Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 6 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 6 – Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học về các phép cộng, trừ, nhân, chia và hình học dành cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh lớp 2. Mời các em cùng tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 6 – Đề 2

Phần 1: Bài tập trắc nghiệm:

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

17 cm + 6 dm =?

A. 77 dm

B. 13 cm

C. 23 dm

D. 77 cm

Câu 2. Đúng ghi Đ; sai ghi S:

Nhà bạn Hà nuôi một đàn vịt, mỗi ngày thu được 17 quả trứng. Hỏi 3 ngày nhà bạn Hà thu được bao nhiêu quả trứng?

a) 20 quả trứng……

b) 51 quả trứng……

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

An 7 tuổi. An kém chị 5 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi?

a) 2 tuổi ….

b) 12 tuổi …….

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trên hình vẽ có bao nhiêu hình tam giác?

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 6 - Đề 2

A. 3 hình tam giác

B. 4 hình tam giác

C. 5 hình tam giác

D. 6 hình tam giác

Câu 5. Dúng ghi Đ, sai ghi S:

Mảnh vải xanh dài 75 cm, mảnh vải đỏ dài 8 dm. Hỏi mảnh vải nào dài hơn?

a) Mảnh vải xanh ….

b) Mảnh vải đỏ ….

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

Câu 6. Điền số vào chỗ chấm rồi tính:

a) 7 + 4 = 7 + 3 + ….=……..+ …. =………

b) 7 + 5 = 7 +…+…..=……..+ …. =………

c) 7 + 6 = 7 + …+…..=……..+ …. =………

d) 7 + 7 = 7 +…+…..=……..+ …. =………

e) 7 + 8 = 7 +…+…..=……..+ …. =………

g) 7 + 9 = 7 +…+…..=……..+ …. =………

Câu 7. Cây nến trắng dài 27 cm. Cây nến hồng ngắn hơn cây nến trắng là 1 dm. Hỏi cây nến hồng dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bài giải

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Câu 8. Anh có 17 bưu ảnh. Anh có ít hơn Hà là 15 bưu ảnh. Hỏi Hà có bao nhiêu bưu ảnh?

Bài giải

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Câu 9. Tính:

a) 7 dm + 5 cm = ……..=………

b) 5 dm + 7 cm = ……..=………

c) 2 dm + 3cm + 4 cm =…………=………

2. Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 Tuần 6 – Đề 2

Phần 1:

Câu 1: D. 77 cm

Câu 2:

a. S

b. Đ

Câu 3:

a. S

b, Đ

Câu 4:

D. 6 hình tam giác

Câu 5:

a. S

b. Đ

Phần 2.

Câu 6:

a) 7 + 4 = 7 + 3 + 1 = 10 + 1 = 11

b) 7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12

c) 7 + 6 = 7 + 3 + 3 = 10 + 3 =13

d) 7 + 7 = 7 + 4 + 3 = 11 + 3  = 14

e) 7 + 8 = 7 + 4 + 4 = 11 + 4 = 15

g) 7 + 9 = 7 + 5 + 4 = 12 + 4 =16

Câu 7: 17 cm

Câu 8: 17 + 15 = 32

Câu 9. Tính:

a) 7 dm + 5 cm =  75 cm

b) 5 dm + 7 cm = 57 cm

c) 2 dm + 3cm + 4 cm = 27 cm.

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 7 – Đề 1

Ngoài Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2: Tuần 6 – Đề 2 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 1 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,…. cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button