Giáo Dục

Đề luyện thi học sinh giỏi lớp 1 môn Toán – Đề 2

Đề luyện thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1 – Đề số 2

Đề luyện thi học sinh giỏi lớp 1 môn Toán – Đề số 2 do chúng mình biên soạn nhằm giúp các em ôn luyện, hệ thống lại các kiến thức và kĩ năng làm bài tập môn Toán lớp 1 ở mức nâng cao. Từ đó, giúp các em làm chủ môn học và chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi sắp đến. Bên cạnh môn Toán lớp 1, các em học sinh có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Anh lớp 1 và môn Tiếng Việt lớp 1.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bài tập được để dưới dạng trực tuyến cho các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong. Mời các em tham khảo.

 • Câu 1: Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn về bé: 83, 2, 49, 13, 5, 92, 0:

  Sắp xếp các số theo thứ tự giảm dần, từ số lớn nhất tới số nhỏ nhất

 • Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 42cm + 18cm – 10cm = …dm là:

  Đổi 50cm = 5dm, số thích hợp để điền vào chỗ chấm là số 5.

 • Câu 3: Số nhỏ nhất có hai chữ số trong các số 83, 13, 0, 5, 49, 24, 8 là số:

  Các số có hai chữ số trong các số trên là: 83, 13, 49, 24

  Trong các số đó, số nhỏ nhất là số 13.

 • Câu 4: Từ ba số 8, 1, 5 có bao nhiêu số chẵn có hai chữ số?

  Số chẵn là số có hàng đơn vị bằng 0, 2, 4, 6, 8.

  Các số chẵn có hai chữ số được lập từ ba chữ số trên là: 18, 58 và 88.

 • Câu 5: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 92 – 83 + …. = 50 là:

  Vì 92 – 83 = 9 nên phép tính trở thành 9 + …. = 50

  Ta sẽ phải tìm một số để khi cộng với 9 được kết quả  bằng 50. Số đó là 41.

 • Câu 6: Có bao nhiêu số thích hợp để điền vào chỗ chấm 41 < …. < 55?

  Các số lớn hơn 41 và nhỏ hơn 55 là: 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54.

  Có tất cả 13 số thỏa mãn.

 • Câu 7: Có bao nhiêu số có hai chữ số giống nhau mà nhỏ hơn 48?

  Các số có hai chữ số giống nhau mà nhỏ hơn 48 là: 11, 22, 33, 44

  Có tất cả 4 số thỏa mãn.

 • Câu 8: Biết số bị trừ là số chẵn lớn nhất có hai chữ số và số trừ là số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số. Hiệu của phép trừ là:

  Số chẵn lớn nhất có hai chữ số là 98, số lẻ nhỏ nhất có hai chữ số là 11.

  Hiệu của phép trừ trừ là: 98 – 11 = 87.

 • Câu 9: Hôm nay là thứ ba ngày 10. Hai tuần lễ nữa sẽ là sinh nhật của Mai. Hỏi Mai sinh nhật vào thứ mấy, ngày mấy?

  Hai tuần lễ nữa là sinh nhật của Mai, hay sinh nhật của Mai cách ngày hôm nay 14 ngày.

  Vậy sinh nhật của Mai sẽ vào thứ ba, ngày 24.

 • Câu 10: Có ba loại bút chì: bút chì màu xanh, bút chì màu đỏ và bút chì màu vàng. Biết rằng bút chì màu đỏ dài hơn bút chì màu xanh nhưng ngắn hơn bút chì màu vàng. Hỏi bút chì ngắn nhất là bút chì màu nào?

  Bút chì màu đỏ ngắn hơn bút chì màu vàng nhưng dài hơn bút chì màu xanh nên bút chì màu xanh ngắn hơn bút chì màu vàng.

  Vậy bút chì màu xanh là bút ngắn nhất.

 • Câu 11: Trên sân có một số gà và một số mèo đang ăn. Bạn Hoa đếm được có tất cả 10 chân vừa gà vừa mèo. Hỏi trên sân có mấy con gà, mấy con mèo biết rằng số gà nhiều hơn số mèo?

  Nhận thấy số gà nhiều hơn số mèo, mà trong các đáp án chỉ có đáp án C số gà nhiều hơn số mèo nên đáp án đúng là đáp án C.

 • Câu 12: Cho các số 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Có bao nhiêu cặp số sao cho khi cộng hoặc trừ hai số đó thì có kết quả bằng 50?
 • Câu 13: Hình nào dưới đây có đặc điểm khác với các hình còn lại?

  Trong hình vẽ ba ảnh A, B, C là hình ảnh con vật còn ảnh C là ảnh về củ quả nên hình C sẽ khác với ba hình còn lại.

 • Câu 14: Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác?
  Đề luyện thi học sinh giỏi Toán lớp 1 - Đề số 2

  Số hình tam giác có trong hình vẽ:
  Đề luyện thi học sinh giỏi Toán lớp 1 - Đề số 2

 • Câu 15: Cho hình vẽ dưới đây:
  Đề luyện thi học sinh giỏi Toán lớp 1 - Đề số 2

  Nếu nhìn từ trên xuống thì màu nào hộp màu nào sẽ ở giữa?

  Khi nhìn từ trên xuống thì hình ảnh của các chiếc hộp sẽ là:
  Đề luyện thi học sinh giỏi Toán lớp 1 - Đề số 2

  (Hộp màu đỏ khi nhìn từ trên xuống sẽ bị hộp màu vàng che khuất nên không nhìn thấy)

  Màu ở giữa sẽ là màu vàng.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay

Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button