Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 26 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 26

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 26 – Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 26 – Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 26 - Đề 1

2. Nối hình vẽ đã tô màu frac{1}{5}hình đó với frac{1}{5}

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 26 - Đề 1

3. Vẽ thêm kim phút vào mỗi đồng hồ ứng với đồng hồ điện tử:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 26 - Đề 1

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

4. Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số

3

4

3

5

5

4

Thừa số

4

3

5

3

5

4

Tích

12

12

15

15

45

30

20

20

5. Lớp 2B có 35 học sinh xếp đều thành 5 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

Bài giải

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

6. Lớp 2C có 35 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 5 học sinh. Hỏi lớp 2C xếp thành bao nhiêu hàng?

Bài giải

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………….

7. Tính:

a) 5 x 4 : 2 =…= …

b) 4 x 5 : 2 = …= …

c) 15 : 3 x 4 = …= …

d) 30 : 5 : 2 = …= …

8. Tính:

a) 5 x 7 + 9 = …= …

b) 4 x 9 – 8 = …= …

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 26 – Đề 1

5. 35 : 5 = 7 (học sinh)

6. 35 : 5 = 7 (hàng)

7. a) 5 x 4 : 2 = 20 : 2 = 10

b) 4 x 5 : 2 = 20 : 2 = 10

c) 15 : 3 x 4 = 5 x 4 = 20

d) 30 : 5 : 2 = 6 : 2 = 3

8.

a) 5 x 7 + 9 = 35 + 9

= 44

b) 4 x 9 – 8 = 36 – 8

= 28

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 26 – Đề 2

Ngoài Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 26 – Đề 1 trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 2 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn Thông tư 22 của Bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 2, và môn Toán 2.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 năm học 2020 – 2021 do website biên soạn:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021

 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021 – Đề số 1
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021 – Đề số 2
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021 – Đề số 3
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021 – Đề số 4
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021 – Đề số 5
 • Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2020 – 2021

 • Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 1
 • Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 2
 • Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 3
 • Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 năm học 2020 – 2021 Hay chọn lọc:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021

 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 4
 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 5
 • Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 (10 đề)

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2020 – 2021

 • Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2020 – 2021 – Đề 4
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2020 – 2021 – Đề 5
 • Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2020 – 2021 (05 đề)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button