Giáo Dục

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 12

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

website xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 – Phần 12 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 10

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 11

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 13

 • Câu 1:
  Giao phối gần và tự thụ phấn qua nhiều thế hệ có thể dẫn đến hiện tượng thoái hóa giống là do
 • Câu 2:
  Qua các thế hệ tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn hoặc giao phối gần ở động vật thì
 • Câu 3:
  Tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hóa nhưng vẫn được sử dụng trong chọn giống vì
 • Câu 4:
  Đặc điểm nào sau đây không phải là mục đích của việc ứng dụng tự thụ phấn và giao phối gần vào chọn giống và sản xuất:
 • Câu 5:
  Tại sao ở một số loài thực vật tự thụ phấn nghiêm ngặt và ở động vật thường xuyên giao phối gần không bị thoái hóa?
 • Câu 6:
  Trường hợp nào sau đây hiện tượng thoái hóa giống xảy ra?
 • Câu 7:
  Nếu ở thế hệ xuất phát P có kiểu gen 100% Aa , trải qua 3 thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ đồng hợp ở thế hệ con thứ 3 (F3) là
 • Câu 8:
  Nếu ở thế hệ xuất phát P có kiểu gen 100% Aa, phải trải qua 2 thế hệ tự thụ phấn thì tỉ lệ của thể dị hợp còn lại ở thế hệ con lai F2 là
 • Câu 9:
  Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất khi thực hiện phép lai giữa:
 • Câu 10:
  Khi thực hiện lai giữa các dòng thuần mang kiểu gen khác nhau thì ưu thế lai thể hiện rõ nhất ở thế hệ con lai
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button