Giáo Dục

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 23 – Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu XX đến 1914

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 23

Các tài liệu hay, chất lượng được website sưu tầm và biên tập thành: Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 23 – Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu XX đến 1914. Tài liệu hỗ trợ tốt nhất cho các em và thầy cô giáo trong quá trình dạy và học. Hy vọng, quý thầy cô giáo và các em học sinh sẽ có những trải nghiệm hay khi tham khảo tài liệu này.

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 11: Bài 22 – Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của Pháp

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 21 – Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ 19

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 11: Bài 20

Mời làm: Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 11: Bài 23 Online

Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu XX đến 1914

Câu 1. Vào những năm đầu thế kỉ XX, một số nhà yêu nước Việt Nam muốn đi theo con đường cứu nước của Nhật Bản vì:

a. Nhật bản là nước “đồng văn, đồng chủng”, là nước duy nhất ở châu Á thoát khỏi số phận một nước thuộc địa.
b. Sau cải cách Minh Trị (1868) Nhật Bản trở thành nước tư bản hùng mạnh.
c. Nhật Bản đã đánh thắng đế quốc Nga (1905), là quốc gia duy nhất ở châu Á lúc báy giờ thắng đế quốc phương Tây.
d. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 2. Những hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục thực sự là:

a. Cuộc vận động văn hoá lớn đầu thế kỷ XX
b. Cuộc cải cách kinh tế lớn đầu thế kỷ XX.
c. Cuộc cải cách xã hội lớn đầu thế kỷ XX.
d. Cuộc cải cách toàn diện kinh tế – văn hoá – xã hội đầu thế kỷ XX.

Câu 3. Đường lối cứư nước của cụ Phan Châu Trinh là:

a. Chống Pháp và phong kiến.
b. Cải cách nâng cao dân sinh dân trí, dân quyền dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.
c. Dựa vào Pháp xây dựng nước Việt nam cộng hoà.
d. Dùng bạo lực giành độc lập.

Câu 4. Đường lối cứư nước của cụ Phan Bội Châu là:

a. Chống Pháp và phong kiến.
b. Cải cách nâng cao dân sinh dân trí, dân quyền dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.
c. Dựa vào Pháp xây dựng nước Việt nam cộng hoà.
d. Dùng bạo lực giành độc lập.

Câu 5. Sáng lập hội Duy Tân vào tháng 5/1904 là

a. Phan Bội Châu.
b. Phau Châu Trinh
c. Lương Văn Can, Nguyễn Quyền
d. Huỳnh thúc Kháng, Trần Quý Cáp.

Câu 6. Chủ trương của hội Duy Tân là:

a. Tiến hành cải cách nhằm nâng cao dân trí, dân quyền dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.
b. Đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam
c. Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa dân quốc Việt Nam.
d. Tiến hành cuộc cải cách toàn diện kinh tế – văn hoá – xã hội

Câu 7. Sáng lập Việt nam Quang Phục hội vào tháng 6/1912 là:

a. Phan Bội Châu.
b. Phau Châu Trinh
c. Lương Văn Can, Nguyễn Quyền
d. Huỳnh thúc Kháng, Trần Quý Cáp.

Câu 8. Chủ trương của Việt nam Quang Phục hội là:

a. Tiến hành cải cách nhằm nâng cao dân trí, dân quyền dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.
b. Đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, thiết lập chính thể quân chủ lập hiến ở Việt Nam
c. Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước Cộng hòa dân quốc Việt Nam.
d. Tiến hành cuộc cải cách toàn diện kinh tế – văn hoá – xã hội.

Câu 9. Thời gian hoạt động của Đông Kinh Nghĩa Thục là

a. 5 tháng
b. 7 tháng
c. 9 tháng
d. 11 tháng

Câu 10. Đông Kinh Nghĩa Thục là

a. Một tổ chức cách mạng ở Hà Nội bắt đầu hoạt động từ tháng 3/1907.
b. Một trường học tư ở Hà Nội bắt đầu hoạt động từ tháng 3/1907.
c. Một cơ quan của tầng lớp tiểu tư sản ở Hà Nội bắt đầu hoạt động từ tháng 3/1907.
d. Một nhà máy của giai cấp tư sản ở Hà Nội bắt đầu hoạt động từ tháng 3/1907

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button