Giáo Dục

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 21 – Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 21 – Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, ôn tập giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học toán nhanh trong tuần 21.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 21 – Đề 2

Phần I

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Số thứ nhất là: 2132, kém số thứ hai là: 1738. Vậy tổng hai số là:

6002 … 7002 … 8472 …

2. Đánh dấu * vào ô trống đặt sau kết quả đúng

a) Những tháng có 30 ngày là:

4, 7, 9, 11 …

5, 6, 9, 11 …

4, 6, 9, 11 …

b) Những tháng có 31 ngày là:

1, 4, 5, 7, 8, 10, 12 …

1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 …

1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 …

c) Tháng có 28 hoặc 29 ngày là:

1… 2… 3…

3. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

a) Giá trị của biểu thức 4758 – 2475 + 1864 là:

A. 4147

B. 4247

C. 4257

b) Giá trị của biểu thức 5369 + 2405 – 4694 là:

A. 3090

B. 3080

C. 3180

c) Giá trị của biểu thức 347 x 9 + 2413 là:

A. 5526

B. 5536

C. 5636

Phần II

1. Một trại chăn nuôi ngày thứ nhất bán được 1072 con gà trống và 347 con gà mái; ngày thứ hai bán được 421 con gà trống và 178 con gà mái. Hỏi trong cả hai ngày trại chăn nuôi đó bán được tất cả bao nhiêu con gà?

Bài giải

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

2. Tìm x:

a) 1475 + x = 7684 – 1542

……………=…………

…………..=…………

c) x – 1046 + 1586 = 5473

…………..=…………

…………..=…………

…………..=…………

b) x – 845 = 7981 – 6857

………….=…………

………….=…………

d) 5896 – x + 278 = 202

…………..=…………

…………..=…………

…………..=…………

3. Điền số thích hợp vào ô trống sao cho tổng ba số liền nhau nào cũng bằng 2008.

73

276

Đáp án Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 21 – Đề 2

Bài làm:

Phần I

Vậy tổng hai số là:

6002(Đ)         7002(S)              8472(S)

Đánh dấu (X) vào ô trống đặt sau kết quả đúng:

a) Những tháng có 30 ngày là: 4, 6, 9, 11 (X)

b) Những tháng có 31 ngày là: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 (X)

c) Tháng có 28 hoặc 29 ngày là: 2 (X)

3.

a) Giá trị của biểu thức 4758 – 2475 + 1864 là: A. 4147

b) Giá trị của biểu thức 5369 + 2405 – 4694 là: B. 3080

c) Giá trị của biểu thức 347 x 9 + 2413 là: B. 5536

Phần II

1.

Bài giải:

Ngày thứ nhất bán được số con gà là:

1072 + 347 = 1419 ( con gà)

Ngày thứ hai bán được số con gà là:

421 + 178 = 599 ( con gà)

Cả hai ngày bán được số con gà là:

1419 + 599 = 2018 ( con gà)

Đáp số: 2018 con gà.

Tìm x:

a) 1475 + x = 7684 – 1542

1475 + x = 6142

x = 6142 – 1475

x = 4667

c) x – 1046 + 1586 = 5473

x – 1046 = 5473 – 1586

x – 1046 = 3887

x = 3887 + 1046

x = 4933

b) x – 845 = 7981 – 6857

x – 845 = 1124

x = 1124 + 845

x = 1969

d) 5896 – x + 278 = 202

5896 + 278 – x = 202

6174 – x = 202

x = 6174 – 202

x = 5972

3. Điền số thích hợp vào ô trống sao cho tổng 3 số liền nhau nào cũng bằng 2008.

1000

732

276

1000

732

276

1000

732

276

1000

732

276

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 22 – Đề 1

Trên đây, website.com đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3: Tuần 21 – Đề 2. Các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 3, đề thi học kì 2 lớp 3 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 3 cùng môn Tiếng Việt lớp 3 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 3, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 3 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 3. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button