Giáo Dục

Bộ phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 2 (Từ 23/3 đến 28/3)

Bộ đề ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán – Nghỉ do dịch Corona (Từ 23/3 – 28/3) bao gồm các bài tập môn Toán 2 giúp các thầy cô ra bài tập về nhà cho các em học sinh ôn tập, rèn luyện củng cố kiến thức lớp 2 trong thời gian các em ở nhà ôn tập.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán – Ngày 23/3

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tính 18 + 2 + 29 + 3 =?

a) 97: …

b) 52: …

2. Nối tích với tổng thích hợp:

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 3 x 4 = 12, 4 được lấy 3 lần …

b) 3 x 4 = 12, 3 được lấy 4 lần …

4. Điền dấu (+, x) thích hợp vào vào ô trống:

a)

3

4

=

7

b)

3

4

=

12

c)

2

2

=

4

d)

2

2

=

4

Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a, 18cm + 31cm = … dm … cm

b, 77cm = … dm … cm

Bài 6: Ngoài vườn có 14 bông hoa hồng và 25 bông hoa cúc. Bạn Hoa đã hái 7 bông hoa hồng và 7 bông hoa cúc. Hỏi:

a. Bây giờ ngoài vườn còn tất cả bao nhiêu bông hoa?

b. Số hoa cúc còn lại nhiều hơn số hoa hồng còn lại là bao nhiêu bông?

2. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán – Ngày 24/3

1. Đặt tính rồi tính:

a) 37 + 35 + 18

b) 42 + 9 + 15 + 7

2. Mỗi bàn có 2 học sinh ngồi. Hỏi 12 bàn có bao nhiêu học sinh ngồi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

3. Mỗi túi gạo có 3 kg gạo. Hỏi 5 túi gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

4. Viết tiếp ba số nữa:

a) 8; 10; 12; …; …; ….; 20.

b) 20; 18; 16; …; …; ….; 8.

c) 12; 15; 18; …; …; ….; 30.

5. Thứ năm tuần này là ngày 15 tháng 6.

– Thứ năm tuần trước là ngày ……

– Thứ năm tuần sau là ngày ……

– Thứ ba tuần trước là ngày ……

– Thứ bảy tuần sau là ngày ……

3. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán – Ngày 25/3

Câu 1:

Một hình tứ giác có độ dài các cạnh là 15 cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Chu vi hình tứ giác là:

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Đặt tính rồi tính

65 + 21

57 – 43

45 – 15

23 + 23

Câu 3: Tìm x

x – 24 = 47 – 14

67 – x = 15 + 6

x : 3 = 5

Câu 4: Một hình tứ giác có độ dài các cạnh là 1dm 2cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Câu 5: Viết đủ các số hạng trong tổng sau rồi tính kết quả của tổng đó: 2 + 4 + 6 + … + 14 + 16 + 18

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

4. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán – Ngày 26/3

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Bài 1: Tính:

15 kg + 5 kg =

27 kg – 7 kg =

36 kg + 6 kg =

38 kg – 4 kg =

49 kg + 16 kg =

65 kg – 25 kg =

Bài 2. Năm nay mẹ 32 tuổi, mẹ kém bà 28 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?

Bài 3. Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 90.

Bài 4: Tấm vải xanh dài 45m. Tấm vải đỏ ngắn hơn tấm vải xanh 18m. Hỏi tấm vải đỏ dài bao nhiêu mét?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Bài 5: Bao ngô cân nặng 36kg. Bao ngô nhẹ hơn bao gạo 11kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

5. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán – Ngày 27/3

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 35 + 44

b) 46 + 25

c) 80 – 47

d) 39 – 16

Bài 2: Tính

a) 16l + 5l – 10l =

b) 24kg – 13kg + 4kg =

Bài 3: Giải toán.

Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số, ông lớn hơn bà 4 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?

….……………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………..

Bài 4:

a. Nhà bạn Mai nuôi 55 con gà. Nhà bạn Hà nuôi ít hơn nhà bạn Mai 12 con gà. Hỏi nhà bạn Hà nuôi bao nhiêu con gà?

b. Em hái được 30 bông hoa, chị hái được nhiều hơn em 9 bông hoa. Hỏi chị hái được mấy bông hoa?

….……………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………..

….……………………………………………………………………………………..

6. Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 môn Toán – Ngày 28/3

Câu 1: Nối con vật với số đo khối lượng thích hợp:

Đề ôn tập ở nhà lớp 2 số 28

Câu 2. Đặt tính rồi tính

35 – 25

99 – 57

50 + 19

100 – 40

Câu 3. Tìm x

a. x + 60 = 90

b. x – 8 = 71

Câu 4. Quyển truyện có 95 trang. Tâm đã đọc 82 trang. Hỏi Tâm còn phải đọc mấy trang nữa thì hết quyển truyện?

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

Câu 5. Em hãy viết 2 phép số trừ và hiệu bằng nhau.

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

….…………………………………………………………………………….

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 khác

 • Bộ đề ôn tập ở nhà môn Toán lớp 2 có đáp án – Nghỉ do dịch Corona (Từ 16/3 – 21/3)
 • Bộ đề ôn tập ở nhà môn Tiếng Việt lớp 2 có đáp án – Nghỉ do dịch Corona (Từ 16/3 – 21/3)
 • Bộ đề ôn tập ở nhà lớp 2 có đáp án – Nghỉ do dịch Corona (Từ 16/3 – 21/3)
 • Bộ phiếu ôn tập ở nhà lớp 2 (05 phiếu) – Nghỉ dịch Covid-19 (từ 09/3 – 15/3)
 • Tổng hợp Phiếu bài tập lớp 2 – Nghỉ do dịch Corona từ (03/3 – 08/3)
 • Bộ đề ôn tập ở nhà lớp 2 – Nghỉ do dịch Corona (từ 02/03 – 07/03)
 • Trọn bộ Bài tập Toán lớp 2 từ cơ bản đến nâng cao – Ôn tập nghỉ dịch Covid-19
 • Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh lớp 2
 • Bài ôn tập ở nhà nghỉ phòng chống dịch bệnh môn Tiếng Việt lớp 2
 • Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 2 trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Corona
 • Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh lớp 2
 • Phiếu bài tập tự ôn ở nhà lớp 2 tuần 19 – Nghỉ do dịch Corona
 • Phiếu bài tập tự ôn ở nhà lớp 2 tuần 20 – Nghỉ do dịch Corona
 • Phiếu ôn tập lớp 2 – Nghỉ do dịch Corona – Số 1
 • Phiếu ôn tập lớp 2 – Nghỉ do dịch Corona – Số 2
 • Phiếu ôn tập lớp 2 – Nghỉ do dịch Corona – Số 3
 • Bài ôn tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch Corona môn Tiếng Việt lớp 2 – Đợt 2
 • Bài tập ở nhà trong thời gian nghỉ phòng chống dịch bệnh lớp 2 các môn

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2

 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 1
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 2
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 3
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 4
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 1
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 2
 • Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 (06 đề)
 • Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2019 – 2020 (2 đề)
 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 năm 2019 – 2020
 • Bộ đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020
 • Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 năm 2019 – 2020 (8 đề)
 • Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 năm 2019 – 2020 đầy đủ các môn

Bên cạnh đó, mời các bạn tham khảo thêm: Đề thi học sinh giỏi lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt để giúp các bạn học sinh có thêm phần tự tin cho kì thi học sinh giỏi sắp tới và đạt kết quả cao. Đề thi học sinh giỏi lớp 2 môn Toán, tiếng Việt giúp các em học sinh ôn tập kiến thức, ôn tập kiểm tra, thi cuối kỳ, rèn luyện kỹ năng để các em nắm được toàn bộ kiến thức chương trình Toán lớp 2, Tiếng Việt lớp 2.

Ngoài Bộ phiếu bài tập ôn ở nhà Toán lớp 2 (Từ 23/3 đến 28/3) trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button