Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 3: Tuần 20

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 3: Tuần 20 bao gồm chi tiết các bài tập về đọc hiểu và bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn lớp 3 giúp các em học sinh ôn tập và rèn luyện các dạng bài tập chính tả, tập làm văn chuẩn bị cho các bài thi học kỳ đạt kết quả cao.

Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 3: Tuần 20

I – Bài tập về đọc hiểu

Ông Yết Kiêu

Ngày xưa, có một người tên là Yết Kiêu làm nghề đánh cá. Yết Kiêu có sức khỏe hơn người, không ai địch nổi. Đặc biệt, Yết Kiêu có tài bơi lội. Mỗi lần xuống nước bắt cá, ông có thể ở dưới nước luôn sáu, bảy ngày mới lên.

Hồi ấy, giặc ngoại xâm mang 100 thuyền lớn theo đường biển vào cướp nước ta. Nhà cua rất lo sợ, cho sứ giả đi khắp nơi tìm người tài giỏi ra đánh giặc. Yết Kiêu đến tâu vua:

– Tôi tuy tài hèn sức yếu nhưng xin quyết tâm đánh giặc cứu nước.

Vua hỏi:

– Nhà ngươi cần bao nhiêu người? Bao nhiêu thuyền bè?

– Tâu bệ hạ, chỉ một mình tôi cũng đủ.

Vua cho một đội quân cùng đi với ông để đánh giặc. Ông bảo quân lính sắm cho ông một cái khoan, một cái búa rồi một mình lặn xuống đáy biển, tiến đến chỗ thuyền giặc, tìm đúng đáy thuyền, vừa khoan vừa đục. Ông làm rất nhanh, rất nhẹ nhàng, kín đáo, thuyền giặc đắm hết chiếc này đến chiếc khác. Thấy thế, giặc sợ lắm, chúng đành vội vã quay thuyền về, không dám sang cướp nước ta nữa.

(Theo Nguyễn Đổng Chi)

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng

1. Nhân vật Yết Kiêu có những đặc điểm gì nổi bật?

a- Sức khỏe hơn người, có tài bơi lội

b- Sức khỏe hơn người, có tài bắt cá

c- Sức khỏe hơn người, đánh cá giỏi

2. Vì sao Yết Kiêu đến tâu vua xin được đi đánh giặc?

a- Vì ông có sức khỏe hơn người, không ai địch nổi

b- Vì ông có tài ở dưới nước sáu, bảy ngày mới lên

c- Vì ông có lòng quyết tâm đánh giặc cứu nước

3. Yết Kiêu làm cách nào để phá tan thuyền giặc?

a- Lặn xuống nước, đục thủng đáy thuyền

b- Lặn xuống nước, đục thủng mạn thuyền

c-Lặn xuống nước, đục thủng đuôi thuyền

4. Công việc phá thuyền giặc được Yết Kiêu làm ra sao?

a- Nhanh chóng, nhẹ nhàng, táo bạo

b- Nhanh chóng, nhẹ nhàng, kín đáo

c- Nhanh nhẹn, nhịp nhàng, kín đáo

II – Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn

1. Chép lại các câu sau khi điền vào chỗ trống:

a) s hoặc x

– Từ khi …inh ra, đôi má của bé đã có lúm đồng tiền trông rất ….inh.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

– Mẹ đặt vào cặp ….ách của bé mấy quyển ….ách để bé…ách cặp đi học

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b) uôt hoặc uôc

Những khi cày c….trên đồng, người nông dân làm bạn với đàn cò trắng m….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

2. Đặt câu với mỗi từ sau:

– đất nước

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

– dựng xây

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu (1 dấy phẩy ở câu 1 và 2 dấu phẩy ở câu 2) rồi chép lại câu văn:

(1) Bấy giờ ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

(2) Cha mất sớm nhờ mẹ dạy dỗ hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông .

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. Viết lại nội dung báo cáo về kết quả học tập của tổ em trong tháng vừa qua và gửi cô giáo (thầy giáo) chủ nhiệm lớp (theo mẫu báo cáo đã học ở SGK Tiếng Việt 3, tập hai, trang 20)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày….tháng…. năm…..

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG …..

CỦA TỔ …. LỚP …. TRƯỜNG TIỂU HỌC ……………

Kính gửi:…………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………

……………………

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 3: Tuần 20

I.

1. Nhân vật Yết Kiêu có những đặc điểm gì nổi bật?

a- Sức khỏe hơn người, có tài bơi lội

2. Vì sao Yết Kiêu đến tâu vua xin được đi đánh giặc?

c- Vì ông có lòng quyết tâm đánh giặc cứu nước

3. Yết Kiêu làm cách nào để phá tan thuyền giặc?

a- Lặn xuống nước, đục thủng đáy thuyền

4. Công việc phá thuyền giặc được Yết Kiêu làm ra sao?

b- Nhanh chóng, nhẹ nhàng, kín đáo

II.

1.

a) – Từ khi sinh ra, đôi má của bé đã có lúm đồng tiền trông rất xinh.

– Mẹ đặt vào cặp xách của bé mấy quyển sách để bé xách cặp đi học.

b) Những khi cày cuốc trên đồng, người nông dân làm bạn với đàn cò trắng muốt.

2. VD:

– Em sinh ra khi đất nước đã được hoàn toàn giải phóng.

– Chúng em cố gắng học giỏi để lớn lên sẽ góp phần dựng xây Tổ quốc.

3. (1) Bấy giờ, ở huyện Mê Linh có hai người con gái tài giỏi là Trưng Trắc và Trưng Nhị.

(2) Cha mất sớm, nhờ mẹ dạy dỗ, hai chị em đều giỏi võ nghệ và nuôi chí giành lại non sông.

4. VD:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày 5 tháng 1 năm 2010

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG ……

CỦA TỔ 1 LỚP 3A TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOAN HÙNG

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 3A

Tổ 1 chúng em xin báo cáo về kết quả học tập của tổ trong tháng 12 như sau:

– Tháng vừa qua, các bạn trong tổ đều đi học rất chuyên cần, đến lớp đúng giờ, học bài và làm bài tập đầy đủ. Đặc biệt toàn tổ đã chấm dứt tình trạng nói chuyện riêng trong giờ học.

– Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cả tổ đều hăng hái phát biểu xây dựng bài trong các tiết học, tham khảo thảo luận và làm việc tích cực khi học theo nhóm.

– Kết quả đạt được:

+ Toàn tổ có 15 điểm giỏi, 21 điểm khá, nhiều bạn được đánh giá tốt trong các môn học đánh giá bằng nhận xét.

+ Cả tổ bình chọn nhóm 3 bạn Hằng, Lam, Trung là nhóm đạt kết quả tốt nhất về học tập, đề nghị cô giáo biểu dương trước lớp.

Tổ trưởng tổ 1

T Mỹ Linh

Trần Thị Mỹ Linh

……………………………….

Như vậy, website.com đã gửi tới các bạn Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 3: Tuần 20 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng cao và bài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button