Giáo Dục

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 năm học 2020 – 2021 – Đề số 3

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 năm học 2020 – 2021 – Đề số 3 do website biên soạn kèm hướng dẫn chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết của học sinh. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Tham khảo thêm: Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 năm học 2020 – 2021 – Đề số 4

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về website.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Số liền sau của số 368 là số:

A. 369 B. 368 C.367 D. 370

Câu 2: Đồ vật nào dưới đây có độ dài bằng 30cm?

A. Thước kẻ B. Tòa nhà C. Cây dừa D. Con đường

Câu 3: Kết quả của phép tính 682 + 113 bằng:

A. 796 B. 795 C. 797 D. 798

Câu 4: Độ dài của đường gấp khúc ABCD có các độ dài lần lượt là AB = 5cm, BC = 13cm, CD = 8cm bằng:

A. 31cm B. 30cm C. 26cm D. 27cm

Câu 5: Số hình tứ giác có trong hình vẽ là:

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 năm học 2020 - 2021 - Đề số 3

A. 4 hình B. 7 hình C. 6 hình D. 5 hình

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

220 + 537 826 – 205 47 + 34 82 – 39

Bài 2 (1 điểm): Thực hiện phép tính:

676 – 424 + 112 = …. 4 x 7 + 20 : 4 + 2 x 6 = …

Bài 3 (1 điểm): Tìm X, biết:

X – 404 = 2 x 7 X + 120 = 987 – 426

Bài 4 (2 điểm): Cô giáo mua 20 quyển vở để thưởng cho các bạn học sinh xuất sắc. Mỗi bạn được 4 quyển vở. Hỏi có bao nhiêu bạn được danh hiệu học sinh xuất sắc?

Bài 5 (2 điểm): Đoạn dây thứ nhất dài 30dm, đoạn dây thứ hai ngắn hơn đoạn dây thứ nhất 8dm. Hỏi cả hai đoạn dây dài bao nhiêu đề-xi-mét?

B. Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A A B D C

II. Phần tự luận

Bài 1:

220 + 537 = 757 826 – 205 = 621
47 + 34 = 81 82 – 39 = 43

Bài 2:

676 – 424 + 112 = 364 4 x 7 + 20 : 4 + 2 x 6 = 45

Bài 3:

X – 404 = 2 x 7

X – 404 = 14

X = 14 + 404

X = 418

X + 120 = 987 – 426

X + 120 = 561

X = 561 – 120

X = 441

Bài 4:

Số bạn học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc là:

20 : 4 = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học sinh

Bài 5:

Đoạn dây thứ hai dài số đề-xi-mét là:

30 – 8 = 22 (dm)

Cả hai đoạn dây dài số đề-xi-mét là:

30 + 22 = 52 (dm)

Đáp số: 52dm

——

Ngoài Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 3, Toán lớp 3 nâng cao, bài tập Toán lớp 3, đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button