Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 1 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 1 – Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học và tính toán nhanh.

Đề bài kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 1 – Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tìm x:

a) 142 + x= 174

x = 32 …                x = 92 …                x = 316 …

b) x– 75 = 118

x = 43 …                 x = 193 …               x = 175 …

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

a) 242 + 124 + 201 =?

A. 567

B. 657

C. 765

b) 302 + 116 + 251 =?

A. 966

B. 669

C. 696

c) 137 + 242 + 235 =?

A. 614

B. 416

C. 164

Câu 3. Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 400 … 404

d) 120 – 20 … 100 + 1

b) 42 + 100 … 124

e) 378 … 387

c) 521 … 521

g) 945 … 900 + 45

Câu 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Lan có 25 nhãn vở. Lan có nhiều hơn Hoa 8 nhãn vở. Hỏi Hoa có bao nhiêu nhãn vở?

33 nhãn vở …

16 nhãn vở …

17 nhãn vở …

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 356 + 125

………………………

………………………

………………………

d) 518 – 125

………………………

………………………

………………………

b) 415 + 307

………………………

………………………

………………………

e) 478 – 247

………………………

………………………

………………………

c) 478 + 113

………………………

………………………

………………………

g) 376 – 134

………………………

………………………

………………………

Câu 2. Một tổ công nhân ngày đầu làm được 215 sản phẩm, ngày thứ hai làm hơn ngày đầu 27 sản phẩm. Hỏi ngày thứ hai tổ công nhân đó làm được bao nhiêu sản phẩm?

Bài giải

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Câu 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 1 - Đề 1

Bài giải

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3 tuần 1 – Đề 1

Phần I

Câu 1.

a) x = 32 Đ                   x = 92 S                  x = 316 S

b) x= 43 S                    x = 193 Đ                 x = 175 S

Câu 2.

a) A. 567

b) B. 669

c) A. 614

Câu 3. Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào chỗ chấm:

a) 400 < 404

d) 120 – 20 < 100 + 1

b) 42 + 100 >124

e) 378 < 387

c) 521 = 521

g) 945 = 900 + 45

Câu 4.

33 nhãn vở S

16 nhãn vở S

17 nhãn vở Đ

Phần II

Câu 1.

a) 481

b) 722

c) 591

d) 393

e) 231

g) 242

Câu 2. Đáp số: 242 sản phẩm

Câu 3. Đáp số: 382kg gạo.

……………………………………….

Bộ tài liệu tham khảo Đề kiểm tra cuối tuần Toán 3 kì 1 là bộ đề thi rất quan trọng trong quá trình học tập môn toán cho học sinh lớp 3, tài liệu bám sát vào chương trình sách giáo khoa, các em muốn làm được các bài tập nâng cao toán lớp 3 thì cần phải học tốt các kiến thức môn Toán trên lớp và áp dụng các kiến thức này vào giải bài tập. website còn có Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 cả năm tổng hợp rất nhiều các dạng bài tập trong chương trình kiến thức lớp 3 của 2 môn học chính là Toán và Tiếng Việt. Các bài tập cuối tuần lớp 3 cả năm đều được xây dựng bám sát vào chương trình kiến thức Toán lớp 3 đã học, giúp các em học sinh củng cố kiến thức hiệu quả.

Ngoài Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 1 – Đề 1, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button