Pháp Luật

Đang đóng BHXH tự nguyện có được hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Đóng BHXH tự nguyện có được hỗ trợ theo Nghị quyết 116

  • Tham gia BHXH tự nguyện có tính đóng bảo hiểm thất nghiệp không?
  • Đóng BHXH tự nguyện có được nhận hỗ trợ tại Nghị quyết 116?

chúng mình mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết đóng BHXH tự nguyện có được hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

  • Giáo viên có được hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không?
  • Viên chức có phải đối tượng nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động, Chính phủ quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Gói hỗ trợ theo Nghị quyết 116 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo người lao động cũng như người tham gia BHXH.

Tuy nhiên đang đóng BHXH tự nguyện có được hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không? Trong bài viết này chúng mình sẽ giúp bạn hiểu rõ các vấn đề: Tham gia BHXH tự nguyện có tính đóng bảo hiểm thất nghiệp không? Đóng BHXH tự nguyện có được nhận hỗ trợ tại Nghị quyết 116?

Tham gia BHXH tự nguyện có tính đóng bảo hiểm thất nghiệp không?

Theo khoản 4 Điều 2 Luật BHXH năm 2014, nếu không thuộc các đối tượng phải tham gia BHXH bắt buộc như người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức,… người lao động có thể chọn tham gia BHXH tự nguyện.

Căn cứ Điều 87 Luật BHXH năm 2014, khi tham gia BHXH tự nguyện, hằng tháng, người lao động chỉ phải đóng tiền vào quỹ hưu trí và tử tuất với mức như sau:

Mức đóng hằng tháng

=

22%

x

Mức thu nhập chọn đóng BHXH

Mức nhà nước hỗ trợ đóng BHXH

Với việc chỉ phải đóng tiền vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động tham gia BHXH tự nguyện chỉ được giải quyết các chế độ tại khoản 2 Điều 4 Luật BHXH 2014:
2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:
a) Hưu trí;
b) Tử tuất.

Theo đó, người tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. Mặt khác, căn cứ Điều 43 Luật Việc làm năm 2013, người lao động ký hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên mới thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Do vậy, nếu tham gia BHXH tự nguyện, người lao động sẽ không được tính đóng và hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Đóng BHXH tự nguyện có được nhận hỗ trợ tại Nghị quyết 116?

Nghị quyết 116/NQ-CP quy định về đối tượng được hưởng hỗ trợ từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp như sau:

– Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

– Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Theo đó, chỉ những người đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, hoặc đã nghỉ việc mà còn tham gia bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu thì mới được hưởng tiền hỗ trợ.

Vì vậy, nếu chỉ tham gia BHXH tự nguyện, người lao động sẽ không được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116.

Tuy nhiên, nếu trước khi tham gia BHXH tự nguyện, người lao động từng đóng bảo hiểm thất nghiệp và chấm dứt hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 thì vẫn được nhận tiền hỗ trợ theo từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button