Chỉ thị 21/CT-TTg Bãi bỏ chế độ chi bồi dưỡng, chi ngoài lương của CB, CC, VC

Chỉ thị 21/CT-TTg Bãi bỏ chế độ chi bồi dưỡng, chi ngoài lương của CB, CC, VC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *