Cuộc Sống

Chế độ nghỉ phép của quân nhân chuyên nghiệp 2022

Chế độ nghỉ phép của quân nhân chuyên nghiệp 2022 thế nào? Ngày nghỉ là những điều “xa xỉ” và quý giá đối với mỗi quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong bài viết này, share-data.top.vn sẽ giới thiệu đến bạn đọc Chế độ nghỉ phép của quân nhân chuyên nghiệp 2022 theo quy định hiện hành tại Thông tư 113/2016/TT-BQP về chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp và Thông tư 109/2021/TT-BQP sửa đổi Thông tư 113/2016/TT-BQP quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

1. Các chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Các chế độ nghỉ của quân nhân được quy định tại Điều 3, Thông tư 113/2016/TT-BQP như sau:

1. Nghỉ hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định của Bộ luật lao động và quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

a) Nghỉ hằng tuần;

b) Nghỉ phép hằng năm;

c) Nghỉ phép đặc biệt;

d) Nghỉ ngày lễ, tết;

đ) Nghỉ an dưỡng, điều dưỡng;

e) Nghỉ chuẩn bị hưu;

2. Nghỉ chế độ ốm đau, chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Quy định nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

2.1 Nghỉ hằng tuần

Theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 109/2021/TT-BQP, chế độ nghỉ hàng tuần của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng như sau:

2.2 Nghỉ phép hằng năm

Theo Khoản 2 Điều 1 Thông tư 109/2021/TT-BQP, chế độ nghỉ phép năm của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng như sau:

2.3 Nghỉ phép đặc biệt

Chế độ nghỉ phép đặc biệt của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng được quy định tại Điều 6 Thông tư 113/2016/TT-BQP như sau:

2.4 Nghỉ ngày lễ, tết

Chế độ về ngày nghỉ lễ, Tết của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 109/2021/TT-BQP như sau:

2.5 Nghỉ an dưỡng, điều dưỡng

Chế độ nghỉ an dưỡng, điều dưỡng tại Điều 8 Thông tư 113/2016/TT-BQP:

2.6 Nghỉ chuẩn bị hưu

Căn cứ Khoản 4 Điều 1 Thông tư 109/2021/TT-BQP, quy định Nghỉ chuẩn bị hưu của Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 2022 như sau:

3. Nghỉ tranh thủ là gì?

Nghỉ tranh thủ là nghỉ cuối tuần, bản chất giống với chế độ nghỉ hàng tuần ở mục 1 bài này.

Do đặc thù nhiệm vụ quân sự, việc nghỉ tranh thủ cuối tuần vẫn phải gắn với các chế độ trực chiến, trực chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu nên tùy tình hình từng đơn vị, có nhiều cách vận dụng giải quyết khác nhau. Ở nhiều đơn vị, mỗi tháng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng được nghỉ tranh thủ ngày thứ bảy, chủ nhật từ 1-2 lần đến 3-4 lần (tùy chức trách nhiệm vụ)

Cùng chế độ đi tranh thủ nhưng có đơn vị cho cán bộ đi từ chiều thứ sáu đến sáng thứ hai, nhưng có đơn vị sáng thứ bảy mới cho đi và tối chủ nhật phải có mặt. Có đơn vị quy định cán bộ trung đội 4 tuần, cán bộ đại đội 3 tuần được về tranh thủ nghỉ ngày cuối tuần, song cũng có những đơn vị lại quy định cán bộ trung đội 8 tuần, cán bộ đại đội 6 tuần mới được đi tranh thủ một lần.

4. Giấy nghỉ phép quân đội

Đơn xin nghỉ phép của quân nhân được viết theo mẫu 01 phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 13/2012/TT-BQP như sau

Mẫu 01. Đơn xin đi nghỉ phép hoặc thanh toán tiền lương đối với những ngày chưa được nghỉ phép năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

ĐƠN XIN (1)……………….

Kính gửi: (2)……………………………………………

Tên tôi là:……………………………… Nhập ngũ tháng………….năm……….

Cấp bậc:………………………..………. Chức vụ:…………………………..…

Nơi cư trú của gia đình:…………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này đề nghị Thủ tưởng các cấp xem xét, giải quyết cho tôi được (1)…. theo chế độ quy định hiện hành.

……, ngày….. tháng….. năm…….

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1). Ghi rõ lý do: xin đi nghỉ phép hoặc thanh toán tiền lương đối với những ngày chưa được nghỉ hoặc chưa được nghỉ hết số ngày nghỉ phép năm.

(2). Thủ trưởng cấp Lữ đoàn và tương đương trở lên.

5. Thông tư nghỉ phép của sỹ quan

Chế độ nghỉ của sỹ quan trong quân đội nhân dân Việt Nam được quy định tại các văn bản pháp luật sau:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button