Cán bộ, công chức nào được hưởng trợ cấp lần đầu


Ai được hưởng trợ cấp lần đầu?

Cán bộ, công chức nào được hưởng trợ cấp lần đầu? taman.edu.vn mời các bạn cùng theo dõi bài viết để nắm được quy định về trợ cấp lần đầu mới nhất.

  • Trợ cấp lần đầu cho công chức: Điều kiện và mức hưởng

Theo đó các đối tượng được nhận trợ cấp lần đầu khi nhận công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn căn cứ vào quy định tại Nghị định 79/2019 của Chính phủ. Cán bộ, công chức nào đuợc hưởng trợ cấp lần đầu 14,9 triệu đồng? Trong bài viết này taman.edu.vn sẽ giúp các bạn nắm được những cán bộ, công chức nào được hưởng trợ cấp lần đầu cũng như quy định về đối tượng hưởng trợ cấp mới nhất.

Khi đến nhận công tác lần đầu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, các đối tượng sẽ được trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở (mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng, nên mức trợ cấp lần đầu sẽ là 14,9 triệu đồng) tại thời điểm nhận công tác ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Theo Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP, các đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu khi đến nhận công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn gồm:

– Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ Trung ương đến cấp xã;

– Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP;

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước thuộc Công an nhân dân;

– Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

– Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế của các hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Tuy nhiên, không phải ai thuộc các trường hợp nêu trên đều được hưởng trợ cấp lần đầu. Đây là trợ cấp dành cho người lần đầu đến công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Trong đó, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn gồm:

– Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

– Các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

– Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp, … (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 433/QĐ-UBDT của Ủy ban dân tộc.

Như vậy, so với quy định trước đây tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, điều kiện để hưởng trợ cấp lần đầu đã đơn giản và cụ thể hơn.

Theo đó, hiện nay, công chức lần đầu đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn nêu trên sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu. Trong khi đó, trước đây, Chính phủ yêu cầu phải đáp ứng thời gian công tác ở vùng đặc biệt khó khăn: Nam từ 05 năm, nữ từ 03 năm trở lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *