Giáo Dục

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 6

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 6 được đội ngũ giáo viên của website biên soạn sẽ giúp cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức trọng tâm chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 6 bao gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận với các câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập, các em học sinh tham khảo ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì lớp 4.

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 6

A. Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Phần I: Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1: Phân số nào dưới đây bằng phân số frac{9}{{12}}?

A. frac{{21}}{{32}} B. frac{{12}}{{16}} C.frac{6}{{12}} D.frac{{18}}{{20}}

Câu 2: Phân số bé nhất trong các phân số frac{{12}}{{13}};frac{7}{4};frac{5}{6};frac{4}{{11}}

A. frac{4}{{11}} B. frac{5}{6} C. frac{7}{4} D.frac{{12}}{{13}}

Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 12d{m^2}75m{m^2} = ...m{m^2}

A. 12075 B.1200075 C. 120075 D.1275

Câu 4: Diện tích của hình chữ nhật có chiều dài 3/4m, và chiều rộng kém chiều dài 1/2m là:

A. frac{3}{9}m B. frac{1}{4}{m^2} C. frac{3}{9}{m^2} D.frac{3}{{16}}{{mathop{rm m}nolimits} ^2}

Câu 5: Đổi 1 giờ 24 phút = … giờ?

A.frac{7}{4} B.frac{1}{4} C.frac{5}{4} D.frac{{13}}{4}

Câu 6: Kết quả của phép tính frac{1}{2} times frac{{14}}{5} - frac{{14}}{{35}} là:

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Phần II: Tự luận

Bài 1: Thực hiện các phép tính sau:

a, frac{1}{{15}} + frac{4}{5} b,frac{1}{3} - frac{5}{{18}}

c, frac{{17}}{{24}} times frac{3}{{51}} d,frac{6}{7}:frac{{24}}{{49}} - frac{1}{{24}}

Bài 2: Tìm X, biết:

a, X + frac{4}{5} = frac{{45}}{5} - left( {frac{3}{7} + frac{3}{5}} right)

b, frac{5}{7} + frac{X}{{35}} = frac{4}{5}

Bài 3: Một hình bình hành có diện tích frac{2}{5}{m^2}, chiều cao frac{2}{5}m. Tính độ dài đáy của hình đó.

Bài 4: Có một kho chứa dầu. Lần đầu tiên người ta lấy ta 26420 lít dầu, lần sau lấy ra bằng 3/4 lần đầu thì trong kho còn lại 18304 lít dầu. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu lít dầu?

B. Lời giải đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A C D A B

II. Phần tự luận

Bài 1:

a, frac{1}{{15}} + frac{4}{5} = frac{1}{{15}} + frac{{12}}{{15}} = frac{{13}}{{15}}

b, frac{1}{3} - frac{5}{{18}} = frac{6}{{18}} - frac{5}{{18}} = frac{1}{{18}}

c, frac{{17}}{{24}} times frac{3}{{51}} = frac{{17 times 3}}{{3 times 8 times 17 times 3}} = frac{1}{{24}}

d, frac{6}{7}:frac{{24}}{{49}} - frac{1}{{24}} = frac{6}{7} times frac{{49}}{{24}} - frac{1}{{24}} = frac{{6 times 7 times 7}}{{7 times 6 times 4}} - frac{1}{{24}} = frac{7}{4} - frac{1}{{24}} = frac{{42}}{{24}} - frac{1}{{24}} = frac{{41}}{{24}}

Bài 2:

a, X + frac{4}{5} = frac{{45}}{5} - left( {frac{3}{7} + frac{3}{5}} right)

X + frac{4}{5} = frac{{45}}{5} - left( {frac{{15}}{{35}} + frac{{21}}{{35}}} right)

X + frac{4}{5} = frac{{45}}{5} - frac{{36}}{{35}}

X + frac{4}{5} = frac{{315}}{{35}} - frac{{36}}{{35}}

X + frac{4}{5} = frac{{279}}{{35}}

X = frac{{279}}{{35}} - frac{4}{5}

X = frac{{279}}{{35}} - frac{{28}}{{35}}

X = frac{{251}}{{35}}

b, frac{5}{7} + frac{X}{{35}} = frac{4}{5}

frac{X}{{35}} = frac{4}{5} - frac{5}{7}

frac{X}{{35}} = frac{{28}}{{35}} - frac{{25}}{{35}}

frac{X}{{35}} = frac{3}{{35}}

X = 3

Bài 3:

Độ dài đáy của hình bình hành đó là: frac{2}{5}:frac{2}{5} = 1(m)

Đáp số: 1m

Bài 4:

Lần thứ hai lấy số lít dầu là: 26420 : 4 x 3 = 19815 (lít)

Ban đầu trong kho có số lít dầu là: 26420 + 19815 + 18304 = 64539 (lít)

Đáp số: 64539 lít dầu

——-

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 4 trên, các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 hay SGK môn Toán lớp 4 được website sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button