Giáo Dục

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 15

Bài tập trắc nghiệm môn Sinh học

website xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Sinh học lớp 9 – Phần 15 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 13

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 14

Câu hỏi trắc nghiệm môn Sinh học lớp 9 – Phần 16

 • Câu 1:
  Chọn lọc cá thể là gì?
 • Câu 2:
  Dưới đây là các bước cơ bản trong chọn giống lúa của một số nông dân:
  -Gieo trồng giống khởi đầu
  -Chọn những cây ưu tú để làm giống cho vụ sau
  -Hạt của mỗi cây được gieo trồng riêng thành từng dòng
  -So sánh năng suất, chất lượng của các dòng với nhau, so sánh với giống khởi đầu và giống đối chứng để chọn ra dòng tốt nhất
  Các thao tác nêu trên là của phương pháp chọn lọc nào dưới đây?
 • Câu 3:
  Dưới đây là các bước cơ bản trong chọn giống lúa của một số nông dân:
  -Gieo trồng giống khởi đầu
  -Chọn những cây ưu tú và hạt thu hoạch chung để làm giống cho vụ sau
  -Gieo trồng các hạt giống được chọn
  -So sánh năng suất và chất lượng của giống được chọn với giống khởi đầu và giống đối chứng
  Các thao tác nêu trên là của phương pháp chọn lọc nào dưới đây?
 • Câu 4:
  Trong chọn giống vật nuôi, phương pháp chọn lọc nào có hiệu quả nhất?
 • Câu 5:
  Trong thực tế chọn giống, người ta thường áp dụng các phương pháp chọn lọc cơ bản nào sau đây?
 • Câu 6:
  Trong chọn lọc hàng loạt, người ta dựa vào đặc điểm nào để chọn các tính trạng đáp ứng mục tiêu chọn giống?
 • Câu 7:
  Nông dân duy trì chất lượng giống lúa bằng cách chọn các cây tốt có bông và hạt tốt thu hoạch chung để làm giống cho vụ sau. Đó là phương pháp chọn lọc nào?
 • Câu 8:
  Trong chăn nuôi vịt đẻ trứng, người ta chọn trong đàn những con cái có đặc điểm
 • Câu 9:
  Ở giống lúa A thuần chủng được tạo ra từ lâu , mới bắt đầu giảm độ đồng đều về chiều cao và thời gian sinh trưởng. Hỏi cần áp dụng phương pháp chọn lọc nào để khôi phục lại 2 đặc điểm tốt của giống lúa trên?
 • Câu 10:
  Ở giống lúa B thuần chủng được tạo ra từ lâu, có sai khác rõ rệt giữa các cá thể về độ đồng đều về chiều cao và thời gian sinh trưởng. Hỏi cần áp dụng phương pháp chọn lọc nào để khôi phục lại 2 đặc điểm tốt của giống lúa trên?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button