Giáo Dục

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 3

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 3 được website sưu tầm, tổng hợp các dạng bài Tiếng Việt trọng tâm giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Tiếng Việt chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 2 lớp 2.

1. Đề bài Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt

I. CHÍNH TẢ: Nghe – viết

Nghe viết bài “Cây và hoa bên lăng Bác” SGK Tiếng Việt tập 2/ trang 111

GV viết tựa bài và đọc cho HS viết đoạn văn. “Cây và hoa ……….nở lứa đầu”

II. TẬP LÀM VĂN:

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4 – 5 câu) tả ngắn về một loại quả mà em thích .

Dựa vào những gợi ý sau:

– Quả em thích là quả gì?

– Quả có màu sắc, hình dạng như thế nào? (Vỏ , cuống , ruột……..)

– Quả có lợi ích gì?

III. ĐỌC THÀNH TIẾNG

Cho học sinh bốc thăm và đọc một đoạn văn, thơ khoảng 50 tiếng/phút từ các bài tập đọc sau đây đã học ở sách Tiếng Việt 2 – Tập 2. Sau đó HS trả lời 1 câu hỏi (do giáo viên nêu) về nội dung đoạn học sinh được đọc.

1. Kho báu Đoạn: ………….

2. Những quả đào Đoạn: ………….

3. Ai ngoan sẽ được thưởng Đoạn: ………….

4. Chiếc rễ đa tròn Đoạn: ………….

5. Chuyện quả bầu Đoạn: ………….

6. Bóp nát quả cam Đoạn: ………….

IV. ĐỌC THẦM:

Cô gái đẹp và hạt gạo

Ngày xưa, ở một làng Ê – đê có cô Hơ – bia xinh đẹp nhưng rất lười biếng. Cô lại không biết yêu quý cơm gạo. Một hôm, Hơ – bia ăn cơm để cơm đổ vãi lung tung. Thấy vậy, cơm hỏi:

– Cô đẹp là nhờ cơm gạo, sao cô khinh rẻ chúng tôi thế?

Hơ – bia giận dữ quát:

– Tôi đẹp là nhờ công mẹ công cha chớ đâu thèm nhờ đến các người.

Nghe nói vậy, thóc gạo tức lắm. Đêm khuya, chúng rủ nhau bỏ cả vào rừng. Hôm sau, biết thóc gạo giận mình bỏ đi, Hơ – bia ân hận lắm. Không có cái ăn, Hơ – bia phải đi đào củ, trồng bắp từ mùa này sang mùa khác, da đen xạm.

Thấy Hơ – bia đã nhận ra lỗi của mình và biết chăm làm, thóc gạo lại rủ nhau kéo về. Từ đó, Hơ – bia càng biết quý thóc gạo, càng chăm làm và xinh đẹp hơn xưa.

Theo Truyện cổ Ê – đê

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất (từ câu 1 đến câu 5):

Câu 1. Biết thóc gạo giận mình bỏ đi Hơ – bia như thế nào? (M1) 0.5 điểm

A. Ân hận

B. Vui mừng.

C. Vẫn bình thường.

Câu 2. Lúc đầu, cô Hơ-bia đối xử như thế nào với cơm gạo? (M1) 0.5 điểm

A. Yêu quý cơm gạo

B. Khinh rẻ cơm gạo.

C. Ân cần.

Câu 3. Vì sao thóc gạo bỏ Hơ – bia để đi vào rừng? (M2) 0.5 điểm

A. Vì thóc gạo thích đi chơi.

B. Vì Hơ – bia đuổi thóc gạo đi.

C. Vì Hơ – bia khinh rẻ thóc gạo.

Câu 4. Vì sao thóc gạo lại rủ nhau về với Hơ – bia: (M2) 0.5 điểm

A. Vì Hơ – bia không có gì để ăn.

B. Vì Hơ – bia đã biết nhận lỗi và chăm làm.

C. Vì thóc gạo nhớ Hơ – bia.

Câu 5. Em có suy nghĩ gì về hành động lúc đầu của cô Hơ-bia? (M3) 1 điểm

Câu 6. Bài đọc trên khuyên chúng ta điều gì?(M4) 1 điểm

Câu 7. Bộ phận được gạch chân trong câu sau trả lời cho câu hỏi nào? (M1) 0.5 điểm

”Ở một làng Ê – đê có cô Hơ – bia xinh đẹp”

A. Vì sao?

B. Để làm gì?

C. Như thế nào?

Câu 8. Trong câu “Hôm sau, biết thóc gạo giận mình bỏ đi, Hơ – bia ân hận lắm.”, có thể thay từ ân hận bằng từ nào? (M2) 0.5 điểm

A. Hối hận?

B. Ân cần?

C. Hối hả?

Câu 9. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào chỗ trống: (M3) 1 điểm

Hôm ấy … tòa thị chính Pari mở tiệc lớn đón mừng Bác …. Tiệc tan, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy Bác Hồ cầm theo một quả táo.

2. Đáp án Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt

I. KIỂM TRA ĐỌC

1. Phần đọc thầm và làm bài tập 6đ

 • Câu 1 (0.5 đ): chọn A
 • Câu 2 (0.5 đ): chọn B
 • Câu 3 (0.5 đ): chọn C
 • Câu 4 (0.5 đ): chọn B
 • Câu 5 (1 đ): Hành động của Hơ-bia là không tốt, chúng ta phải biết yêu quý cơm gạo.
 • Câu 6 (1 đ): Bài đọc trên khuyên chúng ta phải biết yêu quý thóc gạo và siêng năng, chăm chỉ lao động.
 • Câu 7 (0.5 đ): chọn C
 • Câu 8 (0.5 đ): chọn A
 • Câu 9: (1 đ) Hôm ấy, Tòa thị chính Pari mở tiệc lớn đón mừng Bác. Tiệc tan, mọi người vô cùng ngạc nhiên khi thấy Bác Hồ cầm theo một quả táo.

Đề thi học kỳ 2 lớp 2 được tải nhiều nhất:

 • Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 2
 • Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2
 • Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 theo Thông tư 22
 • Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 theo Thông tư 22

Đề ôn thi học kỳ 2 lớp 2 môn Toán

 • Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 – Số 1
 • Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 – Số 2
 • Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 – Số 3
 • Bộ đề ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 – Số 4

Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 2 năm 2019 – 2020:

 • Trọn bộ Đề cương ôn tập học kì 2 lớp 2 năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2
 • Đề cương ôn tập môn Tự nhiên xã hội lớp 2 năm 2019 – 2020
 • Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tin học lớp 2 năm 2019 – 2020

Đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2019 – 2020:

 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 1
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 3
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 4
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 5
 • 05 Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 1
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 2
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 3
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 4
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 5
 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 (10 đề)

Trong các đề thi học kì 2 lớp 2, các bài tập được sắp xếp lần lượt theo thứ tự: đọc hiểu, viết, nghe và nói; bám sát nội dung bài học và các hình thức bài tập trong Sách giáo khoa Tiếng Việt 2, giúp các em học tốt và có nhiều cách luyện tập; tạo sự hấp dẫn và hiệu quả trong việc học Tiếng Việt.

Ngoài Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 3 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề toán lớp 2 học kỳ 2 hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,…. cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button