Giáo Dục

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2020 – 2021 – Đề số 2

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2020 – Đề số 2 là tài liệu được website biên soạn giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 4 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về website.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Biểu đồ dưới đây cho biết số học sinh giỏi, học sinh khá, học sinh trung bình của lớp 4A. Dựa vào biểu đồ, khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2020 - 2021 - Đề số 2

Câu 1: Số học sinh giỏi của lớp 4A là:

A. 12 học sinh B. 23 học sinh C. 7 học sinh D. 43 học sinh

Câu 2: Số học sinh khá của lớp 4A là:

A. 23 học sinh B. 25 học sinh C. 27 học sinh D. 29 học sinh

Câu 3: Số học sinh giỏi của lớp 4A nhiều hơn số học sinh trung bình của lớp 4A:

A. 5 học sinh B. 4 học sinh C. 7 học sinh D. 10 học sinh

Câu 4: Tổng số học sinh của lớp 4A là:

A. 41 học sinh B. 43 học sinh C. 40 học sinh D. 42 học sinh

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Tính bằng cách thuận tiện:

a, 68 x 5 + 68 x 5

b, 444 + 556 + 6825 + 2175

c, 12739 – (7000 + 739)

Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, X x 2 + X x 3 = 8620 b, 19372 – X = 1783

Bài 3 (2 điểm): Có 3 thùng dầu. Thùng thứ nhất chứa nhiều hơn thùng thứ 2 8l dầu và cả hai thùng chứa tất cả 130l dầu. Thùng thứ ba có số dầu bằng một nửa tổng số dầu của thùng thứ nhất và thùng thứ hai. Tính số lít dầu ở mỗi thùng.

Bài 4 (2 điểm): Người ta trồng rau trên một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 51m, chiều dài hơn chiều rộng 33m.

a) Tính diện tích của thửa ruộng.

b) Tính số yến rau thu hoạch được trên thửa ruộng. Biết 1m2 thu hoạch được 5kg rau.

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4
A A A D

II. Phần tự luận

Bài 1:

a, 68 x 5 + 68 x 5 = 68 x (5 + 5) = 68 x 10 = 680

b, 444 + 556 + 6825 + 2175 = (444 + 556) + (6825 + 2175) = 1000 + 9000 = 10000

c, 12739 – (7000 + 739) = 12739 – 7000 – 739

= (12739 – 739) – 7000 = 12000 – 7000 = 5000

Bài 2:

a, X x 2 + X x 3 = 8620

X x (2 + 3) = 8620

X x 5 = 8620

X = 8620 : 5

X = 1724

b, 19372 – X = 1783

X = 19372 – 1783

X = 17589

Bài 3:

Số lít dầu ở thùng thứ nhất là:

(130 + 8) : 2 = 69 (l)

Số lít dầu ở thùng thứ hai là:

69 – 8 = 61 (l)

Số lít dầu ở thùng thứ ba là:

130 : 2 = 65 (l)

Đáp số: 69l, 61l, 65l.

Bài 4:

a, Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là:

(51 + 33) : 2 = 42 (m)

Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:

42 – 33 = 9 (m)

Diện tích của thửa ruông hình chữ nhật là:

42 x 9 = 378 (m2)

b, Số rau thu hoạch được trên thửa ruộng là:

5 x 378 = 1890 (kg) = 189 (yến)

Đáp số: 378m2; 189 yến rau

—————

Ngoài Đề ôn tập thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các em học Toán lớp 4 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 4 và Toán lớp 4 hay Tiếng Anh lớp 4,…. để học tốt hơn các chương trình của lớp 4.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button