Giáo Dục

Đề thi giữa kì 1 Toán 7 năm 2020 có đáp án

Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ
thấp
1. Các phép
tính về số
hữu tỉ, căn
bậc hai
Thực hiện các
phép tính với số
hữu tỉ
Tìm số chưa biết
thông qua các phép
toán
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1,0
10%
1
1,0
10%
4
3,0
30%
2. Lũy thừa
của một số
hữu tỉ
Thực hiện tính
toán với lũy thừa
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
2,0
20%
2
2,0
20%
3. Tính chất
của dãy tỉ số
bằng nhau
Vận dụng
tính chất của
dãy tỉ số
bằng nhau để
giải bài toán
thực tế
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
2,0
20%
1
2,0
20%
4. Tiên đề
Ơ clit.
Từ vuông
góc đến
song song.
Giải thích hai
đường thẳng song
song.
– Tính số đo góc.
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
3,0
30%
2
3,0
30%
Tổng số câu
T. số điểm
Tỉ lệ %
4
3,0
30 %
2
4,0
40 %
1
2,0
20 %
8
10
100%

Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
PHÒNG GD&ĐT ……
TRƯỜNG THCS ……..
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC K I TOÁN 7
NĂM HỌC: 2020 2021
Thời gian: 90 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
………………..………………….………………….………………….………………….………………….…..
………………..………………….………………….………………….………………….………………….…..
ĐỀ BÀI:
Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện các yêu cầu sau :
a)
7 3
4 5
b)
2
2
1
2021 .3
3
c)
3
5
7,5.
d)
2 2
1 4 7 1
. .
4 11 11 4
Bài 2: (2,0 điểm) Tìm x, biết:
a) x + 5,5 = 7,5 b)
2 1 4
.
3 2 9
x
Bài 3: (2,0 điểm) Khối lớp 7 của một trường THCS 336 học sinh. Sau khi kiểm tra 15
phút, số học sinh xếp thành ba loại giỏi, khá, trung bình. Biết số học sinh giỏi, khá, trung
bình lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 7. Tính số học sinh mỗi loại của khối 7.
Bài 4: (3,0 điểm) Cho hình vẽ, biết AB
p và p // q,
70 D
ˆ
1
a. Đường thẳng AB có vuông góc với đường
thẳng q không? Vì sao?
b. Tính số đo
2
D
.
c. Tính số đo
1
B
2
C
.
p
q
D
1
A
B
C
70.0 °
1
2
?
2
Bài 5: (1,0 điểm) Tìm x, y, z biết:
208
20
3 5 2 5 (4 3) 0x y z

Thư viện Đề thi Trắc nghiệm Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]om | Hotline: 024 2242 6188
ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM
Câu hỏi
Đáp án
Điểm
Bài 1:
(2,0 điểm)
a)
7 3 35 12 23
4 5 20 20 20
0,5đ
b)
2
2 2
2
1 1
2021 .3 2021 .3 2021 1 2020
3 3
0,5đ
c)
3 75 ( 3) 225 9
.
5 10 5 5
7 .
0
,5
2
0,5đ
d)
2 2 2 2
1 4 7 1 1 4 7 1 11 1
. . . .
2 11 11 2 2 11 11 2 11 4
0,5đ
Bài 2:
(1,0 điểm)
a) x + 5,5 = 7,5
x = 7,5 – 5,5
x = 2
0,5đ
b)
2 1 4
.
3 2 9
2 4 1
.
3 9 2
2 17
.
3 18
17 2
:
18 3
17 3
.
18 2
17
12
x
x
x
x
x
x
0,5đ
Bài 3:
(2,0 điểm)
Gọi x, y, z lần lượt là số học sinh giỏi, khá, trung bình của
khối 7.
Theo đề ta có:
4 5 7
x y z
336x y z
Theo t/c dãy tỉ số bằng nhau ta có:
336
21
4 5 7 4 5 7 16
x y z x y z
21 84
4
x
x
21 105
5
y
y
21 147
7
z
z
0,25đ
0,25đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 7 năm 2020

website giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 7 môn Toán năm học 2020 – 2021 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình ra đề thi, cũng như cho các em học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Toán 7 khác nhau. Sau đây mời các em tham khảo.

Để các em học sinh có nguồn tài liệu phong phú và hữu ích để ôn luyện cho kì thi giữa kì 1 sắp tới cũng như các thầy cô giáo có tư liệu tham khảo để ra đề thi, website giới thiệu bộ Đề thi giữa kì 1 lớp 7 với đầy đủ các môn bám sát nội dung học trong nhà trường. Các em hãy luyện tập để làm quen với nhiều dạng đề đồng thời có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi giữa kì sắp tới của mình. Chúc các em đạt điểm cao trong các kì thi.

Trên đây, website đã giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa kì 1 Toán 7 năm 2020 có đáp án. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo tài liệu sau: Toán lớp 7, Giải bài tập Toán lớp 7, Tài liệu học tập lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 1 lớp 7….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button