Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 13 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 13 – Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học toán nhanh trong tuần 13.

>> Bài trước: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 13 – Đề 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 13 – Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Tính:

a) 7 x 9 + 15 = 76 …

7 x 9 + 15 = 78 …

c) 8 x 9 – 35 = 37 …

8 x 9 – 35 = 39 …

b) 6 x 9 – 17 = 37 …

6 x 9 – 17 = 40 …

d) 9 x 9 + 12 = 90 …

9 x 9 + 12 = 93 …

2. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Mỗi gói kẹo cân nặng 150g, mỗi gói bánh cân nặng 200g. Hỏi 3 gói kẹo và 2 gói bánh cân nặng bao nhiêu gam?

A. 800g

B. 850g

C. 800g

3. Điền dấu phép tính (+ ; -) thích hợp vào ô trống:

a) 300g … 400g … 200g = 500g

b) 500g … 100g … 600g = 1000g

c) 200g … 300g … 100g = 600g

d) 100g … 50g … 500g = 550g

Phần II. Trình bày lời giải các bài toán

1. Bác Nga đem đi chợ một số quả bưởi, bác bán đều cho 9 người, mỗi người mua 7 quả, còn lại 5 quả. Hỏi bác đem đi chợ tất cả bao nhiêu quả bưởi?

Bài giải

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

2. Một đàn gà có 48 con, trong đó có 40 con gà mái. Hỏi số gà trống bằng một phần mấy số gà mái?

Bài giải

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

3. Tìm x:

a) x : 9 = 4 + 3

…………………

…………………

b) x : 9 = 15 – 9

…………………

…………………

c) x : 9 = 9 : 3

…………………

…………………

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 13 – Đề 2

Phần I: Trắc nghiệm

1.

Tính:

a) 7 x 9 + 15 = 76 (S) b) 6 x 9 – 17 = 37 (Đ)
7 x 9 + 15 = 78 (Đ) 6 x 9 – 17 = 40 (S)
c) 8 x 9 – 35 = 37 (Đ) d) 9 x 9 + 12 = 90 (S)
8 x 9 – 35 = 39 (S) 9 x 9 + 12 = 93 (Đ)

2. 3 gói kẹo và 2 gói bánh cân nặng bao nhiêu gam? B. 850g

3.

a) 300g + 400g – 200g = 500g

b) 500g – 100g + 600g = 1000g

c) 200g + 300g + 100g = 600g

d) 100g – 50g + 500g = 550g

Phần II: Trình bày lời giải các bài toán

1. Bài giải:

Bác đem đi chợ tất cả số quả bưởi là:

9 x 7 + 5 = 68 (quả bưởi)

Đáp số: 68 quả bưởi.

2. Bài giải:

Số gà trống là:

48 – 40 = 8 (con)

Số gà trống bằng 15 số gà mái.

3.

a) x : 9 = 4 + 3

x : 9 = 7

x = 9 x 7

x = 63

b) x : 9 = 15 – 9

x : 9 = 6

x = 6 x 9

x = 54

c) x : 9 = 9 : 3

x : 9 = 3

x = 3 x 9

x = 27

Bài tập tự luyện cuối tuần 13 môn Toán

Câu 1:  Vườn nhà bác Tư có 54 cây cam, 9 cây ổi. Hỏi số cây cam gấp bao nhiêu lần số cây ổi?

Câu 2: Từ nhà Nam đến trường dài 24km. Biết Nam đã đi được 8km. Hỏi số quãng đường mà Nam chưa đi gấp bao nhiêu lần số quãng đường Nam đã đi?

Câu 3: Có 7 con gà, số con vịt lớn hơn số gà là 28 con. Hỏi số gà bằng một phần mấy số con vịt?

Đáp án

Câu 1:

Số cây cam gấp số cây ổi số lần là:

54 : 9 = 6 (lần)

Đáp số: 6 lần

Câu 2:

Quãng đường Nam chưa đi dài là:

24 – 8 = 16 (km)

Số quãng đường Nam chưa đi gấp số quãng đường Nam đã đi số lần là:

16 : 8 = 2 (lần)

Đáp số: 2 lần

Câu 3:

Số con vịt bằng:

7 + 28 = 35 (con)

Số vịt gấp số gà số lần là

35 : 7 = 5

Vậy số gà bằng frac{1}{5} lần số vịt

Đáp số: frac{1}{5}

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 14 – Đề 1

………………..

Bên cạnh xem lại kiến thức đã học trong sách vở, làm bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 là điều cần thiết đối với các em học sinh lớp 3 khi muốn củng cố điểm thi môn Toán lớp 3 trong kì thi học kì 1 diễn ra sắp tới. Các em hãy cùng luyện thêm bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Việt nữa nhé:

  • Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt lớp 3: Tuần 13
  • Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13 – Tiết 1
  • Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13 – Tiết 2

Trên đây là: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 13 – Đề 2. Trong quá trình học lớp 3, các em học sinh không tránh được việc gặp những bài toán 3 khó, nâng cao. Những bài tập sách giáo khoa cũng có thể khiến các em gặp khó khăn trong quá trình giải. Tuy nhiên, để cùng các em học Toán lớp 3 hiệu quả hơn, website cung cấp lời giải bài tập Toán 3 để các em tham khảo. Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao.

Xem thêm:

  • Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán nâng cao Tuần 13
  • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 13 – Đề 1
  • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tuần 13 – Đề 2

Hãy tham gia ngay chuyên mục Hỏi đáp các lớp. Đây là nơi kết nối học tập giữa các bạn học sinh với nhau, giúp nhau cùng tiến bộ trong học tập. Các bạn học sinh có thể đặt câu hỏi tại đây:

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của website
Hỏi – Đáp Truy cập ngay: Hỏi – Đáp học tập

Hỏi đáp, thảo luận và giao lưu về Toán, Văn, Tự nhiên, Khoa học,… từ Tiểu Học đến Trung học phổ thông nhanh nhất, chính xác nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button