Tài Liệu

Đáp án thi tìm hiểu Bác Hồ với quê hương Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu học tập, làm theo lời Bác

Đáp án thi tìm hiểu Bác Hồ với quê hương Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu học tập, làm theo lời Bác – Cuộc thi được tổ chức để tuyên truyền, ôn lại truyền thống, khắc ghi những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ kính yêu đối với Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An; thể hiện lòng biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đây là đáp án tham khảo của cuộc thi.

Để tham gia thi, các bạn truy cập đường link sau đây: http://www.quynhluu.net/ điền đầy đủ thông tin cá nhân và bấm vào nút vào thi. Cuộc thi diễn ra trong 30 ngày từ ngày 16/4/2022 đến 9h00 ngày 15/5/2022. Kết quả thi từng đợt sẽ được công bố trên trang website. Các bạn chú ý theo dõi.

1. Đáp án thi tìm hiểu Bác Hồ với quê hương Nghệ An bộ số 1

1 . Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?

A. Tinh thần hiếu học
B. Quản lý xã hội bằng đạo đức
C. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân
D. Đề cao văn hoá, lễ giáo

2 . Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu đã tặng Giấy khen cho bao nhiêu tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020?

A. 15 tập thể, 15 cá nhân
B. 12 tập thể, 10 cá nhân
C. 23 tập thể, 5 cá nhân
D. 25 tập thể, 5 cá nhân

3 . “Đảng có vững kách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Câu trên được trích từ tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

A. Bản án chế độ thực dân Pháp
B. Chánh cương vắn tắt của Đảng
C. Đường Kách mệnh
D. Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng

4 . Sau hơn 50 năm xa quê, ngày 16/6/1957, Bác Hồ trở về thăm quê hương Nghệ An lần thứ nhất. Thấy Bác ngắm khu vườn của gia đình ngày xưa, một vị cán bộ có ý xin Bác cho trồng thay khoai bằng hoa cho đẹp. Bác đã cười và bảo loài hoa gì vẫn đẹp?

A. Hoa hồng
B. Hoa râm bụt
C. Hoa nhài
D. Hoa khoai (khoai lang)

5 . Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết bản thảo Di chúc lịch sử vào thời gian nào?

A. Năm 1960
B. Năm 1965
C. Năm 1968
D. Năm 1969

6 . Hãy cho biết câu nói: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ” được Bác Hồ nói vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 8/3/1950
B. Ngày 8/3/1951
C. Ngày 8/3/1952
D. Ngày 8/3/1953

7 . Trong lần thứ 2 về thăm quê, Bác Hồ có cuộc nói chuyện với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An vào ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 8/12/1961
B. Ngày 9/12/1961
C. Ngày 10/12/1961
D. Ngày 11/12/1961

8 . Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức biểu dương điển hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2015-2020 vào thời gian nào?

A. Ngày 17/5/2020
B. Ngày 19/5/2020
C. Ngày 25/5/2020
D. Ngày 29/5/2020

9 . Nguyễn Tất Thành đã từng dạy học ở ngôi trường nào trước khi ra đi tìm đường cứu nước?

A. Trường Tiểu học Pháp – Việt ở Vinh
B. Trường Tiểu học Đông Ba ở Huế
C. Trường Quốc học Huế
D. Trường Dục Thanh ở Phan Thiết

10 . Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ nào là thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước giải phóng dân tộc?

A. 1908 – 1911
B. 1911 – 1920
C. 1921 – 1930
D. 1930 – 1945

11 . Đầu tháng 6/1940, Nguyễn Ái Quốc đã cử hai người đi Diên An học trường Quân chính và dặn đi dặn lại: “cố gắng học thêm quân sự”. Hãy cho biết đó là những ai?

A. Trần Phú, Lê Duẩn
B. Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn
C. Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng
D. Võ Nguyên Giáp, Trần Phú

12 . Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu xác định bao nhiêu nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

A. Một nội dung đột phá
B. Hai nội dung đột phá
C. Ba nội dung đột phá
D. Bốn nội dung đột phá

13 .”Gạo đem vào giã bao đau đớn
Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công”
Hãy cho biết những câu thơ trên được trích trong tập thơ nào của Bác Hồ?

A. Nhật ký trong tù
B. Bài ca du kích
C. Ca binh lính
D. Ca sợi chỉ

14 . Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải ….. Hãy chọn 1 đáp án đúng trong các đáp án A, B, C, D điền vào chỗ…..

A. Đi theo con đường của các bậc tiền bối Việt Nam
B. Đi theo con đường cách mạng của nước Mỹ
C. Đi theo con đường cách mạng của nước Pháp
D. Đi theo con đường cách mạng vô sản

2. Đáp án thi tìm hiểu Bác Hồ với quê hương Nghệ An bộ số 2

1. Sau ngày nước nhà giành được độc lập, ngày 17/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi cho tỉnh Nghệ An một lá thư. Hãy cho biết lá thư đó có tên gì?

A. Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà
B. Thư gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An
C. Thư gửi Nhân dân tỉnh Nghệ An
D. Thư gửi Đồng bào Liên khu IV

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu viết bản thảo Di chúc lịch sử vào thời gian nào?

A. Năm 1960
B. Năm 1965
C. Năm 1968
D. Năm 1969

3. Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc), Người đã lựa chọn, giác ngộ những thanh niên yêu nước từ tổ chức nào để thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

A. Đảng Thanh niên
B. Cộng sản đoàn
C. Tâm Tâm xã
D. Hội phục Việt

4. Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc đọc ….. của V.I. Lênin. Hãy chọn 1 đáp án đúng trong các đáp án A, B, C, D điền vào chỗ…..

A. Tác phẩm “Nhà nước và cách mạng”
B. Tác phẩm “Những nhiệm vụ trước mắt của chính quyền Xô viết”
C. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc
D. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa

5. Luận điểm: “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

A. Tuyên ngôn Độc lập
B. Đường Kách mệnh
C. Điều lệ vắn tắt của Đảng
D. Thường thức chính trị

6. Trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ nào là thời kỳ tìm tòi con đường cứu nước giải phóng dân tộc?

A. 1908 – 1911
B. 1911 – 1920
C. 1921 – 1930
D. 1930 – 1945

7. Trong bài nói tại Hội nghị Bộ Công nghiệp nặng (31/12/1964), Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Phải thắt chặt ….. giữa Đảng và quần chúng”. Hãy chọn 1 đáp án đúng trong các đáp án A, B, C, D điền vào chỗ…..

A. Mối liên hệ mật thiết
B. Sự lãnh đạo
C. Tình đoàn kết gắn bó
D. Tình đoàn kết nhất trí

8. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu xác định bao nhiêu nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?

A. Một nội dung đột phá
B. Hai nội dung đột phá
C. Ba nội dung đột phá
D. Bốn nội dung đột phá

9. Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, toàn huyện Quỳnh Lưu đã đăng ký, phát hiện, xây dựng được bao nhiêu cá nhân tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực như: kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, gương cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trong học tập và làm theo Bác?

A. 576 cá nhân tiêu biểu
B. 590 cá nhân tiêu biểu
C. 620 cá nhân tiêu biểu
D. 650 cá nhân tiêu biểu

10. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Lưu tổ chức biểu dương điển hình thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị giai đoạn 2015-2020 vào thời gian nào?

A. Ngày 17/5/2020
B. Ngày 19/5/2020
C. Ngày 25/5/2020
D. Ngày 29/5/2020

11. “Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta!”. Nguyễn Ái Quốc nói câu trên khi đang ở đâu?

A. Luân Đôn, Anh
B. Quảng Châu, Trung Quốc
C. Pari, Pháp
D. Mát-xcơ-va, Liên Xô

12. Cuốn sách nào sau đây tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu (Trung Quốc)?

A. Đường Kách mệnh
B. Bản án chế độ thực dân Pháp
C. Con rồng tre
D. Cả 3 đáp án còn lại đều đúng

13. Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá: “như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”?

A. Phạm Hồng Thái ám sát toàn quyền Đông Dương Méc lanh
B. Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp
C. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi
D. Sự thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

14 . Nguyễn Tất Thành đã từng dạy học ở ngôi trường nào trước khi ra đi tìm đường cứu nước?

A. Trường Tiểu học Pháp – Việt ở Vinh
B. Trường Tiểu học Đông Ba ở Huế
C. Trường Quốc học Huế
D. Trường Dục Thanh ở Phan Thiết

Trên đây share-data.top.vn đã gửi tới các bạn Đáp án thi tìm hiểu Bác Hồ với quê hương Nghệ An và huyện Quỳnh Lưu học tập, làm theo lời Bác. Qua đó giúp các bạn có thể dễ dàng vượt qua các câu hỏi trong cuộc thi trong thời gian làm bài sớm nhất. Lưu ý: Đáp án chỉ mang tính chất tham khảo, lấy ý tưởng làm bài, không phải đáp án chính thức của cuộc thi đưa ra.

Mời các bạn tham khảo các giáo án khác trong phần Dành cho giáo viên của mục Tài liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button