Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 13 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 13 – Đề 1 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học toán nhanh trong tuần 13.

>> Bài trước: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 12 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 13 – Đề 1

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) So sánh giữa 5m và 20m

5m bằng frac{1}{4} của 20m …

20m gấp 4 lần 5m …

b) So sánh 42 và 6

42 gấp 7 lần 6 …

6 bằng frac{1}{7} của 42 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng:

Một đàn gà có 35 con gà trống và 5 con gà mái

a) Hỏi số gà trống gấp mấy lần số gà mái?

A. 5 lần

B. 6 lần

C. 7 lần

b) Hỏi số gà cả đàn gấp mấy lần số gà mái?

A. 7 lần

B. 8 lần

C. 9 lần

3. Điền dấu > ; = ; < thích hợp vào chỗ chấm

a) 1kg … 1000g

475 + 314 … 2kg

1kg … 918g

75g + 67g … 140g

b) 600g + 405g … 1kg

50g x 6 … 2kg

40g : 5 x 4 … 30g

500g + 900g … 2kg

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Hai bao gạo có tất cả 56kg, bao thứ nhất có số gạo bằng frac{1}{8} số gạo cả hai bao.

Hỏi mỗi bao có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

2. Tìm x:

a) x : 6 = 9

……………….

……………….

c) x : 7 = 9

……………….

……………….

b) x : 9 = 5

……………….

……………….

d) x : 8 = 9

……………….

……………….

3. Có một số lít dầu chứa vào 8 can, mỗi can chứa 9 lít và còn thừa 7 lít. Hỏi tất cả có bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

4. Năm nay mẹ 28 tuổi, con 4 tuổi. Hỏi sau 2 năm nữa, tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?

Bài giải

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 13 – Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm

1.

a) So sánh giữa 5m và 20m:

5m bằng frac{1}{4} của 20m (Đ)

20m gấp 4 lần 5m (Đ)

b) So sánh 42 và 6:

42 gấp 7 lần 6 (Đ)

6 bằng frac{1}{7} của 42 (Đ)

2.

Một đàn gà có 35 con gà trống và 5 con gà mái.

a) Hỏi số gà trống gấp mấy lần số gà mái? C. 7 lần

b) Hỏi số gà cả đàn gấp mấy lần số gà mái? B. 8 lần

3.

a) 1kg = 1000g

475g + 314g < 2kg

1kg > 918g

75g + 67g > 140g

b) 600g + 405g > 1kg

50g x 6 < 2kg

40g : 5 x 4 > 30kg

500g + 900g < 2kg

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Bao thứ nhất có số kg gạo là:

56 : 8 = 7 (kg)

Bao thứ hai có số kg gạo là:

56 – 7 = 49 (kg)

Đáp số: 7kg và 49kg.

2.

a) x : 6 = 9

x = 9 x 6

x = 54

b) x : 9 = 5

x = 5 x 9

x = 45

c) x : 7 = 9

x = 9 x 7

x = 63

d) x : 8 = 9

x = 9 x 8

x = 72

3. Bài giải:

Có tất cả số lít dầu là:

8 x 9 + 7 = 79 (lít)

Đáp số: 79 lít dầu.

4. Bài giải:

  • Hai năm nữa mẹ 30 tuổi
  • Hai năm nữa con 6 tuổi

Sau 2 năm tuổi con bằng frac{1}{5} tuổi mẹ.

Bài tập tự luyện cuối tuần 13 môn Toán

Bài 1: Tính:

a) 476g + 327g – 504g = ……………………………

b) 902g – 135g + 126g = ……………………………..

c) 112g : 4 : 7 = …………………………………………..

d) 112g : 4 × 7 = ………………………………………….

Bài 2: Tìm x.

a) x : 8 – 117 = 305

………………………

………………………

………………………

………………………

b) 198 : x = 72 : 8

………………………

………………………

………………………

………………………

Bài 3: Năm nay bố 38 tuổi. Tuổi ông gấp 2 lần tuổi bố. Bố hơn con 26 tuổi. Hỏi 5 năm trước, ông hơn cháu bao nhiêu tuổi?

Bài giải

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Đáp số:………………

Đáp án:

Bài 1:

a) 476g + 327g – 504g = 803g – 504g

= 299g

b) 902g – 135g + 126g = 767g + 126g

= 893g

c) 112g : 4 : 7 = 28g : 7

= 4g

d) 112g : 4 × 7 = 28g × 7

= 196g

Bài 2:

a) x : 8 – 117 = 305

x : 8 = 305 + 117

x : 8 = 422

x = 422 × 8

x = 3376

b) 198 : x = 72 : 8

198 : x = 9

x = 198 : 9

x = 22

Bài 3:

Bài giải

Số tuổi của ông hiện nay là:

38 × 2 = 76 (tuổi)

Số tuổi của con hiện nay là:

38 – 26 = 12 (tuổi)

Hiện nay ông hơn cháu số tuổi là:

76 – 12 = 64 (tuổi)

Vì mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi nên hiệu số tuổi giữa ông và cháu không bao giờ thay đổi. Do đó, 5 năm trước ông vẫn hơn cháu 64 tuổi.

Đáp số: 64 tuổi.

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 13 – Đề 2

…………….

Trên đây là: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 13 – Đề 1. Trong quá trình học lớp 3, các em học sinh không tránh được việc gặp những bài toán 3 khó, nâng cao. Những bài tập sách giáo khoa cũng có thể khiến các em gặp khó khăn trong quá trình giải. Tuy nhiên, để cùng các em học Toán lớp 3 hiệu quả hơn, website cung cấp lời giải bài tập Toán 3 để các em tham khảo. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao.

Xem thêm:

  • Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 13
  • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 13 – Đề 1
  • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 13 – Đề 2

Hãy tham gia ngay chuyên mục Hỏi đáp các lớp. Đây là nơi kết nối học tập giữa các bạn học sinh với nhau, giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập. Các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi tại đây:

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của website
Hỏi – Đáp Truy cập ngay: Hỏi – Đáp học tập

Hỏi đáp, thảo luận và giao lưu về Toán, Văn, Tự nhiên, Khoa học,… từ Tiểu Học đến Trung học phổ thông nhanh nhất, chính xác nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button