy Việt Nam không cha mẹ ai.
c. Người đã thôi quốc tịch Việt Nam, định nhập quốc tịch ớc ngoài.
d. Người quốc tịch Việt Nam nhưng phạm tội bị phạt giam.
Câu 3. Hành vi nào sau đây xâm phạm quyền được bảo đảm an toàn mật t tín,
điện thoại, điện tín.
a. Nhặt được thư rơi báo cho người mất biết.
b. Anh, chị nghe lén điện thoại của em.
c. Cầm giúp thư cho bạn.
d. Thấy bạn đang mở e-mail, em liền đi chỗ khác.
Câu 4. Theo quy định của pháp luật nước ta, độ tuổi nào nghĩa vụ hoàn thành bậc
Giáo dục Tiểu học.
a. Từ 6 11 tuổi b. Từ 6 12 tuổi c. Từ 6 13 tuổi d. Từ 6 14 tuổi
Câu 5: Biển báo hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen” biển o:
a. Biển báo cấm b. Biển báo nguy hiểm c. Biển báo hiệu lệnh
Câu 6: Biển báo hình tam giác đều, viền đỏ, nền ng, hình vẽ màu đen” biển báo:
a. Biển báo cấm b. Biển báo nguy hiểm c. Biển báo hiệu lệnh
II. y nối những ý sau với quyền tương ứng sao cho phù hợp. (2 điểm)

website Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Biểu hiện
Nối
Quyền tương ứng
1. Không ai được phép khám chỗ của
người khác
1 .
a. Quyền học tập
2. Thư của người thân nhất cũng không
được tự ý mở ra xem
2 .
b. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính
mạng, danh dự, sức khỏe.
3. Không ai được xúc phạm, đánh nhau
với người khác.
3 .
c. Quyền bất khả xâm phạm v chỗ
4. ng dân được học dưới nhiều hình
thức
4 .
d. Quyền được bảo đảm an toàn và
mật thư n, điện thoại.
B. TỰ LUẬN. (5 điểm)
Câu 1. Thế o quyền được bảo đảm an toàn mật thư tín, điện thoại, điện tín.
Cho dụ về hành vi xâm phạm an toàn bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công
dân. (2 điểm)
Câu 2. Những hành vi o bị coi là vi phạm pháp luật về chỗ của công dân? (1 điểm)
Câu 3. Xử tình huống. (2 điểm)
Em s làm khi gặp trường hợp sau:
Em nhặt được thư của bạn cùng lớp.
Khi bị người khác xâm phạm chỗ của mình.
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN GDCD 6
A. TRẮC NGHIỆM. (5 điểm)
I. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. (Đúng mỗi câu đạt 0.5 đ)
Câu
1
2
3
4
Đáp án
d
c
b
d
II. Nối ý cho phù hợp. (Đúng mỗi ý được 0.5 điểm)
1 c 2 d 3 b 4 a
B. TỰ LUẬN. (5 điểm)
Câu
Nội dung cần nêu
Điểm
Câu 1
(2.0 điểm)
* Công dân được bảo đảm an toàn mật thư tín, điện thoại, điện
tín. Không ai được chiếm đoạt hoặc t ý mở thư n, điện n của
người khác; không được nghe trộm điện thoại.
* dụ: xem trộm thư, nghe trộm điện thoại của người khác…
1.5
0.5
Câu 2
(1.0 điểm)
* Các hành vi bị coi vi phạm pháp luật về chỗ của công dân.
Khám xét trái pháp luật ch của người khác.
Đuổi trái pháp luật người khác ra khỏi chỗ của họ.
Vào nhà của người khác không được chủ nhà hoặc pháp luật
cho phép.
0.25
0.25
0.5

website Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 3
(2.0 điểm)
Em nhặt được thư của bạn cùng lớp: không mở ra xem tìm cách
trả lại người nhận.
Khi bị người khác xâm phạm chỗ của mình: phải tỏ thái độ phản
đối tìm sự giúp đỡ của người lớn quan chức năng.
1.0
1.0
MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KỲ II MÔN GDCD 6:
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Công
dân ớc
CHXHC
NVN
Xác định
được
trường
hợp không
phải
công dân
VN
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
5
1
0.5
5
Thực
hiên trật
tự an
toàn giao
thông
Biết xác
định được
biển o
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10
2
1
10
Quyền
nghĩa vụ
học tập
Biết được
theo quy
định của
pháp luật
nước ta,
độ tuổi
nào
nghĩa vụ
hoàn
thành bậc
Giáo dục
Tiểu học
Phân biệt
nối
được
những ý
với quyền
tương ng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5
5
1
0.5
5
2
1
10
Quyền
được pl
bảo hộ về
Xác định
được nh
vi xâm
Phân biệt
nối
được

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Giáo dục công dân

Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 môn Giáo dục công dân năm 2018 – 2019 có đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Công dân lớp 6 nói riêng. Đồng thời đây cũng là tài liệu cho các thầy cô khi ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh.

Đề thi môn Công dân lớp 6 học kỳ 2 có đáp án bao gồm 5 đề thi giúp các em nắm được cấu trúc đề thi, ôn luyện giải chuẩn bị cho các bài thi học kì 2 lớp 6. Mời các em tham khảo chi tiết.

Đề thi học kì 2 lớp 6 mới nhất: 2018 – 2019

  • Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 năm học 2018 – 2019
  • Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2018 – 2019
  • Đề thi học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 6 năm học 2018 – 2019
  • Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 6 năm học 2018 – 2019
  • Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm học 2018 – 2019
  • Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2018 – 2019
  • Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 6 năm 2018 – 2019
  • Đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 6 năm học 2018 – 2019
  • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Giáo dục công dân năm học 2018 – 2019
  • Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Công nghệ năm học 2018 – 2019

Ngoài ra các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 6 các môn Toán, Văn, Sử, Địa, Vật Lý, Tin học, Tiếng Anh và các dạng bài ôn tập môn Ngữ Văn 6, và môn Toán 6. Những đề thi này được website.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường THCS trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 6 những đề ôn thi học kì 2 chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button