Tài Liệu

Đáp án cuộc thi 75 năm Bác Hồ về thăm Thanh Hoá (Đúng hết)

Hướng tới hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hoá, Thanh Hoá làm theo lời Bác”. Sau đây là chi tiết câu hỏi và gợi ý đáp án cuộc thi 75 năm Bác Hồ về thăm Thanh Hoá, mời các bạn cùng theo dõi.

  Cuộc thi 75 năm Bác Hồ về thăm Thanh Hoá chính thức diễn ra từ 10 giờ ngày 3/1/2022 đến 9 giờ ngày 14/2/2022.

  Để tham gia dự thi các bạn truy cập vào website  www.75namngaybachovethamthanhhoa.vn/

  Đáp án Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hoá, Thanh Hoá làm theo lời Bác hay còn gọi là Đáp án 75 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa do share-data.top.vn tự cập nhật và có đối chiếu nhiều nguồn. Hi vọng các bạn tham khảo sẽ đạt được kết quả thi tốt.

  Đáp án 75 năm Bác Hồ về thăm Thanh Hóa Tuần 6

  Câu hỏi số 1. Ngày 17 tháng 6 năm 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 76/SL tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng bào và cán bộ huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa do đạt được thành tích trong lĩnh vực nào?

  A. Ủng hộ kháng chiến

  B. Chống hạn

  C. Xóa xong nạn mù chữ trước thời hạn quy định và sớm nhất trong các huyện miền Bắc

  D. Tăng gia sản xuất

  Câu hỏi số 2. Chiếc máy kéo DT 24 được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng hợp tác xã Yên Trường, huyện Yên Định vào năm 1962, hiện đang được trưng bày ở đâu?

  A. Bảo tàng Hồ Chí Minh

  B. Trụ sở xã Yên Trường, huyện Yên Định

  C. Nhà truyền thống huyện Yên Định

  D. Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa

  Câu hỏi số 3. Bác Hồ gửi Thư khen Trung đội lão dân quân xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 2.400 trên bầu trời miền Bắc vào ngày tháng năm nào?

  A. 17/10/1967

  B. 20/10/1967

  C. 19/10/1967

  D. 18/10/1967

  Câu hỏi số 4. Trong thời gian về thăm Thanh Hóa lần thứ ba, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự và nói chuyện tại Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ VI vào ngày tháng năm nào?

  A. Ngày 20/7/1960

  B. Ngày 18/7/1960

  C. Ngày 19/7/1960

  D. Ngày 21/7/1960

  Câu hỏi số 5. Để hiện thực hóa xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra bao nhiêu chương trình trọng tâm, khâu đột phá?

  A5 chương trình trọng tâm, 4 khâu đột phá

  B4 chương trình trọng tâm, 5 khâu đột phá

  C5 chương trình trọng tâm, 5 khâu đột phá

  D. 6 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá

  Câu hỏi số 6. Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Thanh Hóa được xây dựng vào thời gian nào?

  A. Năm 2002

  B. Năm 2000

  C. Năm 1999

  D. Năm 2001

  Câu hỏi số 7. Ngày 07 tháng 02 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 15/SL bổ nhiệm đồng chí nào làm đặc phái viên Bộ Nội vụ tại Thanh Hóa?

  A. Đặng Thai Mai

  B. Vũ Đình Huỳnh

  C. Đặng Việt Châu

  D. Lê Thước

  Câu hỏi số 8. Bạn hãy cho biết, Bác Hồ đã 04 lần về thăm Thanh Hóa vào những năm nào?

  A. Vào các năm 1947, 1956, 1960, 1961

  B. Vào các năm 1947, 1957, 1960, 1961

  C. Vào các năm 1947, 1957, 1960, 1962

  D. Vào các năm 1947, 1957, 1959, 1961

  Câu hỏi số 9. Trong bài nói chuyện khi về thăm Thanh Hóa năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận sự đóng góp của dân công tỉnh Thanh Hóa trong kháng chiến chống Pháp với số lượng tham gia là bao nhiêu người?

  A. 13 vạn

  B. 12 vạn

  C. 14 vạn

  D. 15 vạn

  Đáp án 75 năm Bác Hồ về thăm Thanh Hóa Tuần 5

  Câu hỏi số 1: Khi nói chuyện với đồng bào và cán bộ tỉnh Thanh Hóa vào ngày 12/12/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh khen “Thủ công nghiệp cũng khá tiến bộ”. Vào năm 1961, hợp tác xã nào của Thanh Hóa được công nhận là ngọn cờ đầu của ngành tiểu thủ công nghiệp toàn miền Bắc?

  A. Hợp tác xã Dân Thành

  B. Hợp tác xã Đồng Lực

  C. Hợp tác xã Thành Công

  D. Hợp tác xã Quyết Tâm

  Câu hỏi số 2: Trong lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa ngày 20/02/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với đại biểu các tầng lớp Nhân dân thị xã Thanh Hóa ở địa điểm nào nào sau đây?

  A. Nhà Thông tin thị xã Thanh Hóa

  B. Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn

  C. Sân vận động tỉnh Thanh Hóa

  D. Trụ sở Tỉnh ủy Thanh Hóa

  Câu hỏi số 3: Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng vũ trang Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thời gian nào sau đây?

  A. Ngày 18 tháng 8 năm 1985

  B. Ngày 16 tháng 8 năm 1985

  C. Ngày 19 tháng 8 năm 1985

  D. Ngày 17 tháng 8 năm 1985

  Câu hỏi số 4: Năm 1943, tại Liễu Châu (Quảng Tây, Trung Quốc), Bác Hồ đã làm bài thơ tặng nhà hoạt động cách mạng nào là người Thanh Hóa?

  A. Lê Hữu Lập

  B. Trần Xuân Soạn

  C. Đinh Chương Dương

  D. Lê Mạnh Trinh

  Câu hỏi số 5: Ngày 02 tháng 3 năm 1966, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen hợp tác xã nào của tỉnh Thanh Hóa đã có thành tích thâm canh lúa giỏi?

  A. Hợp tác xã Khoan Hồng, xã Mỹ Lộc, huyện Hậu Lộc

  B. Hợp tác xã Dân Thành, xã Nga Thanh, huyện Nga Sơn

  C. Hợp tác xã Đông Phương Hồng, xã Thọ Hải, huyện Thọ Xuân

  D. Hợp tác xã Thắng Lợi, xã Xuân Thành (nay là xã Xuân Hồng), huyện Thọ Xuân

  Câu hỏi số 6: Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào thời gian nào?

  A. Ngày 07/8/2020

  B. Ngày 08/8/2020

  C. Ngày 05/8/2020

  D. Ngày 06/8/2020

  Câu hỏi số 7: Khắc sâu và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên, đến năm 2020, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có bao nhiêu đảng viên và Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy?

  A. 230 nghìn đảng viên và 31 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

  B. 220 nghìn đảng viên và 30 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

  C. 200 nghìn đảng viên và 30 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

  D. 230 nghìn đảng viên và 32 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy

  Câu hỏi số 8: Khi về thăm Thanh Hóa lần thứ ba, vào ngày 18/7/1960, tại Sầm Sơn, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với đơn vị bộ đội nào sau đây?

  A. Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 57

  B. Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 57

  C. Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 57

  D. Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 57

  Câu hỏi số 9: Sau khi về thăm Thanh Hóa lần đầu tiên vào ngày 20 tháng 02 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho đồng bào thượng du Thanh Hóa vào thời gian nào?

  A. Ngày 24 tháng 02 năm 1947

  B. Ngày 21 tháng 02 năm 1947

  C. Ngày 23 tháng 02 năm 1947

  D. Ngày 22 tháng 02 năm 1947

  Đáp án 75 năm Bác Hồ về thăm Thanh Hoá – tuần 4

  Câu hỏi số 1: Trong bài thơ “Lịch sử nước ta” in trong Việt Minh tuyên truyền bộ, xuất bản tháng 02 năm 1942, Bác Hồ ca ngợi những anh hùng dân tộc nào là người Thanh Hóa?

  A. Triệu Ẩu (Triệu Thị Trinh), Lê Đại Hành, Lê Lợi

  B. Lê Đại Hành, Lê Phụng Hiểu, Lê Thánh Tông

  C. Lê Đại Hành, Lê Phụng Hiểu, Lê Lợi

  D. Lê Lợi, Đào Duy Từ, Tống Duy Tân

  Câu hỏi số 2: Khi về thăm Thanh Hóa lần thứ tư, trong buổi lễ mít tinh ngày 12/12/1961, tại sân vận động tỉnh, Bác Hồ bắt nhịp bài hát nào sau đây?

  A. Tiến quân ca

  B. Kết đoàn

  C. Quốc tế ca

  D. Chiến thắng Điện Biên

  Câu hỏi số 3: Cây luồng Thanh Hóa trồng ở hai bên khán đài Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tỉnh Thanh Hóa chọn lấy ở huyện nào? Vào năm nào?

  A. Huyện Lang Chánh; năm 1975

  B. Huyện Bá Thước; năm 1975

  C. Huyện Ngọc Lặc; năm 1975

  D. Huyện Quan Hóa; năm 1975

  Câu hỏi số 4: Năm 1957, Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần thứ hai, trong bài nói chuyện với các đại biểu Nhân dân, Bác nhắc đến “…những người con rất ưu tú, chẳng những làm vẻ vang cho tỉnh nhà mà còn làm vẻ vang cho cả nước ta”. Những người con ưu tú được Bác nhắc đến là ai?

  A. Lò Văn Bường, Phạm Minh Đức, Tô Vĩnh Diện, Lê Công Khai

  B. Phạm Minh Đức, Lò Văn Bường, Lê Công Khai, Lê Đình Chinh

  C. Vũ Tiến Trung, Lò Văn Bường, Lê Công Khai, Phạm Minh Đức

  D. Tô Vĩnh Diện, Phạm Minh Đức, Lê Công Khai, Lê Đình Chinh

  Câu hỏi số 5: Ngày 07 tháng 5 năm 1954, đồng chí Hồ Văn Huấn phụ trách Đoàn Xe thồ Thanh Hóa phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ, vinh dự được thay mặt đơn vị nhận phần thưởng cao quý nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

  A. Nhận cờ “Phục vụ tiền tuyến khá nhất”

  B. Nhận “Bằng khen”

  C. Nhận “Thư khen”

  D. Nhận cờ “Thi đua khá nhất”

  Câu hỏi số 6: Khi về thăm Thanh Hóa lần thứ nhất, ngày 20/02/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra Thanh Hóa còn thiếu nội dung nào để trở thành tỉnh kiểu mẫu?

  A. Thiếu người

  B. Thiếu cơ chế

  C. Thiếu của

  D. Thiếu sự điều khiển sắp đặt

  Câu hỏi số 7: Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi và tặng thưởng huy hiệu của Người cho Trung đội nữ dân quân Thanh Hóa nào sau đây khi lần đầu tiên dùng súng bộ binh bắn rơi máy bay giặc Mỹ ở miền Bắc?

  A. Trung đội nữ dân quân xã Hoa Lộc (huyện Hậu Lộc)

  B. Trung đội nữ dân quân Nam Ngạn (thị xã Thanh Hóa)

  C. Trung đội nữ dân quân xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa)

  D. Trung đội nữ dân quân Đò Lèn (huyện Hà Trung)

  Câu hỏi số 8: Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Muốn có nhiều máy, thì phải mở mang các ngành công nghiệp làm ra máy, ra gang, thép, than, dầu…”. Hãy cho biết Khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa được Chính phủ quyết định thành lập vào thời gian nào?

  A. 16/5/2006

  B. 17/5/2006

  C. 18/5/2006

  D. 15/5/2006

  Câu hỏi số 9: Khi về thăm Thanh Hóa lần thứ ba, trong bài nói chuyện với cán bộ và Nhân dân Sầm Sơn, Bác Hồ nói đến địa danh nào ngoài khơi nếu có phương tiện đưa đón khách nghỉ mát tới đó thì sẽ thu được nhiều của cải?

  A. Hòn Nẹ

  B. Hòn Mê

  C. Hòn Miệng

  D. Hòn Góc

  Đáp án 75 năm Bác Hồ về thăm Thanh Hoá – tuần 3

  Câu hỏi số 1: Thiết thực Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức chung kết Cuộc thi “Học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” vào ngày tháng năm nào?

  A. Ngày 23/8/2019

  B. Ngày 21/8/2019

  C. Ngày 22/8/2019

  D. Ngày 20/8/2019

  Câu hỏi số 2: Đá đỏ được dùng làm cờ Tổ quốc trong lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được lấy ở địa phương nào của tỉnh Thanh Hóa?

  A. Xã Điền Hạ, huyện Bá Thước

  B. Xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc

  C. Xã Trí Nang, huyện Lang Chánh

  D. Xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân

  Câu hỏi số 3: Trong số những người sau đây, ai là người Thanh Hóa đầu tiên được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

  A. Lê Hữu Lập

  B. Hoàng Khắc Trung

  C. Lê Công Thanh

  D. Lê Mạnh Trinh

  Câu hỏi số 4: Khi về thăm Thanh Hóa lần thứ tư, ngày 11/12/1961, Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân Nhà máy Cơ khí Thanh Hóa, có bao nhiêu công nhân xuất sắc được Bác thưởng Huy hiệu? Các công nhân ấy là ai?

  A. 02 công nhân xuất sắc: Nguyễn Thị Minh, Bùi Công Liên

  B. 04 công nhân xuất sắc: Nguyễn Thị Minh, Bùi Công Liên, Nguyễn Văn Đường, Nguyễn Thị Ngọc

  C. 01 công nhân xuất sắc: Nguyễn Thị Minh

  D. 03 công nhân xuất sắc: Nguyễn Văn Đường, Bùi Công Liên, Nguyễn Thị Ngọc

  Câu hỏi số 5: Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thời gian, địa điểm nào?

  A. Ngày 04/9/1969, tại hội trường lớn của Tỉnh ủy – địa điểm sơ tán, làng Viên Nội, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa

  B. Ngày 07/9/1969, tại hội trường lớn của Tỉnh ủy – địa điểm sơ tán, làng Viên Nội, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa

  C. Ngày 06/9/1969, tại hội trường lớn của Tỉnh ủy – địa điểm sơ tán, làng Viên Nội, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa

  D. Ngày 05/9/1969, tại hội trường lớn của Tỉnh ủy – địa điểm sơ tán, làng Viên Nội, xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa

  Câu hỏi số 6: Ngày 04/4/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 41/SL thành lập cơ quan nào để giúp Ủy ban hành chính Thanh Hóa giải quyết các công việc của địa phương?

  A. Ủy ban hành chính đặc biệt miền Thượng du tỉnh Thanh Hóa

  B. Ủy ban hành chính đặc biệt Thanh Hóa

  C. Ủy ban hành chính đặc biệt Thượng du Thanh Hóa

  D. Ủy ban hành chính đặc biệt Thượng du tỉnh Thanh Hóa

  Câu hỏi số 7: Khi về thăm Thanh Hóa lần thứ ba, Bác Hồ đã kéo lưới cùng ngư dân xóm Sơn, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương (nay thuộc khu phố Vinh Sơn, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn) vào ngày tháng năm nào?

  A. Ngày 20/7/1960

  B. Ngày 19/7/1960

  C. Ngày 18/7/1960

  D. Ngày 17/7/1960

  Câu hỏi số 8: Khi về thăm Thanh Hóa lần thứ hai, năm 1957, trong bài nói chuyện với các đại biểu Nhân dân Thanh Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc đến những vùng du kích oanh liệt nào sau đây?

  A. Đò Lèn, Phú Lệ

  B. Phú Lệ, Hải Thanh

  C. Hải Thanh, Hoằng Trường

  D. Hàm Rồng, Hải Thanh

  Câu hỏi số 9: Trong bài nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa vào ngày 20/02/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên vai trò quan trọng của cán bộ như thế nào?

  A. Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy

  B. Cán bộ là công bộc của Nhân dân

  C. Cán bộ là then chốt của then chốt

  D. Cán bộ là gốc của mọi việc

  Đáp án 75 năm Bác Hồ về thăm Thanh Hoá – tuần 2

  Câu hỏi số 1: Lần thứ ba Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vào thời gian nào?

  A. Từ ngày 17 đến ngày 19/7/1960

  B. Từ ngày 17 đến ngày 20/7/1960

  C. Từ ngày 17 đến ngày 18/7/1960

  D. Từ ngày 17 đến ngày 21/7/1960

  Câu hỏi số 2: Lời căn dặn: “…tỉnh Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu…”, được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói vào ngày, tháng, năm nào?

  A. Ngày 19/02/1947

  B. Ngày 22/02/1947

  C. Ngày 21/02/1947

  D. Ngày 20/02/1947

  Câu hỏi số 3: Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” xuất bản năm 1925 của Nguyễn Ái Quốc có nhắc tới cuộc khởi nghĩa của nhân vật lịch sử nào là người Thanh Hóa?

  A. Bà Triệu

  B. Lê Lợi

  C. Tống Duy Tân

  D. Phạm Bành

  Câu hỏi số 4: Trong chuyến thăm Thanh Hóa lần thứ tư, vào ngày 11/12/1961, Bác Hồ đã đến thăm xã nào của huyện Yên Định?

  A. Xã Yên Thịnh

  B. Xã Yên Thái

  C. Xã Yên Trường

  D. Xã Yên Trung

  Câu hỏi số 5: Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì miền Nam ruột thịt”, phong trào kết nghĩa giữa các thành phố, các tỉnh miền Bắc với các thành phố, các tỉnh miền Nam được thực hiện, hai tỉnh Thanh Hóa – Quảng Nam tổ chức Lễ kết nghĩa vào thời gian nào?

  A. Ngày 12 tháng 3 năm 1960

  B. Ngày 23 tháng 12 năm 1960

  C. Ngày 13 tháng 02 năm 1960

  D. Ngày 03 tháng 02 năm 1960

  Câu hỏi số 6: Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”, trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Thanh Hóa ra mắt đồng bào trong tỉnh vào thời gian nào?

  A. 23/8/1945

  B. 21/8/1945

  C. 22/8/1945

  D. 24/8/1945

  Câu hỏi số 7: Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng “Tỉnh kiểu mẫu”, Đảng bộ, Nhân dân Thanh Hóa ra sức thi đua lập nhiều thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những thành tích đã đạt được, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố lệnh tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tỉnh Thanh Hóa vào thời gian nào?

  A. Ngày 06 tháng 11 năm 1978

  B. Ngày 29 tháng 8 năm 1965

  C. Ngày 18 tháng 8 năm 1985

  D. Ngày 07 tháng 3 năm 1985

  Câu hỏi số 8: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, quân và dân tỉnh Thanh Hóa đánh thắng chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ tại vùng đất lửa Hàm Rồng vào ngày tháng năm nào?

  A. Ngày 06 và ngày 07 tháng 4 năm 1965

  B. Ngày 03 và ngày 04 tháng 4 năm 1965

  C. Ngày 04 và ngày 05 tháng 4 năm 1965

  D. Ngày 05 và ngày 06 tháng 4 năm 1965

  Câu hỏi số 9: Khi về thăm Thanh Hóa, Bác Hồ đã nêu nhiệm vụ: “Đoàn kết, phải đoàn kết lương giáo, đoàn kết dân tộc Kinh và thiểu số, đoàn kết Nam – Bắc, đoàn kết quân dân, đoàn kết Việt – Hoa”. Bác Hồ nêu nhiệm vụ này vào ngày tháng năm nào và trong lần thứ mấy khi Người về thăm Thanh Hóa?

  A. Ngày 20/02/1947, lần thứ nhất Bác Hồ về thăm Thanh Hóa

  B. Ngày 13/6/1957, lần thứ hai Bác Hồ về thăm Thanh Hóa

  C. Ngày 14/6/1957, lần thứ ba Bác Hồ về thăm Thanh Hóa

  D. Ngày 17/7/1960, lần thứ tư Bác Hồ về thăm Thanh Hóa

  Đáp án 75 năm Bác Hồ về thăm Thanh Hoá – tuần 1

  Câu 1…Bây giờ tiếng Việt Nam đến đâu, tiếng Điện Biên Phủ đến đó. Tiếng Điện Biên Phủ đến đâu, đồng bào Thanh Hóa cũng có một phần vinh dự đến đó…”. Lời khen ngợi trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói trong lần thứ mấy, vào năm nào khi Người về thăm Thanh Hóa ?

  A. Lần thứ ba, năm 1960

  B. Lần thứ hai, năm 1957

  C. Lần thứ nhất, năm 1947

  D. Lần thứ tư, năm 1961

  Câu 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa lần thứ tư vào thời gian nào sau đây?

  A. Từ ngày 08 đến 12/12/1961

  B. Từ ngày 11 đến 12/12/1961

  C. Từ ngày 10 đến 12/12/1961

  D. Từ ngày 09 đến 12/12/1961

  Câu 3. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng. Để ghi nhận thành tích đó, Hội đồng Nhà nước quyết định tặng Huân chương Sao Vàng cho cán bộ và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa vào thời gian nào?

  A. Ngày 08/3/1985

  B. Ngày 06/3/1985

  C. Ngày 07/3/1985

  D. Ngày 09/3/1985

  Câu 4. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban hành chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức trọng thể Lễ đón nhận cờ “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” do Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng cho quân và dân Thanh Hóa vào thời gian nào sau đây?

  A. Ngày 23/4/1965

  B. Ngày 21/4/1965

  C. Ngày 24/4/1965

  D. Ngày 22/4/1965

  Câu 5. Trong lần thứ ba về thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Sầm Sơn và nghỉ tại địa điểm nào sau đây?

  A. Đền Độc Cước

  B. Đền Hoàng Minh Tự

  C. Đền Cô Tiên

  D. Đền Tô Hiến Thành

  Câu 6. Khi về thăm Thanh Hóa lần thứ nhất, ngày 20/02/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với cán bộ chủ chốt của tỉnh ở đâu?

  A. Xã Yên Trường, huyện Yên Định

  B. Thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn

  C. Sân vận động tỉnh Thanh Hóa

  D. Nhà Thông tin thị xã Thanh Hóa

  Câu 7. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”, các nhà khoa học đã xác định Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương xuất hiện vào năm 1029. Bạn hãy cho biết Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa vào ngày tháng năm nào?

  A. Ngày 08/5/2019 (tức là ngày mùng 04 tháng 4 Âm lịch)

  B. Ngày 09/5/2019 (tức là ngày mùng 05 tháng 4 Âm lịch)

  C. Ngày 10/5/2019 (tức là ngày mùng 06 tháng 4 Âm lịch)

  D. Ngày 07/5/2019 (tức là ngày mùng 03 tháng 4 Âm lịch)

  Câu 8. Tác phẩm “Lời than vãn của Bà Trưng Trắc” đăng trên báo L’Humanite (Nhân đạo), ngày 24/6/1922 của Nguyễn Ái Quốc có nhắc tới những nhân vật lịch sử nào là người Thanh Hóa?

  A. Lê Đại Hành, Lê Lợi

  B. Triệu Quốc Đạt, Bà Triệu

  C. Dương Đình Nghệ, Hồ Quý Ly

  D. Tống Duy Tân, Phạm Bành

  Câu 9. Trong Sắc lệnh số 25/SL, ngày 21 tháng 02 năm 1947 của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc đặc cách cải tổ Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa, ai được cử làm Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa?

  A. Lê Chủ

  B. Đặng Thai Mai

  C. Bùi Đạt

  D. Đặng Việt Châu

  Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của share-data.top.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button