Pháp Luật

Công văn số 1797/VPCP-TCCV báo cáo nội dung về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức

Công văn 1797/VPCP-TCCV – Các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành tổng hợp, báo cáo cụ thể về các loại chứng chỉ đối với đội ngũ viên chức, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3-2021. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

 • Thủ tướng yêu cầu sửa quy định về chứng chỉ thăng hạng giáo viên
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_______________
Số: 1797/VPCP-TCCV
V/v báo cáo nội dung về các loại
chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2021

Kính gửi:

 • Bộ Nội vụ;
 • Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 931/BNV-ĐT ngày 09 tháng 3 năm 2021 và Công văn số 616/BNV-ĐT ngày 09 tháng 02 năm 2021 về hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Thời gian vừa qua, một số báo chí phản ánh về những vướng mắc, bất cập của quy định sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và các chứng chỉ bồi dưỡng khác đối với viên chức, nhất là đối với giáo viên cơ sở đào tạo công lập trong việc thi thăng hạng, bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý viên chức, trên cơ sở đó xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và quy định khác có liên quan:

– Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ quản lý chuyên ngành tổng hợp, báo cáo cụ thể về các loại chứng chỉ đối với đội ngũ viên chức, trong đó nêu rõ những loại chứng chỉ nào là điều kiện để được bổ nhiệm hạng chức danh nghềnghiệp viên chức; chứng chỉ nào là bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; phân loại chứng chỉ bắt buộc và không bắt buộc trong quản lý viên chức.

– Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo cụ thể về nội dung tương tự nêu trên đối với chức danh nghề nghiệp giáo viên cơ sở công lập các cấp; đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan cho phù hợp để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bất cập trong thời gian vừa qua về vấn đề này.

Các Bộ đề xuất phương án cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

…………………………………………….

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Công văn số 1797/VPCP-TCCV báo cáo nội dung về các loại chứng chỉ bồi dưỡng đối với viên chức. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được chúng mình cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Tài liệu dành cho giáo viên:

 • Bảng lương mới của giáo viên Tiểu học 2021
 • Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dành cho giáo viên Tiểu học
 • Giáo viên bao lâu thì được đăng ký dự thi/xét thăng hạng?
 • Nhà giáo vẫn cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp?
 • Bộ GD-ĐT trả lời việc bổ nhiệm và thăng hạng giáo viên
 • Khi nào giáo viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp?
 • Thay đổi về lương và tiêu chuẩn xếp hạng giáo viên tiểu học từ 20/3/2021
 • Tiêu chuẩn mới về trình độ của giáo viên các cấp từ 20/3/2021
 • Từ 20/3/2021, giáo viên tiểu học chưa đạt chuẩn hưởng lương như thế nào?
 • Chính thức: Giáo viên Tiểu Học đạt chuẩn có hệ số lương thấp nhất là 2,34
 • Bảng lương giáo viên Mầm non và cách tính lương giáo viên 2021
 • Lương giáo viên mầm non sẽ tăng mạnh sau Tết Nguyên Đán 2021
 • Bảng lương giáo viên các cấp theo hạng chức danh nghề nghiệp mới từ 20/3/2021
 • Cách tính lương giáo viên khi chuyển hạng từ 20/3/2021
 • 4 nhóm giáo viên sẽ bị xuống hạng từ ngày 20-3-2021
 • Hướng dẫn chuyển hạng giáo viên từ cũ sang mới từ 20/3/2021
 • Hướng dẫn mới về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên
 • Tăng thời gian giáo viên giữ hạng để được thăng hạng mới?
 • Bảng lương giáo viên Mầm non khi chuyển hạng cũ sang mới từ 20/3/2021
 • Bảng lương giáo viên Tiểu Học khi chuyển hạng cũ sang mới từ 20/3/2021
 • Bảng lương Giáo viên THCS khi chuyển hạng cũ sang mới từ 20/03/2021
 • Bảng lương Giáo viên THPT khi chuyển hạng cũ sang mới từ 20/03/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button