Chính tả bài Bận trang 60 Tiếng Việt Lớp 3 tập 1 – Tuần 7

Chính tả bài Bận trang 60 hướng dẫn các em học sinh nắm vững kiến thức về nghe, viết đúng bài chính tả, trình bày đúng. Đồng thời, biết phân biệt en/oen, tr/ch, iên/iêng.

Bên cạnh đó, giúp thầy cô tham khảo để soạn bài cho học sinh của mình. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bài Tập đọc Lừa và ngựa, Trận bóng dưới lòng đường của tuần 7. Vậy mời thầy cô cùng các em tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Hướng dẫn giải Chính tả SGK Tiếng Việt 3 tập 1 trang 60, 61

Câu 1

Nghe – viết: Bận (từ “ Cô bận cấy lúa … đến hết)

Trả lời:

Cô bận cấy lúa
Chú bận đánh thù
Mẹ bận hát ru
Bà bận thổi nấu.
Còn con bận bú
Bận ngủ bận chơi
Bận tập khóc cười
Bận nhìn ánh sáng.

Mọi người đều bận
Nên đời rộn vui
Con vừa ra đời
Biết chăng điều đó
Mà đem vui nhỏ
Góp vào đòi chung.

Câu 2

Điền vào chỗ trống en hay oen?

nhanh nh, nh cười, sắt h rỉ, h…. nhát.

Trả lời:

nhanh nhẹn, nhoẻn cười, sắt hoen rỉ, hèn nhát.

Câu 3

Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau:

a) – Trung, chung

– Trai, chai

– Trống, chống

b) – Kiên, kiêng

– Miến, miếng

– Tiến, tiếng

Trả lời:

a)

 • trung: trung bình, tập trung, trung hiếu, trung thành, trung trực,…
 • chung: chung sức, chung lòng, chung tay, chung lưng đấu cật, thủy chung, chung kết, việc chung, …
 • trai: trai tráng, sức trai, trai trẻ, gái trai, ngọc trai, tài trai, chí trai, …
 • chai: chai lọ, chai tay, chai sạn, …
 • trống: cái trống, trống vắng, trống trải, trống đồng, gà trống, trống mái, trống rỗng, trống trơn, …
 • chống: chèo chống, chống đỡ, chống chọi, chống trả, chống lại,…

b)

 • kiên: kiên trì, kiên nhẫn, kiên định, kiên cường, kiên quyết, kiên cố, trung kiên, …
 • kiêng: kiêng khem, kiêng nể, ăn kiêng, kiêng dè, kiêng cữ, …
 • miến: miến dong, miến gạo, miến gà, bó miến, nấu miến,…
 • miếng: miếng ăn, miếng thịt, miếng trầu, miếng bánh, miếng gỗ,…
 • tiến: tiến bộ, tiến bước, tiến tới, tiến lên, tiên tiến, quyết tiến,…
 • tiếng: danh tiếng, tiếng tăm, tiếng tốt, tiếng xấu, tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng than, tiếng hót, tiếng kêu, nổi tiếng, có tiếng, nức tiếng,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *