Giáo Dục

Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Chuyên đề Toán học lớp 6: Chia hai lũy thừa cùng cơ số được website sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán học lớp 6 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

A. Lý thuyết

1. Tổng quát

Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ số mũ.

chuyên đề toán 6

Ví dụ:

+ 97 : 93 = 97-3 = 94

+ 76 : 7 = 76-1 = 75

+ 33 : 33 = 33-3 = 1

2. Chú ý

Mọi số tự nhiên đều được viết dưới dạng tổng các lũy thừa của 10.

Ví dụ:

+ 1765 = 1.1000 + 7.100 + 6.10 + 5 = 103 + 7.102 + 6.101 + 5.100

+ 234 = 2.100 + 3.10 + 4 = 2.102 + 3.101 + 4.100

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Lũy thừa nào sau đây biểu diễn thương 178 : 173?

A. 517B. 175C. 1711D. 176

Ta có: 178 : 173 = 178-3 = 175

Chọn đáp án B.

Câu 2. Tìm số tự nhiên n thỏa mãn 25n : 253 = 255?

A. n = 3 B. n = 6 C. n = 7 D. n = 8

Ta có: Trắc nghiệm: Chia hai lũy thừa cùng cơ số nên n – 3 = 5 suy ra n = 8

Chọn đáp án D.

Câu 3. Phép chia 128 : 125 được kết quả dưới dạng lũy thừa gọn nhất là?

A. 1213B. 123C. 122D. 1212

Ta có: 128 : 125 = 128-5 = 123

Chọn đáp án B.

Câu 4. Rút gọn phép chia a12 : a6, (a ≠ 0) ta được kết quả dưới dạng lũy thừa gọn nhất là?

A. a18B. a10C. a6D. a8

Ta có: a12 : a6 = a12 – 6 = a6

Chọn đáp án C.

Câu 5: Tìm số tự nhiên n thỏa mãn 59 : 53 = 5n?

A. n = 6 B. n = 12 C. n = 5 D. n = 7

Ta có: 59 : 53 = 59 – 3 = 56

Nên 56 = 5n suy ra n = 6

Chọn đáp án A.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Thực hiện các phép tính sau

a. 81(27 + 915) : (35 + 332)

b. 1254 : 58

Đáp án

a. Ta có: 81(27 + 915) : (35 + 332) = 34(33 + 330) : [35(1 + 327)]

= 34.33(1 + 327) : [35(1 + 327)] = 37 : 35 = 32 = 9

b. Ta có: 1254 : 58 = (53)4 : 58 = 512 : 58 = 512 – 8 = 54

Câu 2: Tìm giá trị x thỏa mãn

a. 5n : 53 = 512b. 58 : 5n = 54

Đáp án

a. Ta có: 5n : 53 = 512

⇔ 5n – 3 = 512

⇔ n – 3 = 12

⇔ n = 15

Vậy giá trị cần tìm là n = 15

b. Ta có: 58 : 5n = 54

⇔ 58 – n = 54

⇔ 8 – n = 4

⇔ n = 4

Vậy giá trị cần tìm n = 4

Trên đây website đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết môn Toán học 6: Chia hai lũy thừa cùng cơ số. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 6, Giải bài tập Toán lớp 6, Giải SBT Toán 6, Giải VBT Toán lớp 6 mà website tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button