Giáo Dục

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm 2018 – 2019

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 6

Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm 2018 – 2019 bao gồm đáp án chi tiết từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo nắm được cấu trúc đề thi, củng cố kiến thức, các giải các dạng bài tập trong tâm, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi giữa học kì 2 lớp 6 mới nhất:

  • Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 năm học 2018 – 2019
  • Đề thi giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2018 – 2019
  • Đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 6 năm 2018 – 2019
  • Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 6 năm 2018 – 2019
  • Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 6 năm 2018 – 2019 đầy đủ các môn

Đề bài: Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 6

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1 (1 điểm) Hãy khoanh tròn vào chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến thế kỉ X gọi là:

A. Nửa đầu thời kì Bắc thuộc.

B. Nửa cuối thời kì Bắc thuộc.

C. Thời kì Bắc thuộc.

D. Thời kì tự chủ .

Câu 2. Hai thứ thuế bị nhà Hán đánh thuế nặng nhất là gì?

A. Thuế rượu và thuế muối.

B. Thuế chợ và thuế đất.

C. Thuế muối và thuế sắt.

D. Thuế ruộng và thuế thân.

Câu 3. Chính sách cai trị nước ta của các triều đại phong kiến phương Bắc là:

A. Giảm thuế và chia ruộng đất cho nhân dân.

B. Không muốn đồng hóa dân tộc ta.

C. Rất tàn bạo, thâm độc, đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về mọi mặt.

D. Tạo đời sống ấm no cho nhân dân ta.

Câu 4. Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở:

A. Cẩm Khê.

B.. Mê Linh.

C. Phú Điền.

D. Hát Môn.

Câu 2 (1 điểm):

Điền vào chỗ trống các từ hoặc cụm từ sau cho đúng với lời nói của Bà Triệu Thị Trinh (Nô lệ, cơn gió mạnh, quân Ngô, luồng sóng dữ)

“ Tôi muốn cưỡi …………………….đạp…………………………..chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi……………………….,khỏi ách…………………, đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người”.

II. TỰ LUẬN (8đ)

Câu 1: Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành được độc lập? (2đ)

Câu 2: Trong thời Bắc thuộc, vì sao người Việt vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói riêng? (2đ)

Câu 3: Cuộc khởi nghĩa của Lý Bí và sự thành lập nước Vạn Xuân diễn ra như thế nào? Việc đặt tên nước là Vạn Xuân có ý nghĩa gì? (4đ)

Đáp án: Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 6

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Mỗi ý đúng 0,25 điểm

1. C

2. C.

3. C

4. B

Câu 2 (1 điểm): Mỗi ý đúng 0,25 điểm

Điền lần lượt là:

– Cơn gió mạnh.

– Luồng sóng dữ.

– Quân Ngô.

– Nô lệ.

II. TỰ LUẬN (8đ)

Câu 1 (2 điểm):

Sau khi dành độc lập Hai Bà Trưng đã:

-Trưng Trắc lên làm vua (Trưng Vương) đóng đô ở Mê Linh và phong chức tước cho người có công, lập lại chính quyền.(1đ)

– Trưng Vương xóa thuế 2 năm liền cho dân. (0,5đ).

– Bãi bỏ luật pháp hà khắc và các thứ lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ. (0,5đ)

Câu 2 (2 điểm):

Trong thời kì Bắc thuộc nhân dân ta vẫn giữ được phong tục, tập quán và tiếng nói riêng vì những phong tục, tập quán và tiếng nói đã được ông cha ta xây dựng nên từ lâu đời, đã ăn sâu vào đời sống người Việt. Nhân dân ta rất yêu nước, không chịu để kẻ xâm lược biến mình thành người Hán.(2đ)

Câu 3 (4 điểm):

– Mùa xuân 542, Lí Bí khởi nghĩa ở Thái Bình được nhân dân ủng hộ, nghĩa quân nhanh chóng chiếm hầu hết các quận huyện. Thứ sử Tiêu Tư phải chạy về Trung Quốc.

– 4/542 quân Lương đàn áp nhưng bị Lí Bí đánh bại, nghĩa quân giải phóng thêm Hợp Phố.

– Đầu 543 quân Lương lại tấn công bị ta mai phục ở Hợp Phố, quân giặc đại bại.

– Năm 544 Lí Bí lên ngôi Hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở Tô Lịch (Hà Nội)

– Lí Bí đặt tên nước ta là Vạn Xuân với mong muốn đất nước sẽ mãi tự do, tươi đẹp như một vạn mùa xuân.

Ngoài Đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 năm học 2018 – 2019 mới nhất trên, các em học sinh tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, môn Địa lý lớp 6, môn Lịch sử lớp 6….và các đề thi giữa học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì 2 đạt kết quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button