Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 27 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 27 – Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và các bài toán có lời văn dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 – Đề 1

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối (theo mẫu). Tìm x:

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 27 - Đề 1

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x biết:

a) x : 2 = 4 b) x : 2 = 4
x = 4 : 2 x = 4 x 2
x = 2 … x = 8 …
c) x : 6 = 3 d) x : 6 = 3
x = 6 : 3 x = 3 x 6
x = 2 … x = 18 …

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tính chi vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 3 cm, 4 cm, 5 cm.

a) 12 dm … b) 12 cm …

4. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là 21 dm; 22 dm; 23 dm và 24 dm.

a) 80 dm … b) 90 dm …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Tìm x:

a) x : 3 = 5

…………

…………

…………

b) x : 5 = 4

…………

…………

…………

6. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị chia

20

15

18

Số chia

5

5

4

3

3

5

3

6

3

Thương

4

5

5

3

3

6

7. Có 20 cái bánh chia đều vào 5 đĩa. Hỏi mỗi cái đĩa có bao nhiêu cái bánh?

Bài giải

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

8. Có một số bút chì chia vào 10 hộp, mỗi hộp có 5 bút chì. Hỏi có tất cẩ bao nhiêu bút chì?

Bài giải

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

9. Tính chu vi hình tam giác biết độ dài các cạnh là 7 cm; 8 cm và 9 cm.

Bài giải

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán 2 tuần 27 – Đề 1

2. a) S b) Đ c) S d) Đ

3. a) S b) Đ

4. a) S b) Đ

7. 20 : 5 = 4 (cái)

8. 5 x 10 = 50 (bút)

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 27 – Đề 2

Ngoài Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 27 – Đề 1 trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 lớp 2 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn Thông tư 22 của Bộ Giáo Dục và các dạng bài ôn tập môn Tiếng Việt 2, và môn Toán 2.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 năm học 2020 – 2021 do website biên soạn:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021

 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021 – Đề số 1
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021 – Đề số 2
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021 – Đề số 3
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021 – Đề số 4
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021 – Đề số 5
 • Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2020 – 2021

 • Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 1
 • Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 2
 • Đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 – Đề 3
 • Bộ đề thi giữa kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020-2021

Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 năm học 2020 – 2021 Hay chọn lọc:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2020 – 2021

 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 4
 • Đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 – Đề 5
 • Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021 (10 đề)

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm học 2020 – 2021

 • Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2020 – 2021 – Đề 1
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2020 – 2021 – Đề 2
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2020 – 2021 – Đề 3
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2020 – 2021 – Đề 4
 • Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2020 – 2021 – Đề 5
 • Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2020 – 2021 (05 đề)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button