Giáo Dục

Chính tả lớp 5: Nhớ – viết – Hành trình của bầy ong

Chính tả (Nhớ – viết): Hành trình của bầy ong

Chính tả lớp 5: Nhớ viết – Hành trình của bầy ong là lời giải phần Chính tả SGK Tiếng Việt 5 trang 125, 126 có đáp án chi tiết cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng nhớ viết chính tả. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Tập đọc lớp 5: Người gác rừng tí hon

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tuần 13: Chính tả

Câu 1 (trang 125 sgk Tiếng Việt 5): Nhớ-viết : Hành trình của bầy ong (hai khổ thơ cuối).

Trả lời:

Học sinh tự viết.

Câu 2 (trang 125 sgk Tiếng Việt 5): a. Tìm các từ ngữ chứa những tiếng sau:

sâm

sương

sưa

siêu

xâm

xương

xưa

xiêu

b) Tìm các từ ngữ có tiếng chưa vần ghi trong bảng sau:

uôt

ươt

iêt

uôc

ươc

iêc

Trả lời:

a)* sâm – xâm =:

+ củ sâm, sâm bổ lượng, rau sâm…

+ xâm nhập, xâm phạm, xâm lược, xâm chiếm…

* sương – xương :

+ sương gió, sương mù, sương khói…

+ xương sống, xương máu, xương đòn…

* sưa – xưa =:

+ say sưa, gỗ sưa…

+ xưa kia, đời xưa, ngày xưa…

* siêu – xiêu:

+ siêu âm, siêu nhân, siêu hình, siêu thị…

+ xiêu xiêu, xiêu vẹo, xiêu lòng, xiêu bạt…

b) * uôt – uôc:

+ rét buốt, vuốt ve, con chuột, tuốt luốt…

+ bắt buộc, cuốc đất, buộc tóc, cuộc thi…

* ươt – ươc:

+ thướt tha, mượt mà, sướt mướt…

+ mơ ước, chiếc lược, thước kẻ, khước từ…

* iêt – iêc:

+ hiểu biết, chì chiết, thanh khiết, tiết học…

+ tiếc của, thiếc, xanh biếc, chiếc bàn…

Câu 3 (trang 126 sgk Tiếng Việt 5): Điền vào chỗ trống:

a) s hay x?

a) Đàn bò vào trên đồng cỏ …anh …anh

Gặm cả hoàng hôn, gặm cả buổi chiều còn …ót lại.

b) t hay c?

Trong làn nắng ứng: khói mơ tan

Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng

Sột soạ.. gió trêu tà áo biế…

Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang.

Theo Hàn Mặc Tử

Trả lời:

a) Đàn bò vào trên đồng cỏ xanh xanh

Gặm cả hoàng hôn, gặm cả buổi chiều còn sót lại.

b) Trong làn nắng ứng: khói mơ tan

Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng

Sột soạt gió trêu tà áo biếc

Trên giàn thiên lí. Bóng xuân sang.

>> Bài tiếp theo: Luyện từ và câu lớp 5 tuần 13: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button