Giáo Dục

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930 – Phần 3

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12

website xin giới thiệu tới các bạn học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930 – Phần 3 với phần nội dung câu hỏi phong phú để tham khảo chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới đây của mình.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930 – Phần 2

 • Câu 1:

  Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • Câu 2:

  Lí luận nào sau đây đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá vào Việt Nam?

 • Câu 3:

  Khuynh hướng của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên là:

 • Câu 4:

  Quá trình phân hóa của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã dẫn đến sự thành lập các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?

 • Câu 5:

  Tại sao tổ chức Tân Việt cách mạng đảng bị phân hóa theo hai khuynh hướng?

 • Câu 6:

  Mục tiêu của tồ chức Việt Nam Quốc dân đảng là gì?

 • Câu 7:

  Địa bàn hoạt động chủ yếu của Việt Nam Quốc dân Đảng là:

 • Câu 8:

  Năm 1929 ba tổ chức cộng sản lần lượt ra đời theo thứ tự?

 • Câu 9:

  Số nhà 5 D phố Hàm Long (Hà Nội) là nơi diễn ra sự kiện nào sau đây?

 • Câu 10:

  Cơ quan ngôn luận của Đông Dương cộng sản đảng là:

 • Câu 11:

  Tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam là?

 • Câu 12:

  Cuốn sách tập hợp những bài giảng của Bác Hồ tại các lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button