Giáo Dục

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 14

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

website xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 – Phần 14 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 12

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 13

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 15

 • Câu 1:
  Tại sao khi lai 2 dòng thuần, ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1?
 • Câu 2:
  Tại sao ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1, còn sau đó giảm dần qua các thế hệ?
 • Câu 3:
  Trong chăn nuôi, người ta giữ lại con đực tốt làm giống cho đàn của nó là đúng hay sai , tại sao?
 • Câu 4:
  Vai trò của chọn lọc trong chọn giống là
 • Câu 5:
  Ưu điểm của phương pháp chọn lọc hàng loạt là
 • Câu 6:
  Kết quả của chọn lọc hàng loạt là
 • Câu 7:
  Nhược điểm của phương pháp chọn lọc hàng loạt là
 • Câu 8:
  Ưu điểm của phương pháp chọn lọc cá thể là
 • Câu 9:
  Nhược điểm của phương pháp chọn lọc cá thể là
 • Câu 10:
  Chọn lọc hàng loạt là gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button