Giáo Dục

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 3

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2019 – 2020 – Đề 3 là tài liệu được website.com sưu tầm và tổng hợp đề thi Toán lớp 2 kì 2, giúp các em học sinh ôn luyện các bài tập Toán lớp 2 học kỳ 2, để chuẩn bị cho kì thi cuối năm đạt kết quả cao nhất.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, website mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

1. Đề bài Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Kết quả đúng của phép tính: 134 + 243 là:

A. 377

B. 387

C. 392

D. 447

Câu 2. Trong các số: 10, 20, 100, 102, 108, 888. Số tròn trăm là:

A. 10

B. 100

C. 108

D. 888

Câu 3. Kết quả đúng của dãy phép tính 13m + 15m – 8m là:

A. 7m

B. 10m

C. 20m

D. 28m

Câu 4. Hình tam giác có độ dài các cạnh là: AB = 300 cm, BC = 200 cm, AC = 400cm. Chu vi của hình tam giác là:

A. 900cm

B. 600cm

C. 700cm

D. 800cm

Câu 5. Giá trị của x trong phép tính x : 3 = 6 + 3 là:

A. 27

B.17

C. 9

D. 3

Câu 6. Kết quả đúng của dãy phép tính 40 : 4 x 5 là:

A.8

B.10

C. 20

D. 50

Câu 7. Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm 1m = cm là:

A. 10

B. 20

C. 100

D. 1000

Câu 8.Trong hình bên có mấy hình tam giác?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

PHẦN II. TỰ LUẬN

Câu 1: Đặt tính rồi tính

532 + 245

…………….……….

…………….……….

…………….……….

972 – 430

…………….……….

…………….……….

…………….……….

589 – 35

…………….……….

…………….……….

…………….……….

76 + 15

…………….……

…………….……

…………….……

Câu 2: Tính

7 giờ + 8 giờ =………………..

2 × 7 + 6 =………………..

24km : 4 =……………………….

5 × 5 – 5 =………………..

Câu 3: Tìm x

x : 5 = 8

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

4 × x = 12 + 8

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Câu 4: Cho hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là 12cm, 13cm, 14cm, 16cm. Tính chu vi tứ giác ABCD.

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Câu 5: Nam có 20 cái kẹo Nam đem chia đều cho mọi người trong nhà. Nhà Nam gồm có bố, mẹ, chị, Nam và em của Nam. Hỏi mỗi người được mấy cái kẹo?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Câu 6: Tìm một số, biết rằng lấy số đó nhân với 5 rồi trừ đi 12 thì bằng 38?

Bài giải

……………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

2. Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán

Phần 1. Trắc nghiệm:

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: C

Câu 4: A

Câu 5: A

Câu 6: D

Câu 7: C

Câu 8: B

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 1: Mỗi phép tính đúng 0.25 điểm

Câu 2: Mỗi phép tính đúng 0.25 điểm

Câu 3: Mỗi câu đúng 0.5 điểm

Câu 4: 1 điểm

Bài giải

Chu vi hình tứ giác ABCD là: (0.25 điểm)

12 + 13 + 14 + 16 = 55 (cm) (0.5 điểm)

Đáp số: 55cm (0.25 điểm)

Câu 5: 1 điểm

Mỗi người được số cái kẹo là: (0.25 điểm)

20 : 5 = 4 (cái) (0.5 điểm)

Đáp số: 4 cái (0.25 điểm)

Câu 6:

Số đó nhân với 5 bằng: 38 + 12 = 50

Số đó là:

50 : 5 = 10

Đáp số: 10

Bộ đề thi học kì 2 lớp 2 năm 2019 – 2020

 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 năm 2019 – 2020 đầy đủ các môn
 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 năm 2019 – 2020 (18 đề)
 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 (10 đề)
 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 (08 đề)
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tự nhiên xã hội năm 2019 – 2020
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Đạo Đức năm 2019 – 2020
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tin Học năm 2019 – 2020

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020

 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 1
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 2
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 3
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 4
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 5
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 6
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 7
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 – Đề 8
 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2019 – 2020 (08 đề)

Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020

 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 1
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 2
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 3
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 4
 • Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 5
 • 05 Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 1
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 2
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 3
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 4
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 5
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 6
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 7
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 8
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 9
 • Đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 – Đề 10
 • Bộ đề thi cuối học kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 – 2020 (10 đề)

…………………………………………………………….

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán – Đề 3 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề toán lớp 2 học kỳ 2 hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất, vừa đào sâu các dạng toán lại giúp các bé tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng như là thi hết học kỳ 2 lớp 2 môn Toán, thi khảo sát chất lượng học kỳ 2 môn Toán lớp 2,…. cũng như học đồng đều các môn Tiếng Việt lớp 2, môn tự nhiên xã hội, đạo đức,…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button