Giáo Dục

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12

website xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Địa lý lớp 12 với phần: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế có nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm Địa lý lớp 12: Phần địa lý tự nhiên

 • Câu 1.
 • Câu 2.

  Từ năm 1991 đến nay, sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta có đặc điểm:

 • Câu 3.

  Trong giai đoạn từ 1990 đến nay, cơ cấu ngành kinh tế nước ta đang chuyển dịch theo hướng:

 • Câu 4.

  Cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta đang chuyển dịch theo hướng:

 • Câu 5.

  Đây là sự chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ của khu vực I:

 • Câu 6.

  Đây là một tỉnh quan trọng của Đồng bằng sông Hồng nhưng không nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ:

 • Câu 7.

  Thành tựu kinh tế lớn nhất trong thời gian qua của nước ta là:

 • Câu 8.

  Trong cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta, ngành chiếm tỉ trọng cao nhất là:

 • Câu 9.

  Sự tăng trưởng GDP của nước ta trong thời gian qua có đặc điểm:

 • Câu 10.

  Hai vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Nam Bộ có cùng một đặc điểm là:

 • Câu 11.

  Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta thời kì 1990 – 2005.

  (Đơn vị: %)

  Ngành

  1990

  1995

  2000

  2002

  Trồng trọt

  79,3

  78,1

  78,2

  76,7

  Chăn nuôi

  17,9

  18,9

  19,3

  21,1

  Dịch vụ nông nghiệp

  2,8

  3,0

  2,5

  2,2

  Loại biểu đồ phù hợp nhất để thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản lượng ngành nông nghiệp là:

 • Câu 12.

  Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu GDP của nước ta phân theo thành phần kinh tế (theo giá thực tế).

  (Đơn vị: %)

  Thành phần

  1995

  2000

  2005

  Kinh tế Nhà nước

  40,2

  38,5

  37,4

  Kinh tế tập thể

  10,1

  8,6

  7,2

  Kinh tế cá thể

  36,0

  32,3

  32,9

  Kinh tế tư nhân

  7,4

  7,3

  8,2

  Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

  6,3

  13,3

  14,3

  Nhận định đúng nhất là:

 • Câu 13.

  Thành tựu có ý nghĩa nhất của nước ta trong thời kì Đổi mới là:

 • Câu 14.

  Hạn chế lớn nhất của sự tăng trưởng kinh tế nước ta trong thời gian qua là:

 • Câu 15.

  Từ 1990 đến nay, giai đoạn nước ta có tốc độ tăng trưởng cao nhất là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button